Co podlega SLA obsługa informatyczna

Co podlega SLA obsługa informatyczna

Umowy SLA (Service Level Agreement) odgrywają kluczową rolę w obsłudze informatycznej firm i instytucji. Określają one dokładnie zakres i warunki świadczenia usług IT przez zewnętrznego dostawcę.

W tym obszernym artykule przyjrzymy się bardzo szczegółowo temu, co wchodzi w zakres typowej umowy SLA z firmą informatyczną.

Spis treści

Zwiększ zysk firmy optymalizując koszty!

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji z naszym specjalistą

Chcesz z nami porozmawiać? Zadzwoń do nas!

+48 608 611 892

Główne elementy umowy SLA w obsłudze IT

Umowa SLA zwykle zawiera następujące kluczowe elementy:

Gwarancja dostępności systemów i usług IT

Jest to jeden z najważniejszych punktów umowy SLA. Określa dokładny poziom dostępności poszczególnych systemów i usług IT w skali roku, np. serwery – 99,9% dostępności, system ERP – 99,5%, poczta e-mail – 99,99%.

Im wyższa gwarantowana dostępność, tym lepiej dla klienta, ale też wyższe koszty utrzymania. Trzeba znaleźć złoty środek.

Gwarantowany czas reakcji na zgłoszenia

To drugi niezwykle istotny parametr. Określa maksymalny czas, w jakim usługodawca IT musi zareagować na zgłoszenie awarii lub usterki. Np. krytyczne awarie – 1 godzina, usterki wysokiego priorytetu – 4 godziny, usterki niskiego priorytetu – 8 godzin roboczych.

Im krótszy gwarantowany czas reakcji, tym lepiej dla firmy, która może szybciej wrócić do normalnego funkcjonowania po awarii.

Gwarantowany czas usunięcia awarii i usterek

Kolejny ważny parametr to maksymalny czas, w którym usługodawca IT musi usunąć zgłoszoną awarię lub usterkę. Np. krytyczne awarie – 4 godziny, usterki wysokiego priorytetu – 1 dzień roboczy, usterki niskiego priorytetu – 5 dni roboczych.

Im krótszy gwarantowany czas naprawy, tym lepiej dla klienta.

Zakres prac konserwacyjnych

Umowa SLA precyzuje również zakres prac konserwacyjnych, które będzie wykonywał usługodawca IT w ramach utrzymania infrastruktury. Mogą to być m.in. okresowe przeglądy serwerów, stacji roboczych, sieci LAN, konfiguracja zabezpieczeń, instalacja poprawek i aktualizacji.

Prace te mają zapobiegać awariom i zapewnić sprawne działanie systemów IT.

Monitoring i raportowanie

Nowoczesna umowa SLA zawsze zawiera postanowienia o monitoringu i raportowaniu. Usługodawca IT monitoruje kluczowe parametry infrastruktury klienta 24/7 i dostarcza mu comiesięczne raporty, np. o dostępności systemów, ilości i czasie realizacji zgłoszeń, najczęstszych problemach itp.

Pozwala to kontrolować poziom świadczonych usług.

Obsługa zgłoszeń (Service Desk)

Ważnym elementem umowy jest też określenie zasad obsługi zgłoszeń od użytkowników. Powinno być zdefiniowane np. jedno wspólne biuro obsługi zgłoszeń dla wszystkich usług IT, kanały kontaktu (telefon, e-mail, portal www), procedury eskalacji i priorytetyzacji zgłoszeń.

Kary umowne

Solidna umowa SLA zawiera zapisy o karach umownych dla usługodawcy, jeśli nie dotrzyma gwarantowanego SLA. Stawki kar są zwykle określane jako procent miesięcznego wynagrodzenia, np. 0,2% za każdą godzinę niedotrzymania umówionego czasu reakcji lub usunięcia awarii.

Zachęca to wykonawcę do dotrzymywania SLA.

Czas trwania umowy

Typowa umowa SLA w obsłudze IT zawierana jest na 1-3 lata z możliwością przedłużenia. Krótsze umowy oznaczają mniejsze bezpieczeństwo i ciągłość usług dla klienta.

Zakres usług

Umowa SLA dokładnie wymienia wszystkie usługi IT objęte umową – np. utrzymanie i monitoring infrastruktury serwerowej, sieci LAN, komputerów, dostępu do Internetu, poczty e-mail, telefonii VoIP, oprogramowania biznesowego, baz danych itp.

Im szerszy zakres usług, tym lepiej dla klienta, który ma zagwarantowaną kompleksową obsługę IT.

Najważniejsze korzyści umowy SLA w IT

Podpisanie umowy SLA z zewnętrznym dostawcą usług IT przynosi firmie szereg korzyści:

 • Gwarancja ciągłości działania systemów IT – dzięki jasno zdefiniowanym parametrom dostępności i czasów reakcji.
 • Przewidywalność kosztów – dzięki ustalonemu zakresowi usług i stałej miesięcznej opłacie ryczałtowej.
 • Elastyczność – możliwość zwiększania lub zmniejszania zakresu usług IT wraz ze zmianą zapotrzebowania biznesu.
 • Dostęp do najnowszych technologii – bez konieczności samodzielnych inwestycji w infrastrukturę i oprogramowanie.
 • Ograniczenie ryzyka błędów – dzięki profesjonalnej obsłudze doświadczonych specjalistów.
 • Usprawnienie procesów biznesowych – dzięki lepszemu dopasowaniu systemów IT do potrzeb firmy.
 • Obniżenie całkowitego kosztu IT – przez outsourcing usług do wyspecjalizowanego podmiotu.

Jak negocjować najlepsze warunki umowy SLA?

Aby uzyskać korzystną umowę SLA w obsłudze IT, warto stosować się do kilku zasad w negocjacjach:

 • Dokładnie określić własne oczekiwania co do poziomu usług i kosztów.
 • Zebrać oferty od kilku dostawców i porównać je ze sobą.
 • Zadbać o precyzyjne zapisy wszystkich kluczowych parametrów (czasy reakcji, kary umowne itp.).
 • Wynegocjować dłuższy okres obowiązywania umowy – minimum 2-3 lata.
 • Ustalić miesięczny abonament jako formę płatności, a nie rozliczenie za każdą czynność.
 • Zapewnić regularny monitoring i raportowanie poziomu usług.
 • Renegocjować warunki co roku w razie potrzeby.

Przestrzegając tych zasad, można uzyskać umowę SLA zapewniającą wysoką jakość obsługi IT przy kontrolowanych kosztach.

Elementy SLAPrzykładowe parametryKorzyści dla klienta
Gwarancja dostępnościSerwery – 99,9% dostępności
System ERP – 99,5% dostępności
Poczta e-mail – 99,99% dostępności
Ciągłość działania kluczowych systemów IT
Gwarantowany czas reakcjiKrytyczne awarie – 1 godzina
Usterki wysokiego priorytetu – 4 godziny
Usterki niskiego priorytetu – 8 godzin
Szybka reakcja na zgłoszenia zmniejsza przestoje biznesowe
Gwarantowany czas naprawyKrytyczne awarie – 4 godziny
Usterki wysokiego priorytetu – 1 dzień roboczy
Usterki niskiego priorytetu – 5 dni roboczych
Skrócenie czasu przestojów i zwiększenie wydajności
Zakres prac konserwacyjnychPrzeglądy serwerów
Konfiguracja zabezpieczeń
Instalacja poprawek i aktualizacji
Zapobieganie awariom i zapewnienie stabilności systemów
Monitoring i raportowanieMonitoring infrastruktury 24/7
Comiesięczne raporty dla klienta
Kontrola jakości i poziomu świadczonych usług
Obsługa zgłoszeńJedno wspólne biuro obsługi
Definiowane kanały i procedury zgłoszeń
Sprawniejsza komunikacja i rozwiązywanie problemów

Podsumowanie

Podpisanie umowy SLA to kluczowy krok w profesjonalizacji obsługi IT w firmie.

Pozwala zdefiniować zakres i warunki świadczenia usług przez zewnętrznego dostawcę, w tym kluczowe parametry jak dostępność systemów, czasy reakcji i usunięcia awarii.

Dobre SLA gwarantuje ciągłość działania infrastruktury IT, przewidywalność kosztów, elastyczność i szereg innych korzyści.

Warto poświęcić czas na negocjacje, aby uzyskać jak najlepsze dla firmy warunki umowy. Precyzyjne zapisy i regularny monitoring pozwolą zapewnić satysfakcjonujący poziom obsługi IT.

Pytania i odpowiedzi FAQ:

Co to jest umowa SLA?

Umowa SLA (Service Level Agreement) określa zakres i warunki świadczenia usług informatycznych przez zewnętrznego dostawcę. Definiuje ona gwarantowany poziom tych usług w kluczowych obszarach.

Jakie elementy zawiera umowa SLA?

Typowa umowa SLA zawiera takie elementy jak gwarantowana dostępność systemów i usług IT, maksymalne czasy reakcji i naprawy, zakres prac konserwacyjnych, monitoring i raportowanie, zasady obsługi zgłoszeń oraz kary umowne za niedotrzymanie SLA.

Jakie są korzyści z umowy SLA?

Podpisanie umowy SLA zapewnia szereg korzyści, między innymi: gwarancję ciągłości działania systemów IT, przewidywalność kosztów, elastyczność, dostęp do nowych technologii, ograniczenie ryzyka błędów i usprawnienie procesów biznesowych.

Jak długo powinna obowiązywać umowa SLA?

Rekomendowany okres obowiązywania umowy SLA to 2-3 lata. Pozwala to zapewnić firmie stabilność i ciągłość usług przy kontrolowanych kosztach.

Jak często należy monitorować przestrzeganie SLA?

Monitoring parametrów SLA i analiza raportów powinna odbywać się regularnie, najlepiej w cyklu miesięcznym. Pozwala to szybko wykryć ewentualne nieprawidłowości i podjąć działania naprawcze.

Co w przypadku niedotrzymania warunków SLA?

Umowa SLA powinna zawierać zapisy o karach umownych dla dostawcy za niezapewnienie gwarantowanego poziomu usług. Stanowi to zabezpieczenie interesów klienta.

Jak przygotować się do negocjacji umowy SLA?

Aby uzyskać korzystne warunki umowy, należy dokładnie określić własne oczekiwania, zebrać oferty od kilku dostawców, zadbać o precyzyjne zapisy kluczowych parametrów oraz wynegocjować dłuższy okres obowiązywania umowy.

Kiedy warto zaktualizować warunki umowy SLA?

Renegocjacja warunków SLA powinna nastąpić w przypadku zmiany zapotrzebowania biznesu na usługi IT lub pojawienia się nowych możliwości technologicznych. Zaleca się przegląd SLA raz w roku.

Jakie systemy najczęściej obejmuje SLA?

Typowe systemy i usługi objęte SLA to: serwery, sieć LAN, komputery, dostęp do Internetu, poczta e-mail, telefonia VoIP, system ERP, CRM, bazy danych i inne oprogramowanie biznesowe.

Kompleksowa opieka informatyczna!

Skontaktuj się z naszym specjalistą lub zadzwoń +48 608 611 892

Dokładnie opisz swój problem. Im więcej szczegółów podasz, tym lepiej będziemy w stanie Ci pomóc!
Czytaj więcej

Administratorem danych osobowych jest Creative Comp Sp.zo.o z siedzibą w Warszawie, ul. Nowogrodzka 50/515, 00-695 Warszawa, który informuje, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Creative Comp Sp.zo.o. w celu:

 1. odpowiedzi na zadane pytanie, podjęcia działań w celu realizacji umowy,
 2. przekazywania informacji o produktach i usługach oferowanych przez Creative Comp Sp.zo.o związanych z zadanym pytaniem,
 3. działania związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą, dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzenia działalności oraz do wypełniania prawnie usprawiedliwionych celów Administratora, w tym sprzedaży i marketingu bezpośredniego.

Przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do przetwarzanych danych osobowych i ich poprawiania, usunięcia a także prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i wniesienia sprzeciwu na warunkach określonych prawem oraz wycofania udzielonej zgody w każdym momencie, przy czym cofnięcie uprzednio wyrażonej zgody nie wpłynie na legalność przetwarzania przed jej wycofaniem, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania.