Co to jest API

Co to jest API

API (Application Programming Interface) to interfejs programowania aplikacji, który umożliwia programistom tworzenie aplikacji, które współpracują z innymi aplikacjami, systemami operacyjnymi i usługami internetowymi. Dostarcza on narzędzia, które programiści mogą wykorzystać do tworzenia aplikacji bardziej kompatybilnych, elastycznych i użytecznych.

Jakie korzyści daje API?

API daje programistom dostęp do szeregu gotowych funkcji i usług, które mogą wykorzystać do dodawania nowych funkcji do swoich aplikacji. API może usprawnić tworzenie aplikacji poprzez umożliwienie ich twórcom łatwego dostępu do określonych funkcji i danych, które są niezbędne do ich pomyślnego działania. API mogą również usprawnić proces tworzenia aplikacji poprzez umożliwienie wykorzystania zasobów, takich jak baz danych i oprogramowanie, które są dostępne za pośrednictwem usług API. API daje również możliwość integracji z istniejącymi aplikacjami, co pozwala na wykorzystanie wielu usług i funkcji w jednym miejscu.

Historia protokołów API

Protokół API to skrót od Application Programming Interface, który służy do łączenia różnych aplikacji i środowisk programistycznych. Historia protokołów API zaczęła się w latach 90. XX wieku, kiedy IBM wprowadziła swój protokół API, który pozwalał na łączenie się z jej systemami operacyjnymi i innymi produktami.

W ciągu następnych kilku lat, inne firmy zaczęły tworzyć swoje własne protokoły API, które umożliwiały tworzenie bardziej wydajnych aplikacji, które komunikowały się z innymi produktami i systemami.

Pierwszy poważny protokół API pojawił się w 2000 roku, kiedy Microsoft wprowadził swój protokół .NET, który umożliwiał łatwe tworzenie aplikacji wykorzystujących istniejące systemy i produkty Microsoftu.

Od tego czasu wiele firm opracowało swoje własne protokoły API, które umożliwiają tworzenie aplikacji na różnych platformach. Najbardziej znanymi protokołami API są REST, SOAP i GraphQL. REST to prosty protokół, który wykorzystuje URL do wysyłania i odbierania danych z serwera. SOAP jest bardziej złożony, ponieważ wykorzystuje XML do wysyłania i odbierania danych. GraphQL to protokół, który umożliwia tworzenie zapytań o dane z serwera.

Protokoły API są obecnie jednym z najpopularniejszych narzędzi programistycznych i są wykorzystywane do tworzenia aplikacji na wszystkich platformach.

REST API

REST API (z ang. Representational State Transfer Application Programming Interface) to interfejs programowania aplikacji, służący do łączenia się z zasobami w celu wykonywania określonych operacji. Interfejs ten jest bazowany na protokole HTTP i definiuje sposoby uzyskiwania dostępu do zasobów oraz jak ich używać.

SOAP API

SOAP API (Simple Object Access Protocol) to protokół komunikacyjny, który umożliwia komunikację pomiędzy programami na różnych platformach. SOAP API używa XML jako języka do komunikacji, dzięki czemu programy mogą wymieniać dane w postaci zrozumiałej dla wszystkich. Jest to często stosowane do tworzenia aplikacji internetowych, które umożliwiają dostęp do danych i funkcji na serwerze. SOAP API umożliwia również wygodne wywoływanie funkcji zdalnych, co sprawia, że jest to wygodne rozwiązanie dla twórców aplikacji.

RPC API

RPC API (ang. Remote Procedure Call API) to interfejs programowania aplikacji, który umożliwia wykonywanie zdalnych procedur (np. wywołań funkcji) przez sieć. Interfejs ten umożliwia aplikacjom komunikowanie się zdalnie przy użyciu określonego protokołu transmisji danych. Interfejs RPC API jest często wykorzystywany w systemach rozproszonych, które wykorzystują sieci do komunikacji pomiędzy różnymi komponentami systemu.

Interfejs API przeglądarki

Interfejs API przeglądarki jest zbiorem technologii, które umożliwiają aplikacjom i skryptom wykonywanie określonych akcji, takich jak tworzenie składników interfejsu użytkownika, wykonywanie określonych operacji na stronie internetowej, dostęp do informacji o stanie przeglądarki i jej zawartości, a także zarządzanie oknami przeglądarki. Interfejs API może umożliwiać aplikacjom i skryptom dostęp do funkcji przeglądarki, takich jak wyświetlanie powiadomień, zmienianie ustawień, zarządzanie k

Interfejs API do systemów Android/iOS

Interfejs API dla systemów Android/iOS pozwala deweloperom na stworzenie aplikacji dla tych platform. Interfejs API pozwala na dostęp do funkcji systemu, takich jak dostęp do kamery, dostęp do danych lokalnych, dostęp do usług internetowych, dostęp do usług mediów społecznościowych, dostęp do lokalizacji i wiele innych. Może on być również używany do tworzenia aplikacji, które są dostosowane do konkretnych platform.

mbank API

API bankowości internetowej (ang. Application Programming Interface, API) to programowy interfejs udostępniany przez banki, który umożliwia dostęp do ich usług i danych poprzez wywołanie zdalnych procedur i metod. API umożliwia zintegrowanie usług bankowych z serwisami internetowymi, aplikacjami mobilnymi, systemami informatycznymi itp.

API key

Klucz API (ang. Application Programming Interface Key) to unikalny ciąg znaków, używany do uwierzytelniania, autoryzacji i monitorowania dostępu do określonego zasobu lub usługi. Klucz API jest stosowany w wielu aplikacjach, takich jak serwisy społecznościowe, narzędzia aalityczne, aplikacje internetowe i wieleA innych. Klucz API jest stosowany w celu zapewnienia bezpieczeństwa i autoryzacji dostępu do danych lub usług.

API Gateway

API Gateway jest to pojedynczy punkt wejścia do wielu usług za pośrednictwem interfejsu API. Jest to zwykle wirtualny serwer, który łączy się z zasobami za pomocą różnych protokołów i udostępnia je za pośrednictwem jednego interfejsu API. Dzięki temu programiści mają dostęp do wszystkich usług za pośrednictwem jednego punktu wejścia. API Gateway może również służyć do monitorowania, dostosowywania i ochrony dostępu do usług.

API przykład?

Jednym z przykładów API jest API Google Maps. API Google Maps umożliwia twórcom aplikacji wykorzystanie usługi Google Maps do wyświetlania interaktywnych map na swoich stronach internetowych lub w aplikacjach mobilnych. API umożliwia również twórcom aplikacji wykorzystanie wielu funkcji, takich jak wyświetlanie tras, wyświetlanie informacji o lokalizacji i wiele innych.