Co to jest LAN (Local Area Network)

Co to jest LAN (Local Area Network)

LAN (Local Area Network) – sieć komputerowa, która polega na połączeniu kilku komputerów w jednej lokalizacji. LAN umożliwia wymianę danych między komputerami w tej samej lokalizacji, co jest szczególnie przydatne dla małych przedsiębiorstw lub grup roboczych.