Fortinet – Wdrażanie firewalli nowej generacji

Bezpieczeństwo sieci stało się w ostatnich latach kluczowym elementem infrastruktury IT wielu organizacji. Rosnąca liczba cyberataków, a także pojawienie się nowych zagrożeń, takich jak ataki DDoS, ransomware czy zaawansowane ataki ukierunkowane, sprawiają, że firmy muszą bardzo poważnie podchodzić do ochrony swoich zasobów. Jednym z kluczowych elementów architektury bezpieczeństwa jest firewall nowej generacji, który zapewnia kompleksową ochronę przed szerokim spektrum cyberzagrożeń.

Spis treści

Jednym z wiodących dostawców rozwiązań firewall nowej generacji jest firma Fortinet. Produkty Fortinet wyróżniają się innowacyjnością i wysoką wydajnością, dzięki czemu zapewniają skuteczną ochronę sieci i aplikacji nawet w dużych, rozproszonych środowiskach. W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej firewallom Fortinet oraz omówimy najważniejsze kwestie związane z ich wdrażaniem.

Funkcje firewalli FortinetKorzyściPrzykłady zastosowań
Zapora ogniowa (firewall)Kontrola ruchu przychodzącego i wychodzącego, blokowanie zagrożeńOchrona infrastruktury przed atakami z Internetu
System Zapobiegania Włamaniom (IPS)Wykrywanie i blokowanie atakówOchrona przed exploitami i atakami ukierunkowanymi
Kontrola aplikacjiKontrolowanie dostępu do aplikacjiOgraniczenie dostępu do mediów społecznościowych
VPNBezpieczne szyfrowane połączenia między lokalizacjamiBezpieczny dostęp zdalny dla pracowników
Ochrona przed DDoSWykrywanie i minimalizowanie ataków DDoSOchrona przed atakami blokującymi usługi
SandboxingAnaliza nieznanych plików w izolacjiWykrywanie nowych zagrożeń i malware
Zapora webowaFiltrowanie szkodliwej zawartości WWWBlokowanie phishingu i złośliwych stron

Bezpieczeństwo Twojej firmy jest dla nas priorytetem!

Skontaktuj się z naszymi specjalistami,

Chcesz z nami porozmawiać? Zadzwoń do nas!

+48 608 611 892

Charakterystyka firewalli Fortinet

Firewall nowej generacji Fortinet integruje w sobie wiele funkcji bezpieczeństwa, które w tradycyjnych rozwiązaniach były realizowane przez oddzielne urządzenia. Obejmują one między innymi:

 • Zapora ogniowa (firewall) – kontroluje ruch przychodzący i wychodzący, blokując zagrożenia
 • IPS (System Zapobiegania Włamaniom) – wykrywa i blokuje ataki
 • Kontrola aplikacji – umożliwia kontrolowanie dostępu do aplikacji
 • VPN – zapewnia bezpieczne połączenia szyfrowane pomiędzy lokalizacjami
 • Ochrona przed atakami DDoS – wykrywa i minimalizuje ataki typu „odmowa usługi”
 • Sandboxing – odizolowuje i analizuje nieznane pliki w poszukiwaniu złośliwego kodu
 • Zapora webowa – filtrowanie szkodliwej zawartości WWW

Rozwiązania Fortinet wykorzystują zaawansowaną technologię ASIC do przetwarzania ruchu sieciowego. Pozwala to na osiągnięcie wysokiej wydajności przy jednoczesnym zapewnieniu kompleksowej ochrony. Urządzenia Fortinet obsługują przepustowości sięgające nawet 100 Gbps, dzięki czemu mogą być stosowane nawet w dużych data center.

Istotną cechą firewalli Fortinet jest również wsparcie dla wirtualizacji. Pozwala to na wdrażanie funkcji bezpieczeństwa bezpośrednio w środowiskach wirtualnych, takich jak VMware czy Microsoft Hyper-V. Rozwiązania Fortinet mogą być również dostarczane w modelu „security as a service” z publicznych chmur, np. Amazon AWS czy Microsoft Azure.

Architektura i komponenty firewalli Fortinet

Sercem urządzeń Fortinet jest system operacyjny FortiOS, który integruje wszystkie funkcje bezpieczeństwa. Zapewnia on centralną konsolę do zarządzania politykami i monitorowania zdarzeń we wszystkich obszarach.

FortiOS udostępnia szereg predefiniowanych polityk, które administrator może dostosować do wymagań swojej organizacji. Na przykład polityki aplikacji pozwalają określić, które aplikacje są dozwolone, a które zablokowane. Podobne mechanizmy istnieją dla kontroli treści WWW, reguł IPS czy ustawień VPN.

Administratorzy mogą definiować polityki zarówno globalnie, jak i dla poszczególnych stref bezpieczeństwa. Pozwala to na precyzyjne dostosowanie zasad w zależności od lokalizacji, typu użytkowników itp.

Ważnym elementem architektury Fortinet jest również FortiAnalyzer. Jest to narzędzie do logowania, które zbiera dane o zdarzeniach bezpieczeństwa ze wszystkich urządzeń Fortinet. Dane te mogą być następnie analizowane w poszukiwaniu wzorców cyberataków.

FortiAnalyzer pozwala na korelację milionów zdarzeń w czasie rzeczywistym. Administratorzy mogą definiować niestandardowe pulpity analityczne i alerty, co ułatwia szybkie wykrywanie i reagowanie na incydenty.

Główne zalety firewalli Fortinet

Firewall nowej generacji Fortinet zapewnia organizacjom szereg korzyści, wśród których należy wymienić:

 • Kompleksowa ochrona – pojedyncze urządzenie łączy wiele funkcji bezpieczeństwa, redukując złożoność i luki w zabezpieczeniach.
 • Wysoka wydajność – dedykowane układy ASIC zapewniają obsługę dużych przepustowości sięgających 100 Gbps.
 • Elastyczność wdrażania – appliance, wirtualne maszyny, chmura – firewall można wdrożyć tam gdzie jest potrzebny.
 • Centralne zarządzanie – wszystkimi urządzeniami można zarządzać globalnie z pojedynczej konsoli.
 • Zaawansowana analityka – korelacja danych w czasie rzeczywistym pozwala szybko wykrywać i reagować na zagrożenia.
 • Integracja z ekosystemem – firewall współpracuje z innymi rozwiązaniami Fortinet, tworząc spójną platformę bezpieczeństwa.

Dzięki tym cechom, rozwiązania Fortinet pozwalają skutecznie chronić zasoby klientów przed atakami, przy optymalnym wykorzystaniu zasobów administracyjnych i infrastrukturalnych.

Proces wdrażania firewalli Fortinet

Wdrażanie firewalli nowej generacji Fortinet w organizacji jest procesem, który wymaga odpowiedniego przygotowania i planowania. Poniżej przedstawiamy ogólne etapy tego procesu:

1. Określenie wymagań biznesowych

Na początku należy dokładnie zidentyfikować potrzeby biznesowe oraz cele, jakie ma realizować firewall. Pozwoli to na dobranie odpowiedniego modelu oraz skonfigurowanie go zgodnie z wymaganiami.

2. Audyt istniejącej infrastruktury

Kolejny krok to przegląd obecnej infrastruktury sieciowej i systemów bezpieczeństwa. Pozwoli to zidentyfikować ewentualne luki oraz określić sposób integracji z istniejącymi komponentami.

3. Opracowanie architektury docelowej

Na podstawie zebranych w poprzednich krokach informacji należy zaprojektować docelową architekturę z uwzględnieniem lokalizacji wdrożenia, modeli urządzeń, integracji itp.

4. Instalacja i konfiguracja

Kolejny krok to fizyczna instalacja urządzeń w zaplanowanych lokalizacjach oraz ich konfiguracja – utworzenie polityk, integracja z systemami zarządzania itd.

5. Testowanie

Przed przejściem do produkcji należy przetestować działanie firewalli w warunkach laboratoryjnych, aby upewnić się, że wszystko działa zgodnie z wymaganiami.

6. Wdrożenie produkcyjne

Ostatni etap to przełączenie ruchu produkcyjnego przez nowe urządzenia oraz ciągły monitoring ich działania.

Dokładny harmonogram i szczegóły techniczne wdrażania zależą od indywidualnych uwarunkowań w danej organizacji. Niemniej powyższe kroki stanowią ogólny zarys tego procesu.

Podsumowanie

Firewall nowej generacji jest kluczowym elementem infrastruktury bezpieczeństwa współczesnych organizacji. Pozwala on zapewnić kompleksową ochronę przed szerokim spektrum cyberzagrożeń.

Produkty Fortinet wyróżniają się innowacyjnością i wysoką wydajnością, dzięki czemu mogą być skutecznie stosowane nawet w największych środowiskach.

Wdrożenie firewalli Fortinet to złożony proces, który wymaga odpowiedniego planowania i uwzględnienia specyficznych potrzeb organizacji. Niemniej dzięki temu możliwe jest zbudowanie architektury bezpieczeństwa, która optymalnie chroni kluczowe zasoby biznesowe.

Pytania i odpowiedzi FAQ:

Jakie są główne zalety firewalli Fortinet?

Firewalle Fortinet łączą w sobie wiele funkcji bezpieczeństwa, zapewniając kompleksową ochronę przed zagrożeniami. Kluczowe zalety to między innymi wysoka wydajność, elastyczność wdrażania, centralne zarządzanie oraz zaawansowana analityka. Dzięki temu mogą skutecznie chronić sieć nawet w dużych organizacjach.

Jakie funkcje oferują firewalle Fortinet?

Firewalle Fortinet integrują funkcje takie jak zapora ogniowa, IPS, VPN, kontrola aplikacji, ochrona przed atakami DDoS, sandboxing czy zapora webowa. Pozwala to na kompleksową ochronę przed szerokim spektrum cyberzagrożeń za pomocą pojedynczego urządzenia.

Jak przebiega proces wdrażania firewalli Fortinet?

Proces wdrażania obejmuje określenie wymagań biznesowych, audyt infrastruktury, zaprojektowanie docelowej architektury, instalację i konfigurację urządzeń, testowanie oraz finalne wdrożenie produkcyjne. Całość wymaga odpowiedniego planowania i dostosowania do potrzeb organizacji.

Jakie modele firewalli Fortinet są dostępne?

Fortinet oferuje szeroką gamę modeli – od małych urządzeń dla oddziałów po wysoko wydajne modele do data center. Dostępne są wersje fizyczne, wirtualne, chmurowe i hybrydowe. Możliwe jest też łączenie modeli w klastry w celu zwiększenia wydajności.

Jak przebiega integracja z istniejącą infrastrukturą?

Aby zintegrować firewalle Fortinet z istniejącymi systemami, należy najpierw przeprowadzić audyt infrastruktury. Pozwoli to zaplanować sposób współdziałania nowych urządzeń z dotychczasowymi rozwiązaniami, np. poprzez API lub syslog.

Jakie opcje zarządzania oferuje Fortinet?

Centralnym punktem zarządzania jest konsola FortiOS. Dodatkowo FortiAnalyzer umożliwia zaawansowaną analitykę logów i wykrywanie zagrożeń. Fortinet oferuje też narzędzia do zarządzania urządzeniami w terenie oraz integrację z systemami SIEM.

Jakie szkolenia są dostępne w zakresie firewalli Fortinet?

Fortinet prowadzi autoryzowane szkolenia zakończone certyfikatem, obejmujące administrację, konfigurację i rozwiązywanie problemów z firewallami. Szkolenia dostępne są w trybie stacjonarnym i online.

Formularz kontaktowy

Dokładnie opisz swój problem. Im więcej szczegółów podasz, tym lepiej będziemy w stanie Ci pomóc!