Systemy SIEM – funkcje, zastosowania i korzyści z wdrożenia w Twojej firmie

systemów bezpieczeństwa SIEM

Systemy SIEM – funkcje, zastosowania i korzyści z wdrożenia w Twojej firmie

Systemy SIEM (Security Information and Event Management) odgrywają kluczową rolę w monitorowaniu bezpieczeństwa oraz analizie logów w celu wykrywania incydentów bezpieczeństwa w organizacjach. Pozwalają one na korelację zdarzeń pochodzących z różnych źródeł, detekcję zagrożeń i szybkie reagowanie na incydenty. W niniejszym artykule przyjrzymy się wszystkiemu, co trzeba wiedzieć na temat systemów SIEM – od ich funkcji i zastosowań po wskazówki dotyczące wdrażania i konfiguracji.

Spis treści

Czym są systemy SIEM?

Systemy SIEM (Security Information and Event Management) to oprogramowanie służące do agregacji danych bezpieczeństwa, ich analizy oraz generowania raportów i alertów. Gromadzą one logi z wielu źródeł, takich jak systemy operacyjne, aplikacje, urządzenia sieciowe i systemy bezpieczeństwa. Następnie normalizują i korelują te dane, aby zapewnić kontekstowe wzbogacenie informacji o zdarzeniach bezpieczeństwa.

Bezpieczeństwo Twojej firmy jest dla nas priorytetem!

Skontaktuj się z naszymi specjalistami,

Chcesz z nami porozmawiać? Zadzwoń do nas!

+48 608 611 892

Główne funkcje systemów SIEM:

 • Zbieranie i konsolidacja danych bezpieczeństwa z wielu źródeł
 • Korelacja zdarzeń w celu identyfikacji złożonych zagrożeń
 • Analiza behawioralna i wykrywanie anomalii w sieci/systemach
 • Detekcja incydentów bezpieczeństwa i generowanie alertów
 • Rejestrowanie informacji o zdarzeniach bezpieczeństwa
 • Raportowanie i wizualizacja dla wspierania decyzji biznesowych
 • Zapewnienie zgodności z wymogami regulacyjnymi

Dzięki swoim możliwościom, systemy SIEM stanowią centrum operacji bezpieczeństwa (SOC) w wielu organizacjach. Pomagają zespołom SOC szybko zidentyfikować i zareagować na incydenty bezpieczeństwa, zanim wywołają poważne szkody.

Zastosowania systemów SIEM

Oto kilka kluczowych zastosowań systemów SIEM w organizacjach:

 • Detekcja i reakcja na incydenty – systemy SIEM pozwalają na szybką identyfikację i priorytetyzację incydentów bezpieczeństwa dzięki regułom korelacji, analizie behawioralnej i wykrywaniu anomalii. Przyspiesza to reakcję na incydenty i ogranicza szkody.
 • Śledzenie zagrożeń – dzięki agregacji i korelacji danych z wielu źródeł, systemy SIEM pomagają śledzić rozprzestrzenianie się zaawansowanych zagrożeń w całej sieci i systemach.
 • Spełnianie wymogów zgodności – systemy SIEM zapewniają kompleksowe rejestrowanie danych i raportowanie zgodności, pomagając spełnić wymagania regulacji takich jak PCI DSS, HIPAA, SOX czy GDPR.
 • Analiza forensiczna – dzięki zachowaniu historycznych danych bezpieczeństwa, systemy SIEM umożliwiają dogłębną analizę incydentów w celu zbadania ich przyczyn, wektorów ataku i rozmiaru naruszenia.
 • Optymalizacja procesów bezpieczeństwa – raporty i pulpity SIEM pozwalają zidentyfikować luki w zabezpieczeniach i usprawnić procesy bezpieczeństwa, takie jak zarządzanie podatnościami lub reagowanie na incydenty.
 • Wizualizacja danych bezpieczeństwa – SIEM zapewnia interaktywne pulpity i raporty ułatwiające analizę trendów, wzorców i korelacji w danych bezpieczeństwa. Wspomaga to podejmowanie świadomych decyzji biznesowych.

Porównanie systemów bezpieczeństwa SIEM

Systemy bezpieczeństwa SIEMOpisZalety
IBM QRadarSystem SIEM opracowany przez IBM, który oferuje zaawansowane funkcje analizy i raportowaniaSkuteczna detekcja zagrożeń, łatwa integracja z innymi systemami bezpieczeństwa, automatyczna reakcja na ataki
Splunk Enterprise SecuritySystem SIEM opracowany przez Splunk, który oferuje zaawansowane funkcje analizy i raportowaniaSkuteczna detekcja zagrożeń, łatwa integracja z innymi systemami bezpieczeństwa, automatyczna reakcja na ataki
LogRhythmSystem SIEM opracowany przez LogRhythm, który oferuje zaawansowane funkcje analizy i raportowaniaSkuteczna detekcja zagrożeń, łatwa integracja z innymi systemami bezpieczeństwa, automatyczna reakcja na ataki
McAfee Enterprise Security ManagerSystem SIEM opracowany przez McAfee, który oferuje zaawansowane funkcje analizy i raportowaniaSkuteczna detekcja zagrożeń, łatwa integracja z innymi systemami bezpieczeństwa, automatyczna reakcja na ataki

Przykłady zagrożeń, które można wykryć za pomocą systemu SIEM

ZagrożenieOpisPrzykłady
Atak DDoSAtak polegający na przeciążeniu serwera lub sieci, co prowadzi do niedostępności usługAtak DDoS na stronę internetową, atak DDoS na serwer pocztowy
Atak phishingowyAtak polegający na podszywaniu się pod zaufane źródło w celu wyłudzenia poufnych informacjiFałszywe wiadomości e-mail od banku, fałszywe strony internetowe
Atak ransomwareAtak polegający na zablokowaniu dostępu do danych lub systemu w celu wyłudzenia okupuWannaCry, Petya
Atak hakerskiAtak polegający na nieautoryzowanym dostępie do systemu lub danychAtak na bazę danych, atak na serwer plików

Przykłady narzędzi i systemów, z którymi można zintegrować system SIEM

Systemy i narzędziaOpisZalety
Systemy SOARSystemy Security Orchestration, Automation and Response, które pozwalają na automatyzację procesów związanych z bezpieczeństwem w sieciSzybka reakcja na zagrożenia, minimalizowanie szkód
Systemy kompleksoweSystemy bezpieczeństwa, które obejmują wiele różnych systemów i narzędziSkuteczna ochrona przed atakami z zewnątrz i wewnątrz firmy
Systemy cyberbezpieczeństwaSystemy, które pozwalają na ochronę przed zagrożeniami związanymi z bezpieczeństwem w sieciSkuteczna ochrona przed atakami z zewnątrz i wewnątrz firmy
Systemy bezpieczeństwa sieciSystemy, które pozwalają na ochronę sieci przed zagrożeniamiSkuteczna ochrona przed atakami z zewnątrz i wewnątrz firmy

Przykłady najlepszych praktyk dotyczących systemów bezpieczeństwa SIEM

Najlepsze praktykiOpis
Określenie wymagań i celów biznesowych przed wdrożeniem systemu SIEMWymagania te będą się oczywiście różnić w zależności od specyfiki organizacji oraz branży, w której działa
Wdrożenie, obsługa i utrzymanie systemu może być skomplikowane i wymagać odpowiedniego przygotowaniaKonieczne jest odpowiednie przygotowanie przed wdrożeniem systemu SIEM
Systemy SIEM pozwalają na wykrywanie zagrożeń i reagowanie na nie w czasie rzeczywistymDzięki temu firmy mogą szybko zareagować na ataki i minimalizować szkody
Systemy SIEM pozwalają na integrację z innymi systemami bezpieczeństwaFirmy muszą zapewnić, że różne systemy bezpieczeństwa działają ze sobą w sposób zintegrowany i skoordynowany

Główne cechy systemów SIEM

Nowoczesne systemy SIEM oferują szeroki zakres funkcjonalności. Oto kilka kluczowych cech:

 • Konfigurowalne reguły korelacji – pozwalają łączyć pozornie niezwiązane ze sobą zdarzenia i identyfikować złożone wzorce ataków.
 • Analiza behawioralna – profiluje zachowanie użytkowników i systemów, wykrywając anomalie wskazujące na naruszenia.
 • Wykrywanie zagrożeń opartych na sygnaturach – identyfikuje ataki o znanych wzorcach, takie jak exploit lub malware.
 • Analiza sieciowa – koreluje dane z urządzeń sieciowych w celu śledzenia ruchu cyberzagrożeń.
 • Wzbogacanie kontekstem zarządzanych punktów końcowych – dodaje kontekst z hostów, taki jak procesy, pliki, rejestr itp.
 • Integracja z narzędziami bezpieczeństwa innych firm – zbiera logi z urządzeń zabezpieczających, takich jak zapory sieciowe (firewalls), systemy IPS/IDS, rozwiązania antymalware’owe i inne.
 • Normalizacja i indeksowanie danych – standaryzuje i indeksuje zdarzenia z różnych źródeł, umożliwiając wyszukiwanie i korelację.
 • Obsługa dużych wolumenów danych – skalowalna architektura pozwala na przetwarzanie i przechowywanie bardzo dużych ilości danych bezpieczeństwa.
 • Raportowanie i pulpity analityczne – konfigurowalne raporty i pulpity pozwalają analitykom szybko uzyskać wgląd w kluczowe metryki bezpieczeństwa.

Korzyści z wdrożenia systemu SIEM

Wdrażając system SIEM, organizacje mogą zyskać wiele istotnych korzyści:

 • Szybsza detekcja i reakcja na incydenty – dzięki korelacji zdarzeń i analizie zachowań system SIEM pomaga wykryć incydenty, które mogłyby zostać przeoczone przez pojedyncze narzędzia.
 • Lepszy wgląd w działalność cyberprzestępców – korelacja danych z wielu źródeł pozwala śledzić aktywność atakujących w całej sieci i systemach organizacji.
 • Zwiększona widoczność zagrożeń – system SIEM agreguje alerty bezpieczeństwa z wielu narzędzi, zapewniając spójny obraz zagrożeń w organizacji.
 • Usprawnione procesy bezpieczeństwa – możliwość analizy trendów i wzorców pozwala zoptymalizować procesy, takie jak reagowanie na incydenty czy zarządzanie lukami.
 • Ułatwienie zgodności – rejestrowanie danych i raportowanie pomaga spełnić wymagania regulacji i standardów branżowych.
 • Obniżenie kosztów bezpieczeństwa – konsolidacja narzędzi bezpieczeństwa i zautomatyzowane procesy zmniejszają koszty.
 • Podejmowanie lepszych decyzji biznesowych – lepszy wgląd w ryzyko bezpieczeństwa umożliwia podejmowanie świadomych decyzji dotyczących działalności firmy i inwestycji.

Bezpieczeństwo Twojej firmy jest dla nas priorytetem!

Skontaktuj się z naszymi specjalistami,

Chcesz z nami porozmawiać? Zadzwoń do nas!

+48 608 611 892

Wyzwania związane z wdrożeniem SIEM

Chociaż systemy SIEM oferują znaczne korzyści, ich wdrożenie wiąże się również z pewnymi wyzwaniami:

 • Integracja i kolekcjonowanie danych – SIEM wymaga integracji z wieloma źródłami logów i strumieni zdarzeń. Może to być złożony proces.
 • Strojenie systemu – aby system SIEM działał optymalnie, konieczna jest kalibracja reguł korelacji, progów wykrywania i innych ustawień. Wymaga to czasu i eksperckiej wiedzy.
 • Fałszywe alarmy – niewłaściwie skonfigurowany SIEM może generować nadmierną liczbę fałszywych alertów, co obniża zaufanie do systemu.
 • Wymagania dotyczące personelu – obsługa systemu SIEM i interpretacja jego danych wymaga wyszkolonego personelu SOC z odpowiednimi umiejętnościami analitycznymi.
 • Koszty utrzymania – konieczność ciągłej konserwacji, strojenia reguł i aktualizacji infrastruktury generuje stałe koszty.
 • Wymagania skalowalności – rosnące ilości danych bezpieczeństwa mogą wymagać rozbudowy infrastruktury i mocy obliczeniowych SIEM.

Dlatego kluczowe jest planowanie wdrożenia z uwzględnieniem dostępnych zasobów, stopniowe wprowadzanie systemu i stałe strojenie jego konfiguracji.

Najlepsze praktyki wdrażania systemów SIEM

Aby zmaksymalizować korzyści płynące z wdrożenia, warto stosować następujące dobre praktyki:

 • Zacznij od zdefiniowania celów biznesowych i kluczowych wskaźników sukcesu dla systemu SIEM. Pomogą one następnie w strojeniu systemu i pomiarze ROI.
 • Dokonaj inwentaryzacji źródeł danych i oceny, które typy zdarzeń są najważniejsze. Pozwoli to zaplanować integrację i przetwarzanie danych.
 • Stopniowo wprowadzaj system, zaczynając od kluczowych źródeł danych i przypadków użycia o największej wartości.
 • Zadbaj o odpowiednie zasoby i umiejętności zespołu SOC do obsługi systemu SIEM.
 • Ustanów bazową linię bezpieczeństwa przed wdrożeniem i mierz poprawę metryk po wdrożeniu.
 • Dostroj reguły detekcji i alerty do redukcji fałszywych alarmów i „szumów” generowanych przez system.
 • Regularnie przeglądaj konfigurację i reguły SIEM, dostosowując je do zmieniającego się środowiska.
 • Integruj SIEM z procesami reagowania na incydenty – zapewnij automatyzację reakcji i workflow obsługi alertów.

Przestrzeganie tych zasad pomoże zmaksymalizować wartość systemu SIEM i uniknąć typowych pułapek przy jego wdrażaniu.

Przykłady wiodących dostawców rozwiązań SIEM

Oto kilku czołowych dostawców systemów SIEM na rynku:

 • Splunk – kompleksowa platforma SIEM z obszernymi możliwościami analitycznymi. Posiada dedykowane moduły dla analizy sieci, punktów końcowych i danych dotyczących zagrożeń.
 • IBM QRadar – rozwiązanie SIEM wykorzystujące zaawansowaną analizę z użyciem uczenia maszynowego do wykrywania zagrożeń. Integruje się z urządzeniami IBM i innych producentów.
 • LogRhythm – system SIEM z wbudowaną analizą zachowań użytkowników i entity (UEBA), ścisłą integracją z Active Directory i automatyzacją odpowiedzi.
 • Rapid7 InsightIDR – chmurowe rozwiązanie SIEM-as-a-Service z automatyzacją detekcji, minimalizacją fałszywych alarmów i łatwą skalowalnością.
 • Securonix – połączenie SIEM i UEBA wykorzystujące uczenie maszynowe do wykrywania zaawansowanych zagrożeń wewnętrznych.
 • Exabeam – system SIEM korzystający z modeli uczenia maszynowego do wykrywania zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych. Oferuje zaawansowaną analizę zachowań użytkowników.
 • ManageEngine Log360 – rozwiązanie SIEM dedykowane dla małych i średnich firm, zapewniające analizę logów, monitorowanie sieci, generowanie alertów i raportów zgodności.
 • AlienVault – pakiet OSSIM łączący w sobie SIEM, monitorowanie infrastruktury IT, wykrywanie podatności i monitorowanie zgodności.
 • SolarWinds Log & Event Manager – niedrogi system SIEM dla firm poszukujących rozwiązania typu value-for-money, oferujący predefiniowane szablony raportów.

Wybór odpowiedniej platformy SIEM zależy od potrzeb organizacji, branży, wielkości infrastruktury IT i modelu wdrożenia (on-premise vs chmura). Niezależnie od systemu, kluczowe jest jego prawidłowe dostrojenie i integracja z istniejącymi narzędziami bezpieczeństwa.

Wnioski

Systemy SIEM odgrywają fundamentalną rolę w monitorowaniu i zapewnianiu bezpieczeństwa nowoczesnych organizacji. Pozwalają korelować ogromne ilości danych pochodzących z infrastruktury IT i aplikacji, umożliwiając szybką detekcję zagrożeń, analizę incydentów i spełnianie wymogów zgodności.

Jednak aby w pełni wykorzystać możliwości rozwiązania SIEM, należy je starannie zaplanować i wdrożyć – zaczynając od zdefiniowania celów biznesowych i stopniowo rozszerzając jego zakres. Równie istotne jest zapewnienie odpowiednich zasobów do obsługi systemu, stałe strojenie jego konfiguracji i dostosowywanie do zmieniającego się środowiska. Wdrożony w ten sposób system SIEM może znacząco wzmocnić cyberbezpieczeństwo organizacji.

Formularz kontaktowy

Dokładnie opisz swój problem. Im więcej szczegółów podasz, tym lepiej będziemy w stanie Ci pomóc!