Cyberbezpieczny Samorząd – kompleksowe podejście do cyberbezpieczeństwa w administracji publicznej

Cyberbezpieczny Samorząd – kompleksowe podejście do cyberbezpieczeństwa w administracji publicznej

Cyberbezpieczeństwo staje się coraz ważniejszą kwestią dla samorządów w całej Polsce. Rosnąca cyfryzacja usług publicznych niesie ze sobą nowe wyzwania związane z ochroną danych i systemów informatycznych. Dlatego tak istotne jest wdrażanie kompleksowych rozwiązań, które zapewnią bezpieczeństwo mieszkańcom oraz ciągłość działania administracji.

W tym kontekście bardzo ciekawą inicjatywą jest projekt „Cyberbezpieczny Samorząd”, realizowany przez Ministerstwo Cyfryzacji. Jego głównym celem jest wsparcie jednostek samorządu terytorialnego (JST) w budowaniu odporności na cyberzagrożenia.

Spis treści

Profesjonalna obsługa informatyczna dla firm w Warszawie i okolicach!

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji z naszym specjalistą

Chcesz z nami porozmawiać? Zadzwoń do nas!

+48 608 611 892

Bezpieczeństwo danych osobowych

Kluczowym elementem cyberbezpieczeństwa JST jest ochrona danych osobowych mieszkańców. Samorządy przetwarzają ogromne ilości wrażliwych informacji, dotyczących np. stanu zdrowia, sytuacji finansowej czy pochodzenia etnicznego. Muszą więc szczególnie dbać o prywatność i poufność tych danych.

Niestety, jak pokazują liczne raporty, poziom zabezpieczeń w wielu urzędach pozostawia wiele do życzenia. Tylko w zeszłym roku odnotowano ponad 120 poważnych incydentów naruszenia ochrony danych osobowych w JST. W wyniku tych zdarzeń ucierpiało łącznie blisko 300 000 osób, których dane wyciekły lub zostały skradzione.

Dlatego projekt „Cyberbezpieczny Samorząd” koncentruje się na kompleksowym wzmocnieniu ochrony danych osobowych poprzez szkolenia, audyty, wdrażanie polityk bezpieczeństwa oraz nowoczesnych rozwiązań technicznych.

Element projektuDziałaniaKorzyści
Szkolenia i podnoszenie świadomości– Szkolenia dla 5000 urzędników
– Praktyczne case study i ćwiczenia
– Pracownicy nabędą umiejętności rozpoznawania i reagowania na incydenty naruszenia bezpieczeństwa danych
Audyty i testy bezpieczeństwa– Audyty w 350 urzędach
– Testy penetracyjne systemów
– Raporty z rekomendacjami
– Precyzyjne zaplanowanie i wdrożenie niezbędnych środków bezpieczeństwa
– Oszacowanie poziomu ryzyka
Wdrażanie standardów i dobrych praktyk– Wdrożenie normy ISO 27001 w 150 urzędach
– Cykliczne szkolenia i testy
– Uporządkowanie procesów związanych z cyberbezpieczeństwem
– Zgodność z przepisami takimi jak RODO
Nowoczesne rozwiązania techniczne– Dofinansowanie na oprogramowanie i sprzęt bezpieczeństwa
– Wdrożenie nowoczesnych zabezpieczeń sieciowych
– Ochrona danych osobowych i systemów teleinformatycznych
– Zwiększenie odporności na cyberzagrożenia

Szkolenia i podnoszenie świadomości

Kluczem do skutecznej ochrony danych osobowych są dobrze przeszkoleni i świadomi zagrożeń pracownicy. Dlatego projekt przewiduje przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń dla ponad 5000 urzędników z całej Polski.

Program szkoleniowy obejmie m.in. następujące zagadnienia:

 • przetwarzanie danych osobowych zgodnie z RODO i krajowymi przepisami
 • zasady bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych
 • cyberzagrożenia i metody cyberprzestępców
 • bezpieczne uwierzytelnianie i autoryzacja
 • szyfrowanie danych
 • tworzenie kopii zapasowych i planów awaryjnych

Dzięki praktycznym case study oraz ćwiczeniom, pracownicy nabędą umiejętności rozpoznawania i reagowania na potencjalne incydenty naruszenia bezpieczeństwa danych.

ZaletyWadyRekomendacje
Zwiększa świadomość cyberbezpieczeństwa wśród pracowników samorządowychWymaga dodatkowych nakładów finansowychPrzeprowadzić szkolenia dla pracowników
Umożliwia szybkie reagowanie na incydenty bezpieczeństwaMoże być postrzegany jako zbędny wydatekZapewnić wsparcie kierownictwa dla inicjatywy
Podnosi poziom ochrony danych wrażliwychWdrażanie nowych procedur może być uciążliweStopniowo wprowadzać nowe rozwiązania bezpieczeństwa
Buduje zaufanie obywateli do samorząduWymaga czasu na wdrożenie wszystkich elementówPrzygotować harmonogram wdrażania uwzględniający priorytety
Ułatwia spełnianie wymogów prawnychMoże napotkać opór ze strony pracownikówProwadzić regularne kampanie uświadamiające korzyści

Audyty i testy bezpieczeństwa

Kolejnym filarem projektu są szczegółowe audyty bezpieczeństwa przeprowadzone w co najmniej 350 urzędach. Eksperci sprawdzą efektywność stosowanych zabezpieczeń, a także wykonają testy penetracyjne systemów informatycznych w celu identyfikacji potencjalnych luk i podatności.

Na podstawie zebranych danych powstaną indywidualne raporty dla każdej JST z rekomendacjami odnośnie poprawy poziomu cyberbezpieczeństwa. Audytorzy oszacują również poziom ryzyka oraz przedstawią możliwe scenariusze incydentów wraz z propozycjami reakcji.

Tak szczegółowa analiza pozwoli samorządom na precyzyjne zaplanowanie i wdrożenie niezbędnych środków bezpieczeństwa dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb i zasobów.

Wdrażanie standardów i dobrych praktyk

Projekt promuje również wdrażanie dobrych praktyk i standardów zarządzania bezpieczeństwem informacji. W szczególności zaleca się stosowanie normy ISO/IEC 27001 lub jej uproszczonej wersji dedykowanej dla administracji – SC 27001.

W ramach projektu, co najmniej 150 urzędów wdroży system zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodny z tymi standardami. Obejmie on m.in. regularny przegląd zagrożeń, ocenę ryzyka, tworzenie i testowanie planów awaryjnych i ciągłości działania oraz cykliczne szkolenia pracowników.

Wdrożenie SC 27001 pomoże JST uporządkować procesy i procedury związane z cyberbezpieczeństwem, a także lepiej spełnić wymagania przepisów takich jak RODO. Posiadanie certyfikatu bezpieczeństwa zwiększy również zaufanie mieszkańców do usług elektronicznych.

Nowoczesne rozwiązania techniczne

Niezbędnym uzupełnieniem dobrych praktyk jest wdrożenie odpowiednich zabezpieczeń technicznych. W ramach projektu, JST mogą ubiegać się o dofinansowanie na zakup i wdrożenie specjalistycznego oprogramowania do ochrony danych, takiego jak:

 • Systemy wykrywania i zapobiegania włamaniom (IDS/IPS)
 • Firewalle nowej generacji
 • Systemy szyfrowania danych i komunikacji
 • Rozwiązania do zarządzania uprawnieniami i kontroli dostępu
 • Narzędzia klasy EDR do wykrywania i reagowania na incydenty
 • Systemy tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji
 • Oprogramowanie do anonimizacji danych testowych

Wsparcie obejmie również zakup sprzętu komputerowego, wdrożenie nowoczesnych zabezpieczeń sieciowych oraz usługi w zakresie bezpiecznej konfiguracji systemów i aplikacji.

Podsumowanie

Podsumowując, projekt „Cyberbezpieczny Samorząd” to kompleksowa inicjatywa mająca na celu znaczące podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w jednostkach samorządu terytorialnego w całej Polsce.

Łączy ona działania o charakterze organizacyjnym, proceduralnym i technicznym, zgodnie z najlepszymi praktykami w zakresie ochrony danych osobowych i systemów teleinformatycznych. Dzięki niemu, samorządy zyskają niezbędną wiedzę, narzędzia i wsparcie ekspertów, aby sprostać rosnącym zagrożeniom ataków cyberprzestępców.

Wdrażanie tego typu kompleksowych programów cyberbezpieczeństwa powinno stać się priorytetem dla wszystkich jednostek administracji publicznej. Tylko w ten sposób można zapewnić należytą ochronę danych mieszkańców oraz zwiększyć odporność państwa na cyberzagrożenia.

Pytania i odpowiedzi w formacie FAQ:

Na czym polega projekt Cyberbezpieczny Samorząd?

Projekt Cyberbezpieczny Samorząd ma na celu podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w jednostkach samorządu terytorialnego poprzez wdrożenie odpowiednich procedur, szkoleń dla pracowników oraz zabezpieczeń technicznych.

Jakie korzyści daje udział w projekcie?

Udział w projekcie pozwoli lepiej chronić dane wrażliwe przetwarzane w urzędzie, szybciej reagować na potencjalne incydenty bezpieczeństwa oraz zwiększyć zaufanie obywateli dzięki wdrożeniu nowoczesnych standardów ochrony danych.

Jakie szkolenia są przewidziane w ramach projektu?

W ramach projektu przewidziano szkolenia z zakresu podstaw bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni, przepisów RODO, postępowania w przypadku naruszeń oraz bezpiecznego korzystania z zasobów IT.

Jakie zmiany w infrastrukturze IT zostaną wprowadzone?

W ramach projektu przewidziano m.in. wdrożenie systemów wykrywania włamań, szyfrowania danych, zarządzania hasłami oraz bezpiecznej łączności VPN.

Jakie procedury zostaną zmienione lub wprowadzone?

Zostaną wprowadzone lub zaktualizowane procedury dotyczące m.in. zgłaszania incydentów, postępowania z danymi wrażliwymi, tworzenia kopii zapasowych oraz zarządzania hasłami.

Czy trzeba będzie kupić nowy sprzęt dla pracowników?

W większości przypadków nie będzie takiej potrzeby. Ewentualne zakupy sprzętu zostaną dokonane w ramach budżetu projektu.

Jak długo potrwa wdrożenie projektu w urzędzie?

Harmonogram projektu przewiduje wdrożenie wszystkich elementów w ciągu 8-12 miesięcy.

Kto będzie zarządzał projektem po stronie urzędu?

Ze strony urzędu projektem będzie zarządzać wyznaczony koordynator ds. cyberbezpieczeństwa.

Czy pracownicy będą musieli pracować w weekendy w związku z projektem?

Nie, wszystkie działania będą prowadzone w normalnych godzinach pracy.

Gdzie można zgłaszać pytania lub wątpliwości?

Pytania i wątpliwości można kierować do koordynatora projektu lub działu IT.

Czy projekt jest wymagany przez przepisy prawa?

Tak, udział w projekcie pozwoli spełnić wymogi Rozporządzenia o Krajowych Ramach Interoperacyjności.

Czy będzie można otrzymać dofinansowanie na realizację projektu?

Tak, istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie z funduszy unijnych.

Kompleksowa opieka informatyczna!

Skontaktuj się z naszym specjalistą lub zadzwoń +48 608 611 892

Dokładnie opisz swój problem. Im więcej szczegółów podasz, tym lepiej będziemy w stanie Ci pomóc!
Czytaj więcej

Administratorem danych osobowych jest Creative Comp Sp.zo.o z siedzibą w Warszawie, ul. Nowogrodzka 50/515, 00-695 Warszawa, który informuje, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Creative Comp Sp.zo.o. w celu:

 1. odpowiedzi na zadane pytanie, podjęcia działań w celu realizacji umowy,
 2. przekazywania informacji o produktach i usługach oferowanych przez Creative Comp Sp.zo.o związanych z zadanym pytaniem,
 3. działania związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą, dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzenia działalności oraz do wypełniania prawnie usprawiedliwionych celów Administratora, w tym sprzedaży i marketingu bezpośredniego.

Przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do przetwarzanych danych osobowych i ich poprawiania, usunięcia a także prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i wniesienia sprzeciwu na warunkach określonych prawem oraz wycofania udzielonej zgody w każdym momencie, przy czym cofnięcie uprzednio wyrażonej zgody nie wpłynie na legalność przetwarzania przed jej wycofaniem, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania.