Co to jest Exception handling

Co to jest Exception handling

Exception handling – Obsługa wyjątków to mechanizm, który pozwala na zarządzanie błędami i wyjątkami w aplikacji. Pozwala on na zdefiniowanie specjalnych bloków kodu, które będą wykonywane w przypadku wystąpienia określonego błędu lub wyjątku. Dzięki temu, aplikacja może kontynuować działanie, zamiast całkowicie się zatrzymywać.