Co to jest BIOS

Co to jest BIOS

BIOS (ang. Basic Input/Output System) jest to oprogramowanie zamieszczone na płycie głównej komputera, które odpowiada za podstawowe funkcje komputera. BIOS jest uruchamiany zaraz po włączeniu komputera i odpowiada za komunikację między systemem operacyjnym a sprzętem komputera.

BIOS jest odpowiedzialne za następujące funkcje:

  • inicjalizację i konfigurację sprzętu, takiego jak procesor, pamięć, dyski twarde, itp.
  • udostępnianie interfejsu użytkownika do podstawowej konfiguracji komputera, takiej jak ustawienie daty i godziny, wybór dysku systemowego, itp.
  • uruchamianie systemu operacyjnego z wybranego nośnika, takiego jak dysk twardy, płyta DVD lub pendrive.
  • obsługę wejścia/wyjścia (IO) dla urządzeń peryferyjnych, takich jak klawiatura, mysz, drukarka, itp.
  • udostępnianie informacji o sprzęcie, takiej jak typ procesora, ilość pamięci RAM, itp.
  • BIOS jest niezwykle ważnym elementem komputera, ponieważ bez niego system operacyjny nie będzie mógł się uruchomić i komunikować z sprzętem

W przypadku problemów z BIOS-em, komputer może nie uruchomić się lub mieć problemy z komunikacją z urządzeniami peryferyjnymi.