Jak skutecznie wykorzystać pola DO, DW, CC i UDW w e-mailach?

Jak skutecznie wykorzystać pola DO, DW, CC i UDW w e-mailach?

Witaj w przewodniku po polach adresowych w wiadomościach e-mail. W tym artykule wyjaśnimy, czym są pola „Do”„DW” (UDW)„CC” i „UDW (BCC)” oraz jak je poprawnie wykorzystywać w korespondencji mailowej.

Spis treści

E-mail stał się podstawowym narzędziem komunikacji zarówno prywatnej, jak i biznesowej. Codziennie wysyłamy i odbieramy dziesiątki wiadomości. Aby usprawnić wymianę korespondencji, warto zrozumieć różnice między poszczególnymi polami adresowymi.

Kompleksowa obsługa informatyczna firm

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji z naszym specjalistą

Chcesz z nami porozmawiać? Zadzwoń do nas!

+48 608 611 892

Prawidłowe wypełnienie pól adresowych pozwala trafniej dotrzeć do odbiorcy i zoptymalizować proces doręczania maili. Zwiększa też bezpieczeństwo i poufność prowadzonej rozmowy mailowej.

W dalszej części artykułu wyjaśnimy zastosowanie pól:

 • „Do” – główny adresat wiadomości
 • „DW” – kopia wiadomości widoczna dla wszystkich adresatów
 • „CC” – kopia wiadomości widoczna dla wszystkich adresatów
 • „UDW” – kopia wiadomości niewidoczna dla pozostałych

Pole „Do”

Pole „Do” służy do wpisywania głównego adresata wiadomości e-mail. Jest to najważniejsze pole, które określa, kto jest bezpośrednim odbiorcą korespondencji.

Kogo należy umieszczać w polu „Do”?

 • Osoba lub osoby, do których kierowana jest treść maila i które powinny podjąć określone działanie np. odpowiedzieć na wiadomość.
 • Główny decydent lub osoba odpowiedzialna za dane zadanie/projekt.
 • Klient, któremu udzielamy informacji lub odpowiadamy na zapytanie.
 • Adresat, który powinien przeczytać i zweryfikować zawartość wiadomości.

Różnica między polem „Do” a pozostałymi polami:

 • Pole „Do” wskazuje głównego adresata.
 • Pola „DW”„CC” i „UDW” zawierają dodatkowych odbiorców.
 • Tylko adresaci z pola „Do” otrzymują powiadomienie o przeczytaniu wiadomości.

Dlatego pole „Do” powinno być zawsze używane z namysłem i wypełniane poprawnymi adresami docelowych odbiorców maila.

Pole „DW”

Pole „DW” (zwane też UDW lub UDW) służy do wysyłania kopii wiadomości e-mail do dodatkowych odbiorców.

Kogo należy umieszczać w polu „DW”?

 • Osoby, które powinny zostać poinformowane o treści korespondencji lub włączone do dyskusji.
 • Członków zespołu zaangażowanych w dany projekt lub zadanie.
 • Przełożonych, którzy powinni znać szczegóły rozmowy.
 • Audytorów lub osoby kontrolujące przebieg procesu.

Różnice między polem „DW” a innymi polami:

 • Pole „DW” to jawna kopia dla wszystkich adresatów.
 • Pole „UDW” to ukryta kopia tylko dla nadawcy.
 • Pole „CC” to jawna kopia dla wszystkich adresatów.
 • Tylko pole „Do” wskazuje głównego adresata.

Dzięki polu „DW” można informować szersze grono osób o treści korespondencji mailowej. Należy jednak uważać, by nie nadużywać tej funkcji.

Pole „CC”

Pole „CC” (Carbon Copy) służy do wysyłania jawnych kopii wiadomości e-mail do wybranych odbiorców.

Kogo należy umieszczać w polu „CC”?

 • Osoby, które powinny otrzymać kopię wiadomości w celach informacyjnych.
 • Członków zespołu włączonych w projekt lub zadanie.
 • Dodatkowych adresatów, dla których treść maila może być przydatna.

Różnice między polem „CC” a innymi polami:

 • Pole „CC” to jawna kopia dla wszystkich adresatów.
 • Pole „UDW” to ukryta kopia tylko dla nadawcy.
 • Pole „DW” to jawna kopia dla wszystkich adresatów.
 • Tylko pole „Do” wskazuje głównego adresata.

Zalety stosowania pola „CC”:

 • Pozwala informować szersze grono osób.
 • Usprawnia komunikację i przepływ informacji.
 • Zwiększa transparentność rozmowy mailowej.

Należy unikać nadużywania pola „CC”, aby nie zaśmiecać skrzynek adresatów.

Pole „UDW”

Pole „UDW” (Blind Carbon Copy) służy do wysyłania ukrytych kopii wiadomości e-mail.

Kogo należy umieszczać w polu „UDW”?

 • Osoby, które mają otrzymać kopię mailowej korespondencji w sposób dyskretny.
 • Przełożonych kontrolujących pracę zespołu.
 • Audytorów sprawdzających przebieg procesów biznesowych.
 • Archiwiści odpowiedzialni za przechowywanie kopii rozmów.

Różnice między polem „UDW” a innymi polami:

 • Pole „UDW” to ukryta kopia tylko dla nadawcy wiadomości.
 • Pola „DW” i „CC” zawierają jawne kopie dla wszystkich.
 • Tylko pole „Do” wskazuje głównego adresata.

Zalety stosowania pola „UDW”:

 • Pozwala dyskretnie informować wybrane osoby.
 • Zwiększa poufność i bezpieczeństwo korespondencji.
 • Umożliwia monitoring konwersacji bez wiedzy uczestników.

Należy ostrożnie korzystać z tej funkcji, aby nie naruszać niczyjej prywatności.

Podsumowanie

Podsumowując, pola adresowe w wiadomościach e-mail mają różne zastosowania:

 • Pole „Do” służy do wpisywania głównego adresata.
 • Pole „DW” umożliwia wysyłanie jawnych kopii wiadomości.
 • Pole „CC” pozwala wysyłać jawne kopie do szerszego grona osób.
 • Pole „UDW” umożliwia wysyłanie ukrytych kopii e-maili.

Prawidłowe wypełnianie pól adresowych pozwala:

 • Trafniej dotrzeć do odbiorcy wiadomości.
 • Zoptymalizować proces doręczania korespondencji.
 • Zwiększyć bezpieczeństwo i poufność rozmowy mailowej.

Mamy nadzieję, że artykuł okazał się pomocny i wyjaśnił wszelkie wątpliwości związane z polami „Do”„DW”„CC” i „UDW”. Pozwoli to sprawniej i efektywniej wykorzystywać e-mail w codziennej komunikacji prywatnej i zawodowej.

FAQ

Co oznaczają skróty DO, DW, CC i UDW w polach adresowych e-maila?

 • DO – Directly To (Bezpośrednio do) – główny adresat wiadomości
 • DW – Do Wiadomości (Carbon Copy) – jawna kopia dla wszystkich adresatów
 • CC – Carbon Copy – jawna kopia dla wszystkich adresatów
 • UDW – Ukryta Do Wiadomości (Blind Carbon Copy) – ukryta kopia tylko dla nadawcy

Jaka jest różnica między polem DW i CC?

Nie ma żadnej różnicy między tymi polami. DW i CC pełnią tę samą funkcję wysyłania jawnych kopii wiadomości e-mail. DW to polska nazwa dla CC.

Kiedy używać pola UDW?

Pole UDW należy stosować, gdy chcemy:

 • Wysłać ukrytą kopię wiadomości wybranej osobie.
 • Zwiększyć poufność i bezpieczeństwo korespondencji.
 • Pozwolić komuś monitorować rozmowę bez wiedzy innych uczestników.

Jakie są zalety stosowania pól DW i CC?

Zalety pól DW i CC:

 • Pozwalają informować szersze grono osób.
 • Usprawniają komunikację i przepływ informacji w zespole.
 • Zwiększają transparentność prowadzonej rozmowy.

Kogo należy wpisywać w polu DO?

W polu DO należy wpisywać:

 • Głównego adresata, do którego kierowana jest treść maila.
 • Osobę odpowiedzialną za dane zadanie lub decydenta.
 • Bezpośredniego odbiorcę, który powinien zweryfikować wiadomość.

Ile adresów można wpisać w poszczególnych polach?

W każdym polu można wpisać dowolną liczbę adresów e-mail. Jednak zaleca się umiar i rozsądne wykorzystanie pól adresowych.

Kompleksowa opieka informatyczna!

Skontaktuj się z naszym specjalistą lub zadzwoń +48 608 611 892

Dokładnie opisz swój problem. Im więcej szczegółów podasz, tym lepiej będziemy w stanie Ci pomóc!
Czytaj więcej

Administratorem danych osobowych jest Creative Comp Sp.zo.o z siedzibą w Warszawie, ul. Nowogrodzka 50/515, 00-695 Warszawa, który informuje, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Creative Comp Sp.zo.o. w celu:

 1. odpowiedzi na zadane pytanie, podjęcia działań w celu realizacji umowy,
 2. przekazywania informacji o produktach i usługach oferowanych przez Creative Comp Sp.zo.o związanych z zadanym pytaniem,
 3. działania związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą, dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzenia działalności oraz do wypełniania prawnie usprawiedliwionych celów Administratora, w tym sprzedaży i marketingu bezpośredniego.

Przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do przetwarzanych danych osobowych i ich poprawiania, usunięcia a także prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i wniesienia sprzeciwu na warunkach określonych prawem oraz wycofania udzielonej zgody w każdym momencie, przy czym cofnięcie uprzednio wyrażonej zgody nie wpłynie na legalność przetwarzania przed jej wycofaniem, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania.