Co to jest Adres IP

Co to jest Adres IP

Adres IP to unikalny 32-bitowy numer służący do identyfikacji komputerów lub urządzeń w sieci komputerowej. Adres IP wygląda jak cztery liczby z zakresu od 0 do 255, rozdzielone kropkami. Na przykład adres IP może wyglądać tak: 192.168.0.1.

Spis treści

Kompleksowa obsługa informatyczna firm

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji z naszym specjalistą

Chcesz z nami porozmawiać? Zadzwoń do nas!

+48 608 611 892

Rodzaje adresów IP

Istnieją dwa rodzaje adresów IP – IPv4 i IPv6. Adresy prywatne dzielą się na 5 klas: A, B, C, D i E, z których każda ma swój własny zakres adresów. Istnieją też statyczne i dynamiczne adresy IP.

1. Adresy IPv4: adresy IPv4 są 32-bitowymi adresami, które są zwykle wyrażane jako cztery liczby oddzielone kropkami. Przykład adresu IPv4 to 192.168.1.1.

2. Adresy IPv6: adresy IPv6 są 128-bitowymi adresami, które są zwykle wyrażane jako osiem liczb szesnastkowych oddzielonych dwukropkiem. Przykład adresu IPv6 to 2001: 0db8: 0000: 0000: 0000: 0000: 1428: 57ab.

3. Adresy prywatne: adresy prywatne są adresami IP, które są przeznaczone do użytku wewnętrznego w sieci lokalnej. Przykłady adresów prywatnych to 10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12 i 192.168.0.0/16.

4. Adresy publiczne: adresy publiczne są adresami IP, które są przeznaczone do użytku zewnętrznego w Internecie. Przykład adresu publicznego to 74.125.224.72.

Warstwy IP

Warstwy IP to warstwa sieciowa protokołu IP, która zapewnia przesyłanie informacji między różnymi sieciami w Internecie. Warstwa IP jest odpowiedzialna za adresowanie pakietów danych, routingu i re-routingu, dzielenie i łączenie pakietów, jak również kontrolę błędów i przepływu danych. Warstwa IP działa na zasadzie „osiem warstw” modelu ISO / OSI, który jest wykorzystywany do opisywania sieci komputerowych. Warstwa IP jest najczęściej stosowanym protokołem sieciowym i używany jest do tworzenia sieci TCP / IP.

Kompleksowa obsługa IT – Sprawdź korzyści dla Twojej firmy

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji z naszym specjalistą

Chcesz z nami porozmawiać? Zadzwoń do nas!

+48 608 611 892

Warstwy IP w modelu TCP/IP to warstwa aplikacji, warstwa transportu, warstwa internetowa oraz warstwa dostępu do sieci. Są one odpowiednikami warstw OSI, tj. warstwy aplikacji, warstwy łącza danych, warstwy sieci oraz warstwy fizycznej.

Warstwa aplikacji

Warstwa aplikacji jest najwyższą warstwą stosowaną w modelach OSI oraz TCP/IP. Odpowiada ona za kontakt z użytkownikiem lub procesem, konwersję danych do jednolitego formatu, szyfrowanie, deszyfrowanie i kompresję danych, a także przesyłanie danych. Najbardziej rozpowszechnione protokoły warstwy aplikacji to FTP, HTTP, SMTP, POP3, IMAP, DNS i TFTP.

Warstwa transportu

Warstwa transportu jest warstwą w sieci komputerowej odpowiedzialną za komunikację end-to-end między aplikacjami działającymi na różnych urządzeniach. Odpowiada za segmentację danych, śledzenie komunikacji pomiędzy hostami, identyfikowanie poszczególnych procesów aplikacji, poprawianie błędów oraz zapewnienie łączności pomiędzy procesami wykonywanymi na dwóch różnych komputerach. Została zastąpiona przez protokół Transport Layer Security (TLS).

Zwiększ zysk firmy optymalizując koszty!

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji z naszym specjalistą

Chcesz z nami porozmawiać? Zadzwoń do nas!

+48 608 611 892

Warstwa internetowa

Warstwa internetowa zapewnia możliwość realizacji komunikacji w sieci rozległej poprzez adresowanie danych z wykorzystaniem adresów logicznych (adresów IP) oraz wyznaczanie najkrótszej i najszybszej drogi do urządzenia docelowego.

Warstwa dostępu do sieci

Warstwa dostępu do sieci w modelu TCP/IP jest odpowiedzialna za kontrolę dostępu do medium transmisyjnego, adresowanie danych, sterowanie dostępem do nośnika, przesłanie datagramów oraz trasowanie. Warstwa dostępu do sieci jest zazwyczaj wykorzystywana z warstwą fizyczną, w celu zapewnienia dostępu do nośnika sieci lokalnej.

Jak zmienić adres IP?

Można zmienić adres IP za pomocą bezpłatnych sieci VPN, serwerów proxy, przeglądarki Tor, łącząc się z publicznym WiFi lub robiąc reset routera. Na systemie Windows 10 można to zrobić, korzystając z ExpressVPN. Można także uzyskać zmienne IP swojego komputera, ale nie można zmienić adresu IP Internetu.

Kompleksowa obsługa IT – Sprawdź korzyści dla Twojej firmy

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji z naszym specjalistą

Chcesz z nami porozmawiać? Zadzwoń do nas!

+48 608 611 892

Jak sprawdzić adres ip routera?

Adres IP routera można sprawdzić poprzez wpisanie w oknie przeglądarki internetowej „cmd”, a następnie wpisanie polecenia „ipconfig”. Na ekranie pojawi się lista sieci z adresami IP podłączonych urządzeń. Adres IP routera zazwyczaj znajduje się w sekcji „Bramy domyślnej”.

Jak sprawdzić adres ip telefonu?

Aby sprawdzić adres IP telefonu, należy najpierw uzyskać dostęp do Wi-Fi lub sieci komórkowej, z których telefon korzysta. Następnie należy przejść do ustawień sieci i znaleźć opcję zwązaną z adresem IP. Adres ten powinien być wyświetlony na ekranie.

Prywatna pula adresów IP

10.0.0.0 – 10.255.255.255

172.16.0.0 – 172.31.255.255

192.168.0.0 – 192.168.255.255

Zwiększ zysk firmy optymalizując koszty!

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji z naszym specjalistą

Chcesz z nami porozmawiać? Zadzwoń do nas!

+48 608 611 892

Publiczna pula adresów IP

Jest przeznaczona dla wszystkich komputerów podłączonych do Internetu. Każdy komputer używa publicznego adresu IP, aby mógł komunikować się z innymi komputerami podłączonymi do sieci. Publiczne adresy IP są również używane do identyfikacji urządzeń sieciowych, monitorowania i śledzenia ich aktywności, a także do wysyłania i odbierania danych. Adresy IP są przydzielane przez organizacje zarządzające siecią, takie jak Internet Assigned Numbers Authority (IANA) lub Narodowa Organizacja Administracji Sieci (NRC).

Czy można namierzyć po adresie IP?

Tak, można to zrobić przy użyciu oprogramowania do śledzenia adresów IP, które są dostępne dla użytkowników internetu. Programy te są w stanie określić lokalizację geograficzną danego adresu IP oraz informacje o dostawcy usług internetowych.

Kompleksowa obsługa informatyczna firm

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji z naszym specjalistą

Chcesz z nami porozmawiać? Zadzwoń do nas!

+48 608 611 892

Jak sprawdzić czyj to adres IP?

Można skorzystać z narzędzia do wyszukiwania adresów IP, aby sprawdzić czyj to adres IP. Po podaniu adresu IP, narzędzie pokaże informacje takie jak miasto, województwo, kod pocztowy, kraj, dostawcę usług internetowych i strefę czasową. Można też skorzystać z zewnętrznych narzędzi pod hasłem IP lookup, aby uzyskać informacje o administratorze danego adresu IP. W systemie Windows XP można skorzystać z wiersza poleceń cmd. Aby uzyskać informacje o IP innego komputera, należy wejść w ustawienia Wi-Fi. W przypadku telefonu z Androidem, należy wejść w Ustawienia i kliknąć Informacje o urządzeniu. Aby sprawdzić IP routera, należy wpisać w wierszu poleceń ipconfig.

Obniżenie kosztów IT

Usługi informatyczne

Obsługa informatyczna

Firmy informatyczne

Kompleksowa obsługa IT – Sprawdź korzyści dla Twojej firmy

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji z naszym specjalistą

Chcesz z nami porozmawiać? Zadzwoń do nas!

+48 608 611 892

Napisz teraz i poznaj szczegóły naszych usług informatycznych!

Skontaktuj się z naszym specjalistą lub zadzwoń +48 608 611 892

Dokładnie opisz swój problem. Im więcej szczegółów podasz, tym lepiej będziemy w stanie Ci pomóc!
Czytaj więcej

Administratorem danych osobowych jest Creative Comp Sp.zo.o z siedzibą w Warszawie, ul. Nowogrodzka 50/515, 00-695 Warszawa, który informuje, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Creative Comp Sp.zo.o. w celu:

  1. odpowiedzi na zadane pytanie, podjęcia działań w celu realizacji umowy,
  2. przekazywania informacji o produktach i usługach oferowanych przez Creative Comp Sp.zo.o związanych z zadanym pytaniem,
  3. działania związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą, dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzenia działalności oraz do wypełniania prawnie usprawiedliwionych celów Administratora, w tym sprzedaży i marketingu bezpośredniego.

Przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do przetwarzanych danych osobowych i ich poprawiania, usunięcia a także prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i wniesienia sprzeciwu na warunkach określonych prawem oraz wycofania udzielonej zgody w każdym momencie, przy czym cofnięcie uprzednio wyrażonej zgody nie wpłynie na legalność przetwarzania przed jej wycofaniem, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania.