Faktury elektroniczne w KSeF – jakie zmiany czekają firmy od 2024 roku?

Wprowadzenie do Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF)

KSeF to nowy Krajowy System e-Faktur, który zacznie obowiązywać w Polsce od 1 stycznia 2024 roku. Jest to ogromna zmiana dla polskich przedsiębiorców, która ma na celu pełną cyfryzację procesu fakturowania w obrocie krajowym.

Spis treści

Główne cele wprowadzenia KSeF to:

 • Uproszczenie i przyspieszenie procesu wystawiania i obiegu faktur
 • Ograniczenie szarej strefy poprzez rejestrowanie faktur w centralnym systemie
 • Zwiększenie bezpieczeństwa obrotu gospodarczego
 • Ułatwienie rozliczeń podatkowych firm

Korzyści dla przedsiębiorców wynikające z KSeF:

 • Szybszy i łatwiejszy obieg faktur bez konieczności wysyłania papierowych dokumentów
 • Niższe koszty związane z fakturowaniem i archiwizacją
 • Integracja z systemami księgowymi i magazynami danych
 • Pewność, że faktura trafiła do kontrahenta
 • Możliwość śledzenia statusu faktury na każdym etapie

KSeF to ogromne wyzwanie dla firm, ale też wiele korzyści związanych z cyfryzacją tego ważnego obszaru działania przedsiębiorstw.

Profesjonalna obsługa informatyczna dla firm w Warszawie i okolicach!

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji z naszym specjalistą

Chcesz z nami porozmawiać? Zadzwoń do nas!

+48 608 611 892

Zasady działania KSeF

Obowiązek stosowania KSeF od 1 lipca 2024 roku obejmie:

 • Przedsiębiorców zarejestrowanych jako podatnicy VAT
 • Podatników wystawiających faktury z tytułu sprzedaży towarów i usług

Faktura ustrukturyzowana w KSeF musi spełniać określone wymagania:

 • Posiadać unikalny numer identyfikujący
 • Zawierać wymagane dane w odpowiednim formacie (np. NIP, kwota netto, VAT)

Proces fakturowania w KSeF będzie wyglądał następująco:

 • Wystawienie faktury w systemie finansowo-księgowym
 • Przesłanie faktury do KSeF w celu walidacji
 • Nadanie numeru i przekazanie faktury do kupującego
 • Otrzymanie faktury przez kupującego w KSeF
 • Akceptacja lub odrzucenie faktury przez kupującego

KSeF zapewni pełną kontrolę nad obiegiem faktur pomiędzy przedsiębiorcami. Przyspieszy i usprawni procesy związane z rozliczaniem VAT oraz pozwoli na archiwizację faktur bez konieczności przechowywania papierowych dokumentów.

Integracja z KSeF

Aby móc korzystać z KSeF, konieczna będzie integracja z tym systemem. Możliwe sposoby na integrację to:

 • Wykorzystanie interfejsu API udostępnianego przez Ministerstwo Finansów
 • Implementacja oprogramowania oferowanego przez zewnętrznych dostawców
 • Samodzielna integracja z wykorzystaniem własnych zasobów programistycznych

Interfejs API zapewni najprostszą ścieżkę integracji z KSeF. Pozwoli na:

 • Przesyłanie faktur w celu walidacji i rejestracji
 • Pobieranie i aktualizację statusu faktur
 • Odbieranie przychodzących faktur

Na rynku dostępne są już pierwsze gotowe rozwiązania umożliwiające łatwą integrację z KSeF:

 • Moduły dla popularnych systemów finansowo-księgowych
 • Dodatkowe oprogramowanie integrujące z KSeF
 • Usługi w chmurze zapewniające integrację

Kluczowe przy wyborze rozwiązania będzie zapewnienie bezpieczeństwa i poprawności działania.

Korzyści i wyzwania związane z KSeF

Wprowadzenie KSeF przyniesie szereg korzyści dla firm:

 • Oszczędność czasu dzięki automatyzacji procesów
 • Niższe koszty fakturowania i archiwizacji
 • Szybszy obieg dokumentów bez konieczności wysyłki papierowej
 • Łatwiejsze rozliczenia podatkowe dzięki danym w KSeF
 • Integracja z systemami finansowo-księgowymi

Jednak KSeF to także spore wyzwania:

 • Konieczność integracji systemów z KSeF
 • Testy poprawności wysyłania i odbierania faktur
 • Szkolenia dla pracowników z nowych procesów
 • Audyt obecnych systemów pod kątem zgodności
 • Zmiany organizacyjne związane z cyfryzacją fakturowania

Aby się do tego przygotować, firmy powinny już teraz przeprowadzić:

 • Szkolenia dla księgowych i pracowników
 • Warsztaty poświęcone optymalizacji procesów
 • Testy wystawiania faktur
 • Audyt systemów finansowo-księgowych

Pozwoli to sprawnie wdrożyć KSeF i wykorzystać szanse, jakie daje cyfryzacja fakturowania.

Przyszłość e-fakturowania

Wprowadzenie KSeF to dopiero początek cyfryzacji fakturowania w Polsce. W planach jest rozszerzenie systemu o fakturowanie transgraniczne w obrocie z zagranicą.

W przyszłości KSeF może ewoluować w kierunku:

 • Integracji z systemami bankowymi – automatyczne płatności po akceptacji faktury
 • Rozszerzenia o dodatkowe moduły – np. obsługa umów, zamówień, dostaw itp.
 • Zaawansowanej analityki – raportowanie i statystyki na podstawie danych

Cyfryzacja fakturowania będzie miała pozytywny wpływ na:

 • Konkurencyjność polskich firm na arenie międzynarodowej
 • Obrót gospodarczy dzięki szybszemu obiegowi dokumentów
 • Rozwój nowoczesnych usług finansowo-księgowych

KSeF stanowi fundament pod dalszą cyfryzację procesów biznesowych i rozwój e-administracji w Polsce. To krok w stronę nowoczesnej, cyfrowej gospodarki.

Najczęściej zadawane pytania dot. Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF)

Czym jest KSeF?

KSeF (Krajowy System e-Faktur) to rządowa platforma służąca do wystawiania i odbierania faktur elektronicznych pomiędzy przedsiębiorcami.

Kiedy KSeF stanie się obowiązkowy?

Obowiązek stosowania KSeF zacznie obowiązywać od 1 lipca 2024 r.

Kto będzie objęty obowiązkiem stosowania KSeF?

Obowiązek ten dotyczyć będzie przedsiębiorców, którzy są czynnymi podatnikami VAT.

Jakie faktury będą objęte KSeF?

Poprzez KSeF będzie można wystawiać i otrzymywać faktury z tytułu sprzedaży towarów i usług na rzecz innych przedsiębiorców.

Jakie są korzyści z KSeF?

 • Szybszy i łatwiejszy obieg faktur bez konieczności wysyłki papierowej
 • Niższe koszty fakturowania i archiwizacji
 • Integracja z systemami finansowo-księgowymi
 • Pewność, że faktura dotarła do kontrahenta

W jaki sposób będzie można zintegrować się z KSeF?

Integracja będzie możliwa poprzez wykorzystanie udostępnianego interfejsu API lub gotowych modułów dostarczanych przez zewnętrznych dostawców.

Jakie wymagania muszą spełniać faktury?

Faktury będą musiały mieć formę ustrukturyzowaną zgodną ze standardem e-faktur oraz zawierać wszystkie niezbędne dane w odpowiednim formacie.

Jak będzie wyglądał proces akceptacji faktur przez kupującego?

Kupujący będzie mógł po otrzymaniu faktury w KSeF zaakceptować ją lub odrzucić w określonym terminie.

Czy konieczne będzie drukowanie faktur z KSeF?

Nie, faktury będą mogły być przechowywane i archiwizowane wyłącznie w formie elektronicznej.

Zwiększ zysk swojej firmy optymalizując koszty

Skontaktuj się z naszym specjalistą lub zadzwoń +48 608 611 892

Dokładnie opisz swój problem. Im więcej szczegółów podasz, tym lepiej będziemy w stanie Ci pomóc!
Czytaj więcej

Administratorem danych osobowych jest Creative Comp Sp.zo.o z siedzibą w Warszawie, ul. Nowogrodzka 50/515, 00-695 Warszawa, który informuje, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Creative Comp Sp.zo.o. w celu:

 1. odpowiedzi na zadane pytanie, podjęcia działań w celu realizacji umowy,
 2. przekazywania informacji o produktach i usługach oferowanych przez Creative Comp Sp.zo.o związanych z zadanym pytaniem,
 3. działania związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą, dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzenia działalności oraz do wypełniania prawnie usprawiedliwionych celów Administratora, w tym sprzedaży i marketingu bezpośredniego.

Przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do przetwarzanych danych osobowych i ich poprawiania, usunięcia a także prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i wniesienia sprzeciwu na warunkach określonych prawem oraz wycofania udzielonej zgody w każdym momencie, przy czym cofnięcie uprzednio wyrażonej zgody nie wpłynie na legalność przetwarzania przed jej wycofaniem, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania.