‍GDPR, czyli Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych

GPDR

‍GDPR, czyli Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych

‍‍GDPR, czyli Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, to rozporządzenie, które zostało wprowadzone przez Unię Europejską (UE) w 2018 roku. Nakreśla prawa osób fizycznych, jeśli chodzi o przetwarzanie ich danych osobowych. Firmy muszą przestrzegać tego rozporządzenia podczas przetwarzania danych osobowych. Jest to świetna okazja dla firm, aby zapewnić bezpieczeństwo danych i odblokować korzyści płynące z GDPR. W tym artykule na blogu omówimy, czym jest GDPR, co firmy muszą zrobić, aby zapewnić bezpieczeństwo danych i kluczowe korzyści z GDPR.

Spis treści – GDPR

Kompleksowa obsługa IT – Sprawdź korzyści dla Twojej firmy

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji z naszym specjalistą

Chcesz z nami porozmawiać? Zadzwoń do nas!

+48 608 611 892

Czym jest GDPR?

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych, czyli GDPR, to rozporządzenie, które zostało uchwalone przez Unię Europejską (UE) w 2018 roku. Ma zastosowanie do firm i organizacji, które przetwarzają dane osobowe obywateli UE. Ma na celu ochronę danych osobowych osób fizycznych i zapewnienie im większej kontroli nad tym, kto ma dostęp do ich danych.

GDPR nakreśla prawa osób fizycznych, jeśli chodzi o przetwarzanie ich danych osobowych. Nakreśla również obowiązki firm i organizacji, które przetwarzają dane osobowe. Zgodnie z GDPR, firmy muszą przetwarzać dane osobowe w bezpieczny i przejrzysty sposób. Muszą również przestrzegać zestawu zasad ochrony danych.

GDPR nakreśla również konsekwencje prawne braku zgodności z przepisami. Firmy, które nie przestrzegają GDPR, mogą zostać ukarane grzywnami w wysokości do czterech procent ich globalnego rocznego obrotu lub 20 milionów euro, w zależności od tego, która kwota jest wyższa.

Kompleksowa obsługa informatyczna firm

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji z naszym specjalistą

Chcesz z nami porozmawiać? Zadzwoń do nas!

+48 608 611 892

Przegląd wymogów GDPR

GDPR wymaga od firm przetwarzania danych osobowych w bezpieczny i przejrzysty sposób. Firmy muszą również zapewnić, że stosują się do zasad ochrony danych przedstawionych w GDPR. Zasady te obejmują:

 1. Dane muszą być przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty.
 2. Dane muszą być gromadzone dla określonych, wyraźnych i legalnych celów.
 3. Dane muszą być adekwatne, istotne i ograniczone do tego, co jest niezbędne do celów, dla których są przetwarzane.
 4. Dane muszą być dokładne i aktualizowane.
 5. Dane muszą być przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne do celów, dla których są przetwarzane.
 6. Dane muszą być przetwarzane w sposób zapewniający ich bezpieczeństwo.

GDPR nakreśla również prawa osób fizycznych, jeśli chodzi o ich dane osobowe. Osoby fizyczne mają prawo do dostępu do swoich danych osobowych, do sprostowania wszelkich nieścisłości, do bycia zapomnianym oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych.

Jak firmy mogą zapewnić bezpieczeństwo danych?

W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych, firmy muszą stosować się do wymogów określonych w GDPR. Firmy muszą zapewnić, że przetwarzają dane osobowe w bezpieczny i przejrzysty sposób. Muszą również zapewnić, że stosują się do zasad ochrony danych przedstawionych w GDPR.

Aby zapewnić bezpieczeństwo danych, firmy muszą również posiadać odpowiednie środki techniczne i organizacyjne. Środki te muszą być zaprojektowane tak, aby chronić dane osobowe przed nieautoryzowanym dostępem, wykorzystaniem, ujawnieniem, zmianą lub zniszczeniem. Firmy muszą również zapewnić, że stosują bezpieczne metody przekazywania i przechowywania danych osobowych.

Oprócz środków technicznych i organizacyjnych, firmy muszą również zapewnić, że posiadają odpowiednie polityki i procedury w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych. Te polityki i procedury muszą być zaprojektowane w taki sposób, aby zapewnić, że dane osobowe są przetwarzane w bezpieczny i przejrzysty sposób.

Kompleksowa obsługa IT – Sprawdź korzyści dla Twojej firmy

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji z naszym specjalistą

Chcesz z nami porozmawiać? Zadzwoń do nas!

+48 608 611 892

Kluczowe korzyści wynikające z GDPR

GDPR zapewnia szereg korzyści dla firm i osób fizycznych. Dla firm zgodność z GDPR stanowi okazję do zademonstrowania swojego zaangażowania w bezpieczeństwo danych i prywatność. Firmy, które przestrzegają GDPR będą również lepiej przygotowane do reagowania na naruszenia danych i inne incydenty.

Dla osób fizycznych GDPR zapewnia ochronę ich danych osobowych. Daje również osobom fizycznym większą kontrolę nad tym, kto ma dostęp do ich danych i jak są one wykorzystywane.

Lista kontrolna zgodności z GDPR

Aby zapewnić zgodność z GDPR, firmy muszą mieć wdrożone następujące środki:

 • Odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wprowadzone w celu ochrony danych osobowych.
 • Odpowiednie polityki i procedury wdrożone w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych.
 • Wdrożona odpowiednia ocena skutków dla ochrony danych.
 • Wdrożone odpowiednie umowy dotyczące przetwarzania danych.
 • Wdrożone odpowiednie procedury powiadamiania o naruszeniu danych.
 • Wdrożone odpowiednie procesy zarządzania prawami osób, których dane dotyczą.
 • Właściwy inspektor ochrony danych na miejscu.

Kompleksowa obsługa informatyczna firm

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji z naszym specjalistą

Chcesz z nami porozmawiać? Zadzwoń do nas!

+48 608 611 892

Implikacje prawne GDPR

GDPR określa prawne implikacje braku zgodności z przepisami. Firmy, które nie zastosują się do GDPR, mogą zostać ukarane grzywnami w wysokości do czterech procent ich globalnego rocznego obrotu lub 20 milionów euro, w zależności od tego, która kwota jest wyższa.

Oprócz grzywien, firmy mogą również spotkać się z sankcjami karnymi i innymi karami. Firmy mogą również stanąć w obliczu utraty reputacji i innych konsekwencji prawnych.

Najlepsze praktyki dla firm w zakresie zgodności z GDPR

Aby zapewnić zgodność z GDPR, firmy muszą mieć wdrożone następujące najlepsze praktyki:

 1. Zrozumienie wymogów GDPR i zasad ochrony danych.
 2. Wdrożyć odpowiednie środki techniczne i organizacyjne.
 3. Posiadać odpowiednie polityki i procedury.
 4. Przeprowadzać regularne oceny skutków ochrony danych.
 5. Posiadać odpowiednie umowy dotyczące przetwarzania danych.
 6. Ustanowić odpowiednie procedury powiadamiania o naruszeniu danych.
 7. Ustanowić odpowiednie procesy zarządzania prawami osób, których dane dotyczą.
 8. Posiadać odpowiedniego inspektora ochrony danych.

Najczęstsze nieporozumienia dotyczące GDPR

Jednym z najczęstszych nieporozumień dotyczących GDPR jest to, że dotyczy ono tylko firm w UE. GDPR dotyczy jednak każdej firmy lub organizacji, która przetwarza dane osobowe obywateli UE. Oznacza to, że firmy mające siedzibę poza UE muszą również przestrzegać GDPR, jeśli przetwarzają dane osobowe obywateli UE.

Innym powszechnym nieporozumieniem jest to, że firmy muszą natychmiast zastosować się do GDPR. W rzeczywistości firmy mają dwa lata na dostosowanie się do GDPR, chociaż powinny zacząć podejmować kroki w celu zapewnienia zgodności tak szybko, jak to możliwe.

Wreszcie, wiele firm błędnie wierzy, że zgodność z GDPR jest procesem jednorazowym. W rzeczywistości zgodność z GDPR jest procesem ciągłym, który wymaga stałego przeglądu i oceny. Firmy muszą zapewnić, że przestrzegają zasad ochrony danych określonych w GDPR i muszą regularnie przeglądać i aktualizować swoje polityki i procedury.

Zwiększ zysk firmy optymalizując koszty!

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji z naszym specjalistą

Chcesz z nami porozmawiać? Zadzwoń do nas!

+48 608 611 892

Wnioski

GDPR ma zastosowanie do każdej firmy lub organizacji, która przetwarza dane osobowe obywateli UE. Obejmuje to firmy mające siedzibę w UE oraz firmy mające siedzibę poza UE. GDPR ma zastosowanie do wszystkich rodzajów firm, od małych przedsiębiorstw po duże międzynarodowe korporacje.

GDPR ma również zastosowanie do każdego rodzaju działalności związanej z przetwarzaniem danych. Obejmuje to gromadzenie, przechowywanie, udostępnianie lub wykorzystywanie danych osobowych. Firmy muszą zapewnić, że podczas przetwarzania danych osobowych przestrzegają zasad ochrony danych przedstawionych w GDPR.

GDPR to ważna regulacja, która zapewnia osobom fizycznym większą kontrolę nad ich danymi osobowymi. Daje również firmom możliwość wykazania swojego zaangażowania w bezpieczeństwo i prywatność danych. Firmy muszą zapewnić, że stosują się do GDPR, aby chronić dane osobowe osób fizycznych i odblokować korzyści płynące z GDPR.

Poprzez zrozumienie wymagań GDPR, wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych oraz posiadanie odpowiednich polityk i procedur, firmy mogą zapewnić bezpieczeństwo danych i zgodność z GDPR.

Jeśli chcesz zapewnić zgodność z GDPR, ważne jest, aby skonsultować się z wykwalifikowanym prawnikiem zajmującym się ochroną danych lub ekspertem GDPR. Mogą oni udzielić Ci porad i wskazówek, których potrzebujesz, aby zapewnić, że Twoja firma przestrzega wymogów GDPR.

Obniżenie kosztów IT

Usługi informatyczne

Obsługa informatyczna

Firmy informatyczne

Kompleksowa obsługa IT – Sprawdź korzyści dla Twojej firmy

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji z naszym specjalistą

Chcesz z nami porozmawiać? Zadzwoń do nas!

+48 608 611 892

Napisz teraz i poznaj szczegóły naszych usług informatycznych!

Skontaktuj się z naszym specjalistą lub zadzwoń +48 608 611 892

Dokładnie opisz swój problem. Im więcej szczegółów podasz, tym lepiej będziemy w stanie Ci pomóc!
Czytaj więcej

Administratorem danych osobowych jest Creative Comp Sp.zo.o z siedzibą w Warszawie, ul. Nowogrodzka 50/515, 00-695 Warszawa, który informuje, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Creative Comp Sp.zo.o. w celu:

 1. odpowiedzi na zadane pytanie, podjęcia działań w celu realizacji umowy,
 2. przekazywania informacji o produktach i usługach oferowanych przez Creative Comp Sp.zo.o związanych z zadanym pytaniem,
 3. działania związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą, dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzenia działalności oraz do wypełniania prawnie usprawiedliwionych celów Administratora, w tym sprzedaży i marketingu bezpośredniego.

Przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do przetwarzanych danych osobowych i ich poprawiania, usunięcia a także prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i wniesienia sprzeciwu na warunkach określonych prawem oraz wycofania udzielonej zgody w każdym momencie, przy czym cofnięcie uprzednio wyrażonej zgody nie wpłynie na legalność przetwarzania przed jej wycofaniem, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania.