Co to jest Cyfrowy kapitał

Co to jest Cyfrowy kapitał

Cyfrowy kapitał – Jest to pojęcie odnoszące się do zasobów cyfrowych, takich jak dane, informacje, wiedza, kontakty, zasoby ludzkie, itp. posiadane przez organizację lub jednostkę, które mogą przynieść korzyści ekonomiczne lub konkurencyjne.