Co to jest Failover

Co to jest Failover

Failover – Failover to proces automatycznego przejmowania pracy zapasowego elementu systemu w przypadku awarii głównego elementu. Celem failover jest utrzymanie ciągłości działania systemu i minimalizowanie czasu przestoju.