Systemy zarządzania bezpieczeństwem SOAR. Funkcje, możliwości, korzyści

Systemy zarządzania bezpieczeństwem SOAR. Funkcje, możliwości, korzyści

Systemy zarządzania bezpieczeństwem SOAR. Funkcje, możliwości, korzyści

Systemy bezpieczeństwa SOAR (Security Orchestration, Automation and Response) to nowoczesne i innowacyjne rozwiązania, które zapewniają kompleksową i scentralizowaną obsługę procesów zarządzania bezpieczeństwem w firmach.

Spis treści

Czym jest SOAR?

SOAR to platforma programowa, która umożliwia zautomatyzowaną i skoordynowaną reakcję na incydenty bezpieczeństwa w sieciach i systemach IT. Główne funkcje systemów SOAR obejmują:

 • Orkiestrację bezpieczeństwa – koordynację i optymalizację przepływów pracy związanych z wykrywaniem zagrożeń, reagowaniem i usuwanie skutków incydentów bezpieczeństwa.
 • Automatyzację reakcji na incydenty – zastępowanie rutynowych, manualnych zadań zautomatyzowanymi procesami, aby przyspieszyć reakcję na ataki.
 • Analizę zagrożeń – szybką identyfikację i priorytetyzację incydentów bezpieczeństwa oraz ich korelację.

Bezpieczeństwo Twojej firmy jest dla nas priorytetem!

Skontaktuj się z naszymi specjalistami,

Chcesz z nami porozmawiać? Zadzwoń do nas!

+48 608 611 892

Platforma SOAR integruje różne narzędzia bezpieczeństwa, takie jak systemy wykrywania włamań, zapory sieciowe, rozwiązania antywirusowe itp. Pozwala to na uzyskanie centralnego punktu kontroli i nadzoru nad całym systemem bezpieczeństwa organizacji.

Porównanie systemów SOAR

Systemy SOAROpisZalety
SwimlanePlatforma SOAR, która oferuje automatyzację procesów bezpieczeństwaSzybka reakcja na zagrożenia, minimalizowanie szkód
DFLabsPlatforma SOAR, która oferuje automatyzację procesów bezpieczeństwaSzybka reakcja na zagrożenia, minimalizowanie szkód
Splunk PhantomPlatforma SOAR, która oferuje automatyzację procesów bezpieczeństwaSzybka reakcja na zagrożenia, minimalizowanie szkód
IBM ResilientPlatforma SOAR, która oferuje automatyzację procesów bezpieczeństwaSzybka reakcja na zagrożenia, minimalizowanie szkód

Przykłady zagrożeń, które można wykryć za pomocą systemu SOAR

ZagrożenieOpisPrzykłady
Atak DDoSAtak polegający na przeciążeniu serwera lub sieci, co prowadzi do niedostępności usługAtak DDoS na stronę internetową, atak DDoS na serwer pocztowy
Atak phishingowyAtak polegający na podszywaniu się pod zaufane źródło w celu wyłudzenia poufnych informacjiFałszywe wiadomości e-mail od banku, fałszywe strony internetowe
Atak ransomwareAtak polegający na zablokowaniu dostępu do danych lub systemu w celu wyłudzenia okupuWannaCry, Petya
Atak hakerskiAtak polegający na nieautoryzowanym dostępie do systemu lub danychAtak na bazę danych, atak na serwer plików

Przykłady narzędzi i systemów, z którymi można zintegrować system SOAR

Systemy i narzędziaOpisZalety
Systemy SIEMSystemy Security Information and Event Management, które pozwalają na zbieranie, analizowanie i raportowanie informacji o zdarzeniach związanych z bezpieczeństwemSkuteczna detekcja zagrożeń, łatwa integracja z innymi systemami bezpieczeństwa, automatyczna reakcja na ataki
Systemy kompleksoweSystemy bezpieczeństwa, które obejmują wiele różnych systemów i narzędziSkuteczna ochrona przed atakami z zewnątrz i wewnątrz firmy
Systemy cyberbezpieczeństwaSystemy, które pozwalają na ochronę przed zagrożeniami związanymi z bezpieczeństwem w sieciSkuteczna ochrona przed atakami z zewnątrz i wewnątrz firmy
Systemy bezpieczeństwa sieciSystemy, które pozwalają na ochronę sieci przed zagrożeniamiSkuteczna ochrona przed atakami z zewnątrz i wewnątrz firmy

Przykłady najlepszych praktyk dotyczących systemów SOAR

Najlepsze praktykiOpis
Określenie wymagań i celów biznesowych przed wdrożeniem systemu SOARWymagania te będą się oczywiście różnić w zależności od specyfiki organizacji oraz branży, w której działa
Wdrożenie, obsługa i utrzymanie systemu może być skomplikowane i wymagać odpowiedniego przygotowaniaKonieczne jest odpowiednie przygotowanie przed wdrożeniem systemu SOAR
Systemy SOAR pozwalają na wykrywanie zagrożeń i reagowanie na nie w czasie rzeczywistymDzięki temu firmy mogą szybko zareagować na ataki i minimalizować szkody
Systemy SOAR pozwalają na integrację z innymi systemami bezpieczeństwaFirmy muszą zapewnić, że różne systemy bezpieczeństwa działają ze sobą w sposób zintegrowany i skoordynowany

Korzyści z SOAR

Wdrożenie systemu SOAR w firmie przynosi szereg istotnych korzyści:

 • Szybsza reakcja na incydenty – dzięki zautomatyzowaniu rutynowych zadań i lepszej koordynacji zespołów, czas od wykrycia zagrożenia do neutralizacji ataku jest znacząco krótszy.
 • Zwiększona efektywność zespołów – automatyzacja redukuje konieczność ręcznego wykonywania prostych zadań przez ekspertów, którzy mogą się skupić na kluczowych działaniach wymagających ich umiejętności.
 • Mniej fałszywych alarmów – lepsza korelacja i analiza alertów pozwala na eliminację nadmiernych powiadomień i ukierunkowanie uwagi na rzeczywiste zagrożenia.
 • Łatwiejsze zarządzanie zgodnością – scentralizowane przechowywanie danych dot. incydentów ułatwia audyty bezpieczeństwa i wykazywanie zgodności z przepisami.
 • Wzrost wykrywalności ataków – zaawansowane funkcje analityczne i korelacyjne pozwalają na szybszą identyfikację nowych i zaawansowanych cyberzagrożeń.
 • Niższe koszty – dzięki automatyzacji i zwiększonej efektywności, całkowite koszty związane z bezpieczeństwem IT maleją.
 • Lepsza współpraca zespołów – platforma SOAR ułatwia komunikację i koordynację między różnymi zespołami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo w firmie.

Podsumowując, systemy SOAR zapewniają szybszą, sprawniejszą i tańszą obsługę incydentów bezpieczeństwa oraz lepszą ochronę przed cyberzagrożeniami.

Kluczowe funkcje SOAR

Platformy SOAR zapewniają szeroką gamę zaawansowanych funkcji, które wzmacniają cyberbezpieczeństwo organizacji:

Integracja narzędzi bezpieczeństwa

SOAR integruje się z szeroką gamą rozwiązań, tworząc z nich spójną całość. Pozwala to na łatwą korelację danych z różnych systemów, takich jak SIEM, zapory, EDR, skanery luk i inne.

Korelacja alertów bezpieczeństwa

Platforma koreluje i analizuje alerty pochodzące z wielu źródeł, łącząc powiązane zdarzenia w pojedyncze incydenty. Drastycznie redukuje to ilość alarmów do ręcznej weryfikacji.

Obsługa playbooków

Administratorzy bezpieczeństwa mogą tworzyć zautomatyzowane playbooki – procedury reagowania na konkretne typy incydentów. Przyspiesza to reakcję i odciąża zespół SOC.

Orkiestracja działań

SOAR koordynuje sekwencję akcji, które muszą zostać podjęte w odpowiedzi na incydent, zapewniając optymalną kolejność i timing działań różnych zespołów.

Wsparcie dla zdalnych akcji

Platforma umożliwia zdalne, bezpieczne wykonywanie akcji na zasobach IT, takich jak izolacja zainfekowanych systemów, zatrzymywanie procesów, pobieranie plików itp.

Rejestrowanie działań i tworzenie raportów

SOAR zapisuje szczegółową historię wszystkich akcji podjętych podczas obsługi incydentu. Ułatwia to raportowanie, czynności prawne i spełnianie wymogów zgodności.

Integracja z systemami IT i biznesowymi

Platforma integruje się z systemami zarządzania IT (np. ticketing, CMDB) oraz aplikacjami biznesowymi, zapewniając kontekst biznesowy dla incydentów bezpieczeństwa.

Interfejsy API

SOAR oferuje otwarte API, które pozwalają na łatwą integrację z zewnętrznymi systemami oraz rozbudowę platformy o nowe funkcje.

Architektura i komponenty SOAR

Systemy SOAR mają modułową architekturę, składającą się z następujących kluczowych elementów:

Silnik orkiestracji

To główny komponent odpowiedzialny za automatyzację i koordynację przepływów pracy związanych z obsługą incydentów bezpieczeństwa.

Menedżer playbooków

Umożliwia tworzenie i zarządzanie zautomatyzowanymi scenariuszami reagowania na incydenty.

Analizator zagrożeń

Zaawansowany moduł analityczny do korelacji i wzbogacania alertów oraz wykrywania ataków.

Silnik remote actions

Umożliwia bezpieczne wykonywanie zdalnych akcji (np. skanowanie, izolacja systemów) na zasobach IT w ramach reakcji na incydent.

System rejestrowania

Rejestruje wszystkie zdarzenia i akcje podjęte podczas obsługi incydenta, tworząc szczegółowy łańcuch zdarzeń.

Baza danych incydentów

Centralne repozytorium danych na temat incydentów bezpieczeństwa, zapewniające ich dostępność dla analiz i raportowania.

Interfejsy API

Interfejsy programistyczne umożliwiające łatwą integrację platformy SOAR z innymi rozwiązaniami bezpieczeństwa i systemami IT / biznesowymi.

Konsola operatorska

Graficzny interfejs użytkownika służący do nadzoru i kontroli działań platformy SOAR.

Wdrażanie SOAR w firmie

Wdrożenie systemu SOAR w organizacji wymaga strategicznego podejścia i dobrego przygotowania. Oto kluczowe etapy tego procesu:

Analiza potrzeb i wymagań – zdefiniowanie wyzwań biznesowych i przypadków użycia, które rozwiąże SOAR.

Ocena obecnego stanu bezpieczeństwa – audyt istniejących procesów, narzędzi, zasobów, aby określić obszary do poprawy.

Bezpieczeństwo Twojej firmy jest dla nas priorytetem!

Skontaktuj się z naszymi specjalistami,

Chcesz z nami porozmawiać? Zadzwoń do nas!

+48 608 611 892

Wybór odpowiedniego rozwiązania SOAR – ocena dostępnych platform i wybór tej, która najlepiej spełnia wymagania.

Integracja z narzędziami bezpieczeństwa – podłączenie kluczowych systemów, takich jak SIEM, zapory, EDR itp.

Rozbudowa playbooków – zdefiniowanie procedur i scenariuszy automatyzacji odpowiedzi na incydenty.

Szkolenia zespołu – przeszkolenie pracowników w zakresie obsługi i administracji platformą SOAR.

Testy i optymalizacja – testowanie i dostrajanie konfiguracji platformy, playbooków i integracji.

Wdrożenie i monitorowanie – uruchomienie pełnej platformy SOAR i ciągłe monitorowanie jej działania.

Najważniejsze zalety rozwiązań SOAR

Systemy SOAR zapewniają organizacjom liczne, konkretne korzyści:

 • Szybsze wykrywanie i reagowanie na incydenty – dzięki automatyzacji i lepszej analityce, czas od wykrycia do neutralizacji ataku jest znacząco krótszy.
 • Zwiększona skuteczność zespołów SOC – eksperci mogą się skupić na kluczowych zadaniach zamiast rutynowych czynnościach.
 • Niższe koszty bezpieczeństwa – automatyzacja i efektywniejsze procesy obniżają całkowite koszty ochrony IT.
 • Lepsza współpraca zespołów – SOAR usprawnia komunikację i koordynację między zespołami bezpieczeństwa.
 • Centralny punkt kontroli bezpieczeństwa – konsolidacja danych z wielu narzędzi w jednej platformie.
 • Łatwiejsze zarządzanie zgodnością – lepsze możliwości raportowania i śledzenia incydentów.
 • Szybszy zwrot z inwestycji – szybkie uzyskanie konkretnych efektów biznesowych z wdrożenia.
 • Elastyczność i skalowalność – możliwość łatwego dostosowania platformy SOAR do zmieniających się potrzeb.

Podsumowanie

Systemy SOAR stanowią nowoczesne i perspektywiczne rozwiązanie, które zapewnia kompleksową automatyzację i orchestrą procesów cyberbezpieczeństwa.

Pozwalają na szybsze i skuteczniejsze reagowanie na incydenty, przy niższych kosztach i lepszym wykorzystaniu zasobów ludzkich. SOAR to technologia, która powinna zainteresować organizacje dążące do zwiększenia dojrzałości i odporności swojego bezpieczeństwa IT.

Formularz kontaktowy

Dokładnie opisz swój problem. Im więcej szczegółów podasz, tym lepiej będziemy w stanie Ci pomóc!