Jak zabezpieczyć moje dane w Microsoft 365 Business Standard?

Bezpieczeństwo danych jest niezwykle ważne dla każdej firmy. Utrata poufnych informacji może mieć katastrofalne skutki – od utraty klientów po konsekwencje prawne. Dlatego kluczowe jest wdrożenie odpowiednich zabezpieczeń, aby chronić dane firmy przed nieuprawnionym dostępem, kradzieżą i utratą.

Spis treści

Microsoft 365 Business Standard oferuje kompleksowe rozwiązania, które pomagają małym i średnim firmom zabezpieczyć ich dane. Ten artykuł przedstawia najważniejsze funkcje bezpieczeństwa dostępne w Microsoft 365 Business Standard oraz wyjaśnia, w jaki sposób można je wykorzystać, aby skutecznie chronić dane firmy.

Bezpieczeństwo Twojej firmy jest dla nas priorytetem!

Skontaktuj się z naszymi specjalistami,

Chcesz z nami porozmawiać? Zadzwoń do nas!

+48 608 611 892

Szyfrowanie danych

Jednym z podstawowych sposobów zabezpieczenia danych w Microsoft 365 jest szyfrowanie. Wszystkie pliki przechowywane w usłudze OneDrive są domyślnie szyfrowane. Oznacza to, że nawet jeśli dane zostaną skradzione, nie będzie można ich odczytać bez klucza deszyfrującego.

Microsoft 365 używa protokołu szyfrowania AES 256-bit do | Funkcja bezpieczeństwa | Opis | Korzyści | |-|-|-|
| Szyfrowanie danych | Szyfrowanie plików w OneDrive, wiadomości e-mail i dokumentów za pomocą protokołów AES 256-bit i TLS 1.2 | Ochrona poufności danych nawet w przypadku kradzieży | | Kontrola dostępu | Narzędzia takie jak uwierzytelnianie wieloskładnikowe, dostęp warunkowy czy zarządzanie hasłami | Możliwość dokładnego określenia, kto ma dostęp do danych | | Ochrona przed zagrożeniami | Wykrywanie i blokowanie phishingu, spamu, wirusów i innych cyberataków | Zabezpieczenie przed najczęstszymi zagrożeniami | | Tworzenie kopii zapasowych | Automatyczne tworzenie kopii plików w OneDrive i SharePoincie | Ochrona przed utratą danych z powodu błędów lub awarii | | Wysoka dostępność | Rozproszona infrastruktura chmurowa | Ciągły dostęp do danych nawet w przypadku awarii | | Szkolenia dla pracowników | Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa danych | Zwiększenie świadomości i ochrona przed błędami | | Polityki bezpieczeństwa | Jasne zasady postępowania z danymi | Ustandaryzowane podejście do bezpieczeństwa w firmie | | Audyty i testy penetracyjne | Regularne testy bezpieczeństwa | Identyfikacja i eliminacja luk w zabezpieczeniach | zabezpieczenia plików w OneDrive, co zapewnia ochronę na poziomie wojskowym. Dodatkowo, dane są szyfrowane podczas transferu za pomocą protokołu TLS 1.2.

Oprócz OneDrive, szyfrowane są również wiadomości e-mail wysyłane przez Exchange Online oraz dokumenty przechowywane w SharePoincie Online. Dzięki temu możesz mieć pewność, że Twoje dane są chronione niezależnie od tego, gdzie się znajdują.

Zarządzanie dostępem i tożsamością

Kontrola dostępu do danych jest kluczowa, aby zapobiec nieuprawnionemu dostępowi. Microsoft 365 Business Standard udostępnia szereg narzędzi, które pomagają w zarządzaniu dostępem i tożsamością użytkowników:

 • Uwierzytelnianie wieloskładnikowe – wymusza logowanie przy użyciu dwóch form uwierzytelniania, np. hasła i kodu weryfikacyjnego. Utrudnia to dostęp osobom nieuprawnionym.
 • Dostęp warunkowy – pozwala kontrolować dostęp do danych na podstawie zdefiniowanych warunków, takich jak lokalizacja, urządzenie czy godzina logowania.
 • Azure Active Directory – umożliwia centralne zarządzanie kontami i dostępem dla wszystkich aplikacji Microsoft 365.
 • Zasady haseł – pozwalają wymusić silne hasła składające się z liter, cyfr i znaków specjalnych.

Dzięki tym funkcjom można precyzyjnie określić, kto ma dostęp do danych firmy i skąd może się zalogować. Pozwala to zminimalizować ryzyko włamań.

Ochrona przed zagrożeniami

Microsoft 365 Business Standard zapewnia ochronę przed wieloma rodzajami ataków cybernetycznych, w tym:

 • Ochrona przed phishingiem i złośliwym oprogramowaniem – wbudowane mechanizmy wykrywają i blokują wiadomości e-mail zawierające złośliwe odnośniki lub załączniki. Chroni to przed kliknięciem w link prowadzący do strony phishingowej lub pobraniem wirusa.
 • Ochrona przed spamem – filtrowanie niechcianych wiadomości przy użyciu zaawansowanych technik, takich jak uczenie maszynowe. Pozwala to zmniejszyć liczbę niepożądanych e-maili.
 • Wykrywanie naruszeń – monitorowanie aktywności w celu identyfikacji podejrzanych lub anomalnych zachowań, które mogą sygnalizować cyberatak.
 • Ochrona przed utratą danych – kontrola przepływu poufnych informacji i ochrona przed ich utratą.

Dzięki tym zabezpieczeniom Twoje dane są chronione przed większością cyberzagrożeń, na jakie jest narażona współczesna firma.

Kopie zapasowe i ciągłość działania

Nawet z najlepszymi zabezpieczeniami, awarie i katastrofy się zdarzają. Dlatego kluczowe jest regularne tworzenie kopii zapasowych i zapewnienie ciągłości działania na wypadek takich incydentów.

Microsoft 365 automatycznie tworzy kopie zapasowe danych przechowywanych w OneDrive i SharePoincie Online. Oznacza to ochronę przed utratą danych spowodowaną uszkodzeniem dysku lub błędem użytkownika.

Dodatkowo, Microsoft 365 korzysta z rozproszonej infrastruktury chmurowej obejmującej wiele centrów danych. Zapewnia to wysoką dostępność usług nawet w przypadku awarii pojedynczych elementów infrastruktury.

Dzięki temu możesz mieć pewność, że krytyczne dane firmy będą chronione i dostępne nawet w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń.

Podsumowanie najważniejszych korzyści

Podsumowując, oto najważniejsze korzyści w zakresie bezpieczeństwa danych, jakie daje Microsoft 365 Business Standard:

 • Szyfrowanie danych przechowywanych w OneDrive, Exchange Online i SharePoincie Online
 • Narzędzia do kontroli dostępu i zarządzania tożsamościami, takie jak uwierzytelnianie wieloskładnikowe
 • Ochrona przed phishingiem, spamem, złośliwym oprogramowaniem i innymi cyberzagrożeniami
 • Automatyczne tworzenie kopii zapasowych i wysoka dostępność dzięki infrastrukturze chmurowej

Wdrożenie tych funkcji bezpieczeństwa pozwoli skutecznie chronić dane Twojej firmy i zminimalizować ryzyko incydentów związanych z bezpieczeństwem. Dzięki temu możesz spokojnie skupić się na rozwoju swojego biznesu.

Dodatkowe kroki w celu wzmocnienia bezpieczeństwa

Oto dodatkowe kroki, które pomogą wzmocnić bezpieczeństwo Twoich danych w Microsoft 365:

 • Włącz uwierzytelnianie wieloskładnikowe dla wszystkich użytkowników, aby uniemożliwić dostęp w przypadku kradzieży hasła.
 • Stosuj silne, unikalne hasła dla kont administratorów, aby utrudnić atak. Hasło powinno mieć przynajmniej 14 znaków.
 • Regularnie instaluj aktualizacje i łatki bezpieczeństwa, aby chronić się przed nowymi zagrożeniami.
 • Przeprowadzaj okresowe szkolenia dla pracowników z zakresu bezpieczeństwa, aby zminimalizować ryzyko błędów i naruszeń.
 • Zdefiniuj jasne zasady bezpieczeństwa i prywatności danych w firmie.
 • Rozważ wdrożenie dodatkowego oprogramowania zabezpieczającego, takiego jak ochrona endpointów i firewall nowej generacji.
 • Przeprowadzaj regularne audyty i testy penetracyjne, aby identyfikować luki w zabezpieczeniach.

Stosując te dodatkowe praktyki, możesz wzmocnić ochronę danych w Microsoft 365 i zyskać większą pewność, że informacje Twojej firmy są bezpieczne.

Pytania i odpowiedzi FAQ:

Jakie podstawowe funkcje zabezpieczeń oferuje Microsoft 365 Business Standard?

Microsoft 365 Business Standard zapewnia kompleksowe funkcje bezpieczeństwa, w tym szyfrowanie danych, kontrolę dostępu, ochronę przed zagrożeniami, tworzenie kopii zapasowych i zapewnienie ciągłości działania. Kluczowe funkcje obejmują szyfrowanie plików i wiadomości e-mail, uwierzytelnianie wieloskładnikowe, wykrywanie zagrożeń i automatyczne tworzenie kopii zapasowych w chmurze.

Jakie dane są szyfrowane w Microsoft 365 Business Standard?

Microsoft 365 szyfruje dane przechowywane w OneDrive, pliki i foldery w SharePoint Online oraz wiadomości e-mail i załączniki w Exchange Online. Szyfrowane są również dane przesyłane między tymi usługami. Dzięki temu dane są chronione zarówno podczas przechowywania, jak i transferu.

Jak skonfigurować uwierzytelnianie wieloskładnikowe?

Aby włączyć uwierzytelnianie wieloskładnikowe dla konta, należy przejść do ustawień Azure Active Directory w centrum administracyjnym Microsoft 365 i włączyć opcję „Wymagaj uwierzytelniania wieloskładnikowego”. Następnie można skonfigurować preferowaną metodę, np. kod weryfikacyjny SMS lub aplikację uwierzytelniającą.

Jakie zagrożenia blokuje Microsoft 365 Business Standard?

Microsoft 365 chroni przed zagrożeniami takimi jak złośliwe oprogramowanie, phishing, spam i inne cyberataki. Korzysta z zaawansowanych technik wykrywania zagrożeń i uczenia maszynowego, aby identyfikować i blokować podejrzane wiadomości e-mail, linki i załączniki.

Gdzie są przechowywane kopie zapasowe danych?

Kopie zapasowe plików w OneDrive i SharePoint Online są przechowywane w rozproszonej infrastrukturze globalnych centrów danych Microsoftu. Dzięki temu kopie zapasowe są odporne nawet na katastrofy obejmujące całe regiony.

Jakie dodatkowe kroki można podjąć w celu zwiększenia bezpieczeństwa?

Dodatkowe zalecane kroki to m.in. włączenie uwierzytelniania wieloskładnikowego dla wszystkich użytkowników, stosowanie silnych haseł, regularne aktualizacje, szkolenia z zakresu bezpieczeństwa, przeprowadzanie audytów i testów penetracyjnych.

Czy mogę samodzielnie zarządzać ustawieniami zabezpieczeń?

Tak, centrum administracyjne Microsoft 365 pozwala administratorom samodzielnie konfigurować i zarządzać ustawieniami zabezpieczeń, w tym zasadami dostępu, uwierzytelniania, szyfrowania i innymi.

Gdzie mogę uzyskać więcej informacji na temat bezpieczeństwa w Microsoft 365?

Więcej informacji i wskazówek można znaleźć w dokumentacji Microsoft 365 pod adresem https://docs.microsoft.com/pl-pl/microsoft-365/business oraz w Centrum zaufania Microsoft pod adresem https://www.microsoft.com/pl-pl/trust-center.

Formularz kontaktowy

Dokładnie opisz swój problem. Im więcej szczegółów podasz, tym lepiej będziemy w stanie Ci pomóc!