Co to jest Authentication

Co to jest Authentication

Authentication – proces potwierdzania tożsamości użytkownika lub urządzenia. Authentication może odbywać się za pomocą hasła, tokenu, certyfikatu lub innego środka uwierzytelniającego.