Co to jest File Transfer Protocol (FTP)

Co to jest File Transfer Protocol (FTP)

File Transfer Protocol (FTP) – Protokół przesyłania plików (FTP) to standardowy protokół sieciowy, który pozwala na przesyłanie plików między różnymi komputerami. FTP jest często używany do przesyłania plików na serwer WWW.