Palo Alto – Wdrażanie firewalli nowej generacji

Wdrażanie nowoczesnych firewalli jest niezwykle istotnym elementem zapewnienia bezpieczeństwa sieci firmowych. Jednym z liderów na rynku urządzeń typu next-generation firewall (NGFW) jest firma Palo Alto Networks, której rozwiązania zyskują coraz większą popularność. W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej firewallom Palo Alto, omówimy ich najważniejsze cechy oraz przedstawimy krok po kroku proces ich wdrażania w organizacji.

Spis treści

Etap wdrożeniaKluczowe zadaniaNajlepsze praktyki
Analiza wymagańIdentyfikacja krytycznych systemów i danych
Ocena ryzyka i wektorów ataku
Analiza ruchu sieciowego i używanych aplikacji
Szczegółowe zmapowanie topologii sieci i przepływu danych
Zaangażowanie kluczowych interesariuszy biznesowych
Dobór urządzeńOcena przepustowości i ilości ruchu
Określenie wymagań wydajnościowych
Wybór modelu wdrożenia
Testy wydajnościowe z użyciem rzeczywistego ruchu
Uwzględnienie przyszłych potrzeb rozwojowych
Instalacja i konfiguracjaPodłączenie urządzeń do sieci
Integracja z AD i LDAP
Konfiguracja reguł bezpieczeństwa
Wdrożenie początkowo w trybie monitoringu
Stopniowe wprowadzanie reguł produkcyjnych
Szkolenia i optymalizacjaSzkolenie administratorów z obsługi
Dostrajanie konfiguracji
Regularny audyt konfiguracji i tuning
Bieżące śledzenie alertów bezpieczeństwa

Bezpieczeństwo Twojej firmy jest dla nas priorytetem!

Skontaktuj się z naszymi specjalistami,

Chcesz z nami porozmawiać? Zadzwoń do nas!

+48 608 611 892

Charakterystyka firewalli Palo Alto Networks

Firewalle Palo Alto Networks należą do kategorii urządzeń NGFW, łączących w sobie funkcje tradycyjnego firewalla z zaawansowanymi technikami wykrywania i zapobiegania zagrożeniom. Oferują kompleksową ochronę przed atakami z sieci, aplikacji oraz zagrożeniami ze strony użytkowników wewnętrznych.

Najważniejsze cechy firewalli Palo Alto:

 • Kontrola aplikacji oparta o głęboką inspekcję pakietów, pozwalająca na precyzyjne filtrowanie ruchu sieciowego
 • Zaawansowane funkcje wykrywania i zapobiegania włamaniom, wykorzystujące uczenie maszynowe
 • Ochrona przed atakami DDoS oraz złośliwym oprogramowaniem
 • Wsparcie dla technologii chmurowych i mobilnych, w tym integracja z usługami SaaS i public cloud
 • Centralne zarządzanie politykami bezpieczeństwa dzięki oprogramowaniu Panorama
 • Wysoka wydajność – przepustowość firewalli Palo Alto sięga nawet 300 Gb/s
 • Możliwość wdrożenia w formie appliance’ów, maszyn wirtualnych lub w chmurze (VM-Series, Prisma Access)

Jak widać, rozwiązania Palo Alto zapewniają kompleksową ochronę przed zagrożeniami, a jednocześnie cechują się wysoką elastycznością i skalowalnością. Dzięki temu sprawdzają się zarówno w małych, jak i dużych organizacjach.

Proces wdrażania firewalli Palo Alto Networks

Aby w pełni wykorzystać możliwości firewalli Palo Alto, należy przeprowadzić ich wdrożenie w sposób przemyślany i zaplanowany. Poniżej przedstawiamy ogólny schemat takiego procesu:

Analiza wymagań bezpieczeństwa

Na początku należy dokładnie przeanalizować potrzeby organizacji w zakresie bezpieczeństwa sieci. Pomocne będzie:

 • Zidentyfikowanie kluczowych systemów i aplikacji wymagających ochrony
 • Określenie krytycznych danych i zasobów sieciowych
 • Ocena ryzyka i wektorów ataku
 • Analiza ruchu sieciowego i używanych aplikacji
 • Przegląd istniejących zabezpieczeń i luk w bezpieczeństwie

Dzięki temu będzie można dopasować konfigurację firewalli Palo Alto do konkretnych potrzeb firmy.

Dobór odpowiednich modeli urządzeń

Kolejnym krokiem jest wybór konkretnych modeli firewalli, które najlepiej spełnią wymagania bezpieczeństwa. Należy wziąć pod uwagę takie czynniki jak:

 • Przepustowość sieci i ilość ruchu do obsłużenia
 • Liczba lokalizacji do zabezpieczenia
 • Wymagania dotyczące wydajności i dostępności
 • Możliwości integracji z istniejącą infrastrukturą
 • Preferowany model wdrożenia – appliance, wirtualny czy chmurowy

Palo Alto Networks oferuje szeroką gamę urządzeń, dzięki czemu można dobrać optymalne rozwiązanie.

Instalacja i konfiguracja

Kolejny krok to już praktyczne wdrożenie wybranych urządzeń w sieci i ich konfiguracja. Należy:

 • Zainstalować fizyczne appliance’y bądź wdrożyć maszyny wirtualne
 • Połączyć je z siecią zgodnie z topologią i segmentacją
 • Przeprowadzić początkową konfigurację adresów IP, routing, VPN itp.
 • Zintegrować z kontrolerami domeny Active Directory i LDAP
 • Skonfigurować reguły kontroli aplikacji, filtrowania ruchu, zapory sieciowej
 • Ustawić alertowanie, raportowanie i monitoring zdarzeń bezpieczeństwa
 • Przetestować poprawność wdrożenia i wydajność

Ten etap wymaga zaangażowania zarówno administratorów sieci, jak i specjalistów ds. bezpieczeństwa.

Szkolenia i optymalizacja

Bardzo istotne jest przeszkolenie adminów z obsługi rozwiązania Palo Alto. Pozwoli to efektywnie zarządzać firewallami i szybko reagować na incydenty. Warto również na bieżąco optymalizować konfigurację pod kątem wykrytych zagrożeń i zmieniającego się ruchu sieciowego.

Podsumowanie

Wdrożenie nowoczesnych firewalli NGFW wymaga zaplanowania i uwzględnienia wielu elementów. Palo Alto Networks dostarcza kompleksowe rozwiązania bezpieczeństwa, które przy odpowiednim wdrożeniu i zarządzaniu pozwalają skutecznie chronić sieć przed atakami. Dzięki elastyczności urządzeń można je dopasować do potrzeb konkretnych organizacji i efektywnie zabezpieczyć kluczowe systemy oraz dane.

Najważniejsze funkcje bezpieczeństwa w rozwiązaniach Palo Alto Networks

Firewalle nowej generacji od Palo Alto Networks oferują szeroki wachlarz zaawansowanych funkcji bezpieczeństwa. Oto najważniejsze z nich:

Kontrola aplikacji

Kontrola aplikacji oparta na głębokiej inspekcji pakietów pozwala precyzyjnie identyfikować i filtrować ruch na poziomie konkretnych aplikacji, niezależnie od portów i protokołów. Administrator może definiować reguły dostępu do aplikacji zarówno dla ruchu przychodzącego, jak i wychodzącego.

Zapobieganie włamaniom

Moduły zapobiegania włamaniom wykorzystują zaawansowane techniki ML i AI do wykrywania ataków zero-day. Analizują one zachowania w sieci i endpointach, identyfikując podejrzane wzorce aktywności. Pozwala to skutecznie blokować nieznane dotąd ataki.

Sandboxing

Technologia sandboxingu od Palo Alto izoluje i analizuje nieznane pliki w środowisku wirtualnym, aby wykryć ewentualne zagrożenia. Jeśli plik okaże się szkodliwy, wszystkie jego instancje są automatycznie blokowane na firewallach w całej sieci.

Zapora sieciowa

Zaawansowana zapora sieciowa (firewall) kontroluje ruch przychodzący i wychodzący na podstawie adresów IP, portów, protokołów itp. Chroni ona przed atakami DoS, skanowaniem portów i innymi zagrożeniami.

VPN i zdalny dostęp

Rozwiązania Palo Alto zapewniają szyfrowane połączenia VPN dla użytkowników zdalnych. GlobalProtect umożliwia bezpieczny dostęp do aplikacji firmowych z dowolnego urządzenia i lokalizacji.

Raportowanie i monitoring

Zaawansowane funkcje raportowania i monitorowania pozwalają śledzić aktywność w sieci, wykrywać anomalie oraz spełniać wymagania zgodności. Raporty mogą być generowane automatycznie i wysyłane do administratorów.

Centralne zarządzanie

Oprogramowanie Panorama umożliwia centralne zdefiniowanie polityk bezpieczeństwa i wdrożenie ich na wszystkich firewallach Palo Alto w organizacji. Znacząco ułatwia to administrację rozwiązaniem.

Jak widać, Palo Alto Networks dostarcza kompletny zestaw narzędzi do ochrony sieci przed atakami i zagrożeniami. W połączeniu z profesjonalnym wdrożeniem pozwala to zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa w firmach i instytucjach.

Najlepsze praktyki wdrażania firewalli Palo Alto Networks

Aby w pełni wykorzystać możliwości rozwiązań Palo Alto Networks, warto stosować się do poniższych dobrych praktyk:

 • Segmentacja sieci na strefy bezpieczeństwa – pozwala ograniczyć dostęp i propagację zagrożeń między segmentami. Należy wydzielić min. 3 strefy: zdemilitaryzowaną, wewnętrzną i DMZ.
 • Wdrażanie reguł bezpieczeństwa w trybie „odmów wszystkiego, zezwól wyjątkowo” – blokuje cały ruch z wyjątkiem konkretnie określonych połączeń. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa.
 • Stosowanie silnego uwierzytelniania dla adminów – np. uwierzytelnianie dwuskładnikowe. Ogranicza to ryzyko nieautoryzowanego dostępu do zarządzania firewallem.
 • Regularny monitoring i tuning reguł bezpieczeństwa – pozwala optymalizować konfigurację i reagować na zmieniające się zagrożenia oraz ruch sieciowy.
 • Automatyzacja rutynowych zadań administracyjnych – np. za pomocą API. Zmniejsza ryzyko błędów ludzkich i przyspiesza pracę administratorów.
 • Tworzenie kopii zapasowych konfiguracji – umożliwia szybkie odtworzenie systemu w przypadku awarii lub błędnej konfiguracji.
 • Monitoring wydajności i pojemności firewalla – pozwala uniknąć przeciążenia i degradacji wydajności. Należy zawczasu rozbudowywać infrastrukturę.
 • Szyfrowanie komunikacji administracyjnej – zabezpiecza przed przechwyceniem poufnych danych konfiguracyjnych i haseł.
 • Regularne testy penetracyjne i audyty bezpieczeństwa – pozwalają identyfikować luki w zabezpieczeniach i je eliminować.

Stosując się do tych dobrych praktyk, można znacząco zwiększyć poziom bezpieczeństwa sieci chronionej przez rozwiązania Palo Alto Networks. Pozwala to w pełni wykorzystać ich możliwości i ochronić organizację przed atakami.

Pytania i odpowiedzi FAQ:

Jakie są najważniejsze zalety firewalli Palo Alto Networks?

Firewalle Palo Alto Networks należą do kategorii urządzeń NGFW (next-generation firewall) i oferują szereg zaawansowanych funkcji bezpieczeństwa. Do ich głównych zalet należą: kontrola aplikacji oparta na głębokiej inspekcji pakietów, zaawansowane mechanizmy wykrywania i zapobiegania włamaniom, ochrona przed atakami DDoS i złośliwym oprogramowaniem, wsparcie dla technologii chmurowych, wysoka wydajność oraz centralne zarządzanie politykami bezpieczeństwa.

Jakie modele wdrożenia oferuje Palo Alto Networks?

Palo Alto Networks umożliwia wdrożenie firewalli w formie fizycznych urządzeń (hardware appliance), maszyn wirtualnych (VM-Series) oraz w chmurze (Prisma Access). Dzięki temu można wybrać najlepszy model dla konkretnych potrzeb organizacji.

Jak przebiega proces wdrażania firewalli Palo Alto?

Kluczowe etapy to: analiza wymagań bezpieczeństwa, dobór odpowiednich modeli urządzeń, instalacja i konfiguracja, przeszkolenie administratorów oraz optymalizacja i dostrajanie rozwiązania. Całość powinna być dokładnie zaplanowana.

Jakie funkcje oferuje oprogramowanie Panorama?

Panorama umożliwia centralne zarządzanie politykami bezpieczeństwa i ich wdrażanie na wszystkich firewallach Palo Alto w organizacji. Pozwala to uprościć administrację rozwiązaniem.

Jakie szkolenia są zalecane dla administratorów Palo Alto?

Zdecydowanie warto przeszkolić administratorów z konfiguracji i obsługi rozwiązania. Palo Alto Networks oferuje autoryzowane kursy, prowadzone przez certyfikowanych instruktorów. Pozwalają one efektywnie wykorzystać możliwości firewalli.

Jakie są najlepsze praktyki eksploatacji rozwiązania?

Należy regularnie optymalizować konfigurację, dostrajając ją do zmieniających się zagrożeń i ruchu sieciowego. Pomocne jest też ciągłe monitorowanie zdarzeń i alertów bezpieczeństwa. Warto również przeprowadzać audyty rozwiązania.

Formularz kontaktowy

Dokładnie opisz swój problem. Im więcej szczegółów podasz, tym lepiej będziemy w stanie Ci pomóc!