Check Point – Wdrażanie firewalli nowej generacji

Bezpieczeństwo sieci komputerowych jest niezwykle istotnym zagadnieniem we współczesnym świecie, w którym ogromna ilość poufnych danych jest przesyłana online każdego dnia.

Spis treści

Według statystyk, w 2022 roku odnotowano aż 1073 naruszeń bezpieczeństwa danych, co oznacza wzrost o 13% w porównaniu z rokiem poprzednim.

Jednym z kluczowych elementów zapewnienia bezpieczeństwa sieci jest wdrożenie nowoczesnego firewalla, który chroni przed atakami z zewnątrz.

Firma Check Point jest jednym z liderów na rynku rozwiązań bezpieczeństwa IT, oferując innowacyjne produkty firewall nowej generacji.

Bezpieczeństwo Twojej firmy jest dla nas priorytetem!

Skontaktuj się z naszymi specjalistami,

Chcesz z nami porozmawiać? Zadzwoń do nas!

+48 608 611 892

Ich flagowe rozwiązania, takie jak Quantum Security Gateway, cechują się niezwykle wysoką wydajnością, skalowalnością i szerokim wachlarzem funkcji bezpieczeństwa.

Prawidłowe wdrożenie tych systemów może zapewnić firmom i instytucjom kompleksową ochronę przed atakami cybernetycznymi.

W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej procesowi wdrażania firewalli Check Point najnowszej generacji. Omówione zostaną kluczowe etapy tego procesu, począwszy od audytu i oceny istniejącej infrastruktury sieciowej, poprzez projektowanie architektury zabezpieczeń, instalację i konfigurację urządzeń, aż po zarządzanie, monitorowanie i aktualizację wdrożonego rozwiązania.

EtapZadaniaNarzędzia i funkcje Check Point
Audyt i ocena– Mapowanie topologii sieci
– Inwentaryzacja systemów i aplikacji
– Analiza ruchu sieciowego
– Zdefiniowanie wymagań wydajnościowych
SmartConsole – raporty i logi urządzeń
Projektowanie– Określenie lokalizacji firewalli
– Zaprojektowanie stref bezpieczeństwa
– Zdefiniowanie reguł kontroli dostępu
SmartConsole – symulacja i walidacja zasad
Wdrożenie– Instalacja i integracja urządzeń
– Konfiguracja zasad bezpieczeństwa
– Testowanie i optymalizacja
SmartConsole – zarządzanie urządzeniami
SmartUpdate – aktualizacje i poprawki
Zarządzanie– Monitorowanie ruchu i zdarzeń
– Raportowanie
– Aktualizacje sygnatur i oprogramowania
SmartReporter – raporty
SmartUpdate – aktualizacje

Przygotowanie do wdrożenia

Pierwszym krokiem przed wdrożeniem firewalla Check Point powinno być dokładne zbadanie i zrozumienie istniejącej infrastruktury oraz wymagań biznesowych danej organizacji. Pozwoli to na dobranie optymalnej konfiguracji i topologii, która zintegruje się z obecną siecią.

Audyt infrastruktury

Szczegółowy audyt powinien objąć co najmniej:

 • Topologię sieci – rozmieszczenie routerów, przełączników, serwerów, stacji roboczych etc.
 • Zainstalowane systemy i aplikacje – zwłaszcza te krytyczne biznesowo
 • Ruch sieciowy – ilość i rodzaje danych przesyłanych w sieci
 • Użytkowników i lokalizacje – dostęp lokalny i zdalny
 • Obecne zabezpieczenia – firewalle, IPS, VPN, NAC etc.
 • Wymagania wydajnościowe i SLA

Dokładne zmapowanie infrastruktury pozwoli zoptymalizować architekturę pod kątem wydajności, dostępności i kosztów.

Określenie wymagań bezpieczeństwa

Kolejnym krokiem jest precyzyjne określenie wymagań bezpieczeństwa organizacji. Obejmuje to:

 • Klasyfikacja danych i systemów pod kątem poufności i krytyczności biznesowej
 • Zdefiniowanie akceptowalnego poziomu ryzyka
 • Określenie wymaganych funkcji bezpieczeństwa – VPN, IPS, Anti-Malware etc.
 • Wybór modelu wdrażania – fizyczny, wirtualny, chmurowy etc.
 • Określenie wymagań dotyczących wydajności, SLA i RTO
 • Zgodność z przepisami i standardami – PCI DSS, HIPAA etc.

Precyzyjne wymagania umożliwią dobór odpowiedniej platformy Check Point i wyboru konkretnych modułów bezpieczeństwa.

Wybór modelu firewalla Check Point

Check Point oferuje szeroką gamę firewalli – od małych urządzeń dla oddziałów, po wielkie klastery chroniące centra danych.

Kluczowe modele to:

 • Quantum Security Gateway – flagowe urządzenia o wysokiej wydajności i pełnej funkcjonalności bezpieczeństwa
 • Quantum Spark – mniejsze urządzenia dla biur i oddziałów
 • Quantum Maestro – hyperskalowalne klastry dla dużych centrów danych
 • Quantum Edge – lekkie urządzenia dla oddziałów i pracowników zdalnych

Wybór konkretnego modelu zależy od wymagań wydajnościowych, ilości obsługiwanych lokalizacji i użytkowników oraz dostępnego budżetu.

Projektowanie architektury bezpieczeństwa

Posiadając szczegółowe informacje o infrastrukturze i wymaganiach biznesowych, administratorzy mogą przystąpić do projektowania docelowej architektury bezpieczeństwa z wykorzystaniem rozwiązań Check Point.

Topologia sieci

Podstawowym pytaniem jest lokalizacja firewalli w sieci – przed czy za routerami:

 • Przed routerami – lepsza wydajność, ale router staje się punktem awaryjnym
 • Za routerami – router chroni firewall, ale może powodować spadek wydajności

Często stosuje się hybrydowe podejście, dzieląc funkcje bezpieczeństwa i routingu między urządzenia.

Należy też określić potrzebę wdrożenia klastrów wysokiej dostępności – aktywny/pasywny lub aktywny/aktywny.

Strefy bezpieczeństwa

Firewall Check Point pozwala tworzyć logiczne strefy bezpieczeństwa, pomiędzy którymi kontrolowany jest ruch.

Typowe strefy to:

 • Zdemilitaryzowana (DMZ) – dla serwerów dostępnych publicznie
 • Lokalna – dla użytkowników wewnętrznych
 • Zdalna – dla pracowników zdalnych i partnerów biznesowych
 • Serwerów – z dostępem tylko dla wybranych serwerów
 • Gościnna – dla gości z dostępem tylko do Internetu

Strefy pozwalają stosować odpowiednie zasady bezpieczeństwa w zależności od poziomu zaufania.

Reguły bezpieczeństwa

Kolejnym krokiem jest zdefiniowanie szczegółowych reguł dotyczących kontroli dostępu, filtrowania ruchu, inspekcji zawartości i wiele innych.

Reguły powinny uwzględniać:

 • Zezwalanie lub blokowanie konkretnych aplikacji i usług
 • Ograniczenia dotyczące adresów IP, portów i protokołów
 • Priorytetyzację i gwarantowaną przepustowość dla krytycznych aplikacji
 • Ochronę przed atakami takimi jak DoS czy skanowanie portów
 • Ochronę przed złośliwym oprogramowaniem, wirusami i phishingiem

Dobre zaprojektowanie reguł znacząco zwiększa bezpieczeństwo przy zachowaniu wysokiej wydajności i dostępności kluczowych systemów.

Wdrożenie rozwiązania

Po zaprojektowaniu docelowej architektury i konfiguracji można przystąpić do wdrożenia urządzeń Check Point w sieci produkcyjnej.

Instalacja i integracja

Pierwszym krokiem jest fizyczna instalacja urządzeń firewall w uprzednio przygotowanych lokalizacjach, zgodnie z wcześniejszym projektem.

Platformy Check Point posiadają bogate możliwości integracji z istniejącą infrastrukturą sieciowo-bezpieczeństwa, taką jak:

 • Routery i przełączniki – w tym Cisco, Juniper, Arista czy HP
 • Firewalle i IPS-y innych dostawców – np. Fortinet, Palo Alto czy McAfee
 • Systemy SIEM – Splunk, ELK, RSA
 • Systemy zarządzania – Microsoft SCCM, ServiceNow, BMC Remedy
 • Chmury publiczne – AWS, Azure, GCP
 • Wirtualizatory – VMware, Hyper-V, KVM

Integracja z ekosystemem IT klienta jest kluczowa dla spójności operacyjnej.

Konfiguracja systemu

Kolejny krok to wprowadzenie szczegółowej konfiguracji zaprojektowanej wcześniej – stref bezpieczeństwa, reguł kontroli dostępu, ustawień VPN czy funkcji ochrony przed zagrożeniami.

Check Point posiada bardzo elastyczną i rozbudowaną platformę umożliwiającą precyzyjne dopasowanie zasad bezpieczeństwa do wymagań danej organizacji.

Na tym etapie kluczowe jest testowanie poszczególnych reguł i funkcji zanim zostaną wprowadzone do środowiska produkcyjnego. Pozwoli to wyeliminować błędy i problemy z wydajnością.

Szkolenia i dokumentacja

Bardzo ważnym elementem jest przeszkolenie administratorów i użytkowników końcowych z obsługi nowego rozwiązania firewall Check Point. Pozwoli to uniknąć błędów i problemów na etapie eksploatacji systemu.

Szkolenia powinny objąć co najmniej:

 • Podstawy architektury i działania firewalli Check Point
 • Obsługę konsoli zarządzania SmartConsole
 • Tworzenie i modyfikację zasad bezpieczeństwa
 • Monitorowanie ruchu sieciowego i logów
 • Raportowanie i rozwiązywanie problemów

Dodatkowo należy przygotować szczegółową dokumentację dotyczącą wdrożonej architektury, konfiguracji urządzeń i procedur operacyjnych. Ułatwi to późniejsze zarządzanie systemem i rozwiązywanie potencjalnych problemów.

Zarządzanie i utrzymanie

Po udanym wdrożeniu, firewall Check Point wymaga ciągłego zarządzania i utrzymania w celu zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa w długim okresie.

Centralne zarządzanie

Platforma SmartConsole umożliwia centralne zarządzanie wieloma urządzeniami Check Point z pojedynczej konsoli. Pozwala to na spójną konfigurację zasad bezpieczeństwa w całej sieci.

Administratorzy mogą tworzyć reguły i obiekty globalnie, a następnie publikować je do poszczególnych bram firewall w środowisku produkcyjnym.

Centralne zarządzanie znacząco upraszcza administrację dużymi i rozproszonymi środowiskami Check Point.

Monitorowanie i raportowanie

SmartConsole posiada również zaawansowane funkcje monitorowania ruchu sieciowego przechodzącego przez firewall oraz generowania raportów dotyczących zdarzeń, alarmów, wydajności i zgodności z zasadami.

Regularna analiza tych danych pozwala identyfikować potencjalne zagrożenia, problemy wydajnościowe czy konfiguracyjne.

Aktualizacje

Kluczowe dla bezpieczeństwa jest regularne aktualizowanie oprogramowania firewalli Check Point oraz sygnatur wykrywania zagrożeń i ataków.

Proces ten można zautomatyzować w SmartConsole, planując instalację poprawek i aktualizacji w godzinach poza szczytem.

Backupy i odzyskiwanie

Należy również regularnie wykonywać backupy konfiguracji urządzeń Check Point oraz logów firewalla. Umożliwi to szybkie przywrócenie systemu w przypadku awarii.

SmartConsole udostępnia narzędzia do centralnego zarządzania kopiami zapasowymi wielu bram jednocześnie.

Podsumowanie

Wdrożenie firewalli nowej generacji Check Point może zapewnić organizacjom kompleksową i elastyczną ochronę przed atakami cybernetycznymi. Kluczowe jest jednak prawidłowe zaplanowanie i przeprowadzenie całego procesu – od audytu środowiska, przez projektowanie architektury, po instalację, konfigurację i ciągłe zarządzanie rozwiązaniem. Przestrzeganie najlepszych praktyk na każdym etapie pozwoli w pełni wykorzystać możliwości platformy Check Point w zakresie bezpieczeństwa sieci.

Pytania i odpowiedzi w formacie FAQ:

Jakie modele firewalli oferuje Check Point?

Check Point posiada szeroką ofertę urządzeń firewall, które różnią się wydajnością, ilością obsługiwanych użytkowników oraz dostępnymi funkcjami bezpieczeństwa. Flagowe modele to m.in. Quantum Security Gateway, Quantum Spark, Quantum Maestro oraz Quantum Edge. Dobór konkretnego modelu zależy od wymagań danej organizacji.

Jakie funkcje bezpieczeństwa zapewniają firewalle Check Point?

Rozwiązania Check Point zapewniają szeroki wachlarz zaawansowanych funkcji bezpieczeństwa takich jak: kontrola dostępu oparta o strefy, zapora ogniowa nowej generacji, IPS, Anti-Bot, ochrona przed malware, kontrola aplikacji, VPN czy ochrona przed atakami DDoS.

Jakie możliwości zarządzania posiada platforma Check Point?

Centralnym narzędziem do zarządzania jest konsola SmartConsole, która umożliwia administrowanie wieloma urządzeniami Check Point z pojedynczej konsoli. Pozwala m.in. na monitorowanie ruchu sieciowego, generowanie raportów, zarządzanie logami czy aktualizacje.

Jakie szkolenia są zalecane przy wdrażaniu Check Point?

Rekomendowane jest przeszkolenie administratorów i użytkowników końcowych w zakresie podstaw działania i obsługi rozwiązania Check Point. Pozwoli to uniknąć błędów i zmaksymalizować wykorzystanie funkcji bezpieczeństwa firewalli.

Jakie certyfikaty posiada Check Point?

Rozwiązania Check Point posiadają najwyższe certyfikaty bezpieczeństwa takie jak Common Criteria EAL4+, FIPS 140-2 czy ICSA Labs. Świadczy to o spełnianiu rygorystycznych standardów bezpieczeństwa.

Jak często należy aktualizować oprogramowanie Check Point?

Zaleca się wykonywanie regularnych aktualizacji oprogramowania firewalli oraz sygnatur wykrywania zagrożeń – najlepiej automatycznie za pomocą narzędzia SmartUpdate. Pozwoli to utrzymać wysoki poziom bezpieczeństwa w długim okresie.

Jakie systemy można zintegrować z Check Point?

Firewalle Check Point posiadają certyfikowane interfejsy do integracji z większością popularnych rozwiązań sieciowych, bezpieczeństwa, wirtualizacji i chmur obliczeniowych. Umożliwia to spójną architekturę bezpieczeństwa.

Formularz kontaktowy

Dokładnie opisz swój problem. Im więcej szczegółów podasz, tym lepiej będziemy w stanie Ci pomóc!