Dyrektywa NIS2 – klucz do cyberbezpieczeństwa UE

Wprowadzenie do Dyrektywy NIS2 Dyrektywa NIS2 ma na celu dalszą poprawę cyberbezpieczeństwa i odporności w całej Unii Europejskiej. Jest to akt prawny przyjęty przez Unię Europejską w celu zwiększenia ochrony sieci i systemów informatycznych podmiotów świadczących kluczowe usługi w UE przed cyberatakami i incydentami. Główne zmiany w porównaniu do poprzedniej dyrektywy NIS to: Kontekst i geneza dyrektywy NIS2 wiąże się z rosnącymi zagrożeniami w cyberprzestrzeni i potrzebą lepszej koordynacji działań na poziomie UE. Ma ona zapewnić minimalne standardy … Dowiedz się więcej