Metodologia Agile i metodyki Scrum, Kanban w projektach IT

Metodologia Agile i metodyki Scrum, Kanban w projektach IT

Elastyczność, samoorganizacja i szybko dostarczane rozwiązania informatyczne – to kluczowe cechy Agile. Czym jest metodologia Agile i dlaczego warto pracować z firmami IT, które ją stosują?

Nie musisz czekać miesiącami na aplikacje czy oprogramowanie. Programiści pracujący zgodnie z zasadami Agile dostarczą wartościowe rozwiązanie szybko i chętnie zastosują się do Twoich propozycji poprawek.

Potrzebujesz “na dziś” działającego rozwiązania IT? Współpracuj z firmami stosującymi metodologię Agile. Zamiast tracić czas – i okazję do zarobienia pieniędzy – otrzymasz możliwie szybko działający produkt, który później będzie można udoskonalić.

Spis treści

Kompleksowa obsługa IT – Sprawdź korzyści dla Twojej firmy

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji z naszym specjalistą

Chcesz z nami porozmawiać? Zadzwoń do nas!

+48 608 611 892

Co to jest Agile?

Agile to inaczej programowanie zwinne czyli grupa metod zarządzania projektami IT.

Na czym dokładnie polega i czym jest Agile?

W programowaniu tradycyjnie stosowano model kaskadowy czyli dzielenie pracy na dokładnie opisane fazy projektowe czyli etapy.

Najpierw powstaje budżet projektu, potem harmonogram realizacji przedsięwzięcia, ustrukturyzowany zespół realizacyjny z kierownikiem projektu, który cały czas kontroluje postępy w pracy. Przejście do kolejnego etapu projektu możliwe jest dopiero po zakończeniu poprzedniego.

W modelu kaskadowym – inaczej zwanym Waterfall – finalny produkt jest gotowy po wielu miesiącach pracy zespołu IT. Później potrzeba sporo czasu na jego wdrożenie.

Takie rozwiązanie często nie jest optymalne. Klient zbyt długo czeka na końcowy produkt, np. aplikację czy inne rozwiązanie informatyczne. Może okazać się, że jest ono już nieprzydatne w chwili dostarczenia, bo zmieniła się sytuacja na rynku.

Model Agile (zwinny) ma fundamentalnie inne podejście. Jego celem jest jak najszybsze dostarczenie klientowi rozwiązania, na które czeka.

Metodologie Agile nastawione są na dostarczenie zleceniodawcy priorytetowych fragmentów rozwiązania, sprawdzenie czy działają i naniesienia poprawek do oprogramowania.

Projekt realizują zespoły, które często nie mają odgórnie narzuconej hierarchii.

Celem Agile jest maksymalne zadowolenie klienta z szybko otrzymanego produktu.

Zwiększ zysk firmy optymalizując koszty!

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji z naszym specjalistą

Chcesz z nami porozmawiać? Zadzwoń do nas!

+48 608 611 892

Firma Atlassian porównała przejście z Waterfall do Agile do zmian w sposobie dostarczania produktów fizycznych. Trwający miesiącami przewóz ładunków kontenerowcem zastępuje dostarczanie ich dronem – szybko, bo tego samego dnia.  

Wartości, które stoją za Agile – Manifest Agile

Wszystko zaczęło się od Manifest Agile z 2001 roku. Dokument ma cztery proste założenia:

 • ludzie i interakcje ponad procesami i narzędziami,
 • współpraca z klientem ponad formalne ustalenia,
 • działające oprogramowanie ponad obszerną dokumentację,
 • reagowanie na zmiany ponad podążaniem za planem.

To fundamenty, na których zbudowany jest cały gmachy zwinnych metod zarządzania projektami IT. I nie tylko informatycznymi. Metody Agile są coraz chętniej stosowane w innych branżach.

Co jest najważniejsze w Agile?

W Agile kluczowych jest 12 zasad sformułowanych w słynnym Manifeście Agile. Tworzą one ramy dla wszystkich metodyk zwinnych.

Zasady Agile przyświecają najlepszym zespołom IT, które tworzą wykorzystując metody zwinnego programowania:

 1. Najwyższy priorytet ma dla nas zadowolenie klienta dzięki wczesnemu i ciągłemu wdrażaniu wartościowego oprogramowania.
 2. Bądźcie gotowi na zmiany wymagań nawet na późnym etapie jego rozwoju. Procesy zwinne wykorzystują zmiany dla zapewnienia klientowi konkurencyjności.
 3. Dostarczajcie funkcjonujące oprogramowanie często, w kilkutygodniowych lub kilkumiesięcznych odstępach. Im częściej, tym lepiej.
 4. Zespoły biznesowe i deweloperskie muszą ściśle ze sobą współpracować w codziennej pracy przez cały czas trwania projektu.
 5. Twórzcie projekty wokół zmotywowanych ludzi. Zapewnijcie im potrzebne środowisko oraz wsparcie i zaufajcie, że wykonają powierzone zadanie.
 6. Najbardziej efektywnym i wydajnym sposobem przekazywania informacji zespołowi deweloperskiemu i wewnątrz niego jest rozmowa twarzą w twarz.
 7. Działające oprogramowanie jest podstawową miarą postępu.
 8. Procesy zwinne umożliwiają zrównoważony rozwój. Sponsorzy, deweloperzy oraz użytkownicy powinni być w stanie utrzymywać równe tempo pracy.
 9. Ciągłe skupienie na technicznej doskonałości i dobrym projektowaniu zwiększa zwinność.
 10. Prostota – sztuka minimalizowania ilości koniecznej pracy – jest kluczowa.
 11. Najlepsze rozwiązania architektoniczne, wymagania i projekty pochodzą od samoorganizujących się zespołów.
 12. W regularnych odstępach czasu zespół analizuje możliwości poprawy swojej wydajności, a następnie dostraja i dostosowuje swoje działania do wyciągniętych wniosków.

Kompleksowa obsługa informatyczna firm

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji z naszym specjalistą

Chcesz z nami porozmawiać? Zadzwoń do nas!

+48 608 611 892

(12 zasad Agile za witryną Agilemanifesto.org)

Mówiąc w skrócie, współpracując z firmą IT, która stosuje jedną z metodyk zwinnych programowania możesz spodziewać się orientacji na klienta (czyli siebie), dobrej komunikację oraz uwzględnienia Twoich, zmieniających się, wymagań.

Na czym polega zarządzanie projektami Agile?

Jak w praktyce wygląda realizacja projektów zgodna z zasadami zwinnego programowania?  Oto najważniejsze cechy, które znajdziesz w firmach IT czerpiących z Agile.

 1. Iteracyjny tryb pracy – podzielenie jej na części, które trwają np. kilka tygodni (w Scrum to tzw. sprinty) i zakładają stopniowe, krok po kroku, przybliżanie się do realizacji projektu.
 2. Regularne dostarczanie finalnego produktu – efektem iteracji są próbki rozwiązań, które trafią do Twojej oceny.
 3. Tworzenie MVP (Minimum Viable Product) czyli najprostszej formy wartościowego, działającego produktu dostarczonego klientowi.
 4. Otwartość na informacje zwrotne od klienta – zespół deweloperów chętnie wita Twoje krytyczne uwagi, które pozwolą programistom dopracować produkt.
 5. Samodzielność samoorganizujących się zespołów deweloperskich – tworzą je wszechstronni i kompetentni specjaliści, którzy mają wiedzę, doświadczenie i motywację.
 6. Prostota – preferowane są wysokiej jakości rozwiązań, skuteczne i nie pochłaniające niepotrzebnie zasobów zespołu.
 7. Duża elastyczność przy modyfikacji projektu – w Agile nie ma problemu ze zmianą wymagań nawet na późnym etapie prac.
 8. Celem pracy jest tworzenie działającego oprogramowania – to podstawowa miara postępu projektu.
 9. Zespół regularnie ocenia jak może działać jeszcze efektywniej i wprowadza zmiany.

Jakie są metodyki Agile?

Choć manifest Agile spisano w 2001 roku, to metody zwinne firmy IT stosowały już wcześniej. Agile podsumował, co jest w nich wspólne i najważniejsze. Zespoły deweloperskie mogły jeszcze sprawniej i szybciej przygotować coraz lepsze produkty.

Do najbardziej znanych metodyk, dla których Agile jest fundamentem, należą:

 • Scrum – to najpopularniejsza ze zwinnych metod programowania, według badań z 2018 roku, aż 56 proc. ankietowanych firm tworzyło programy zgodnie z metodyką Scrum. Zespół stosujący tą metodę działa w sprintach (przebiegach) czyli krótkich przedziałach czasowych (1-4 tygodni), które mają doprowadzić do powstania działającej wersji projektu. Product owner (klient lub jego przedstawiciel) tworzy listę cech/funkcjonalności, które ma posiadać produkt, a zespół deweloperski i Scrum Master planuje sprint (m.in. wybiera priorytety do wykonania), a następnie realizuje go dostarczając klientowi działające rozwiązanie.
 • Kanban – metoda uwzględniająca wizualne odzwierciedlenie działań zespołu, tworzone są listy zadań (realizacja kolejnego jest możliwa po zakończeniu poprzedniego), po wykonaniu zadania przechodzi ono do kolejnego etapu (np. z “tworzenie rozwiązania” do “ocena przez klienta”),
 • Extreme Programming (XP – programowanie ekstremalne) – kładzie nacisk m.in. na prostotę produktu, informację zwrotną od klienta, pracę w krótkich sprintach. Te iteracje składają się z programowania, testowania, oceny zamawiającego oraz projektowania rozwiązań,
 • Crystal – metoda, która kładzie nacisk na bezpieczeństwo projektu (ma przynieść zasadny wynik biznesowy), efektywność rozwoju (z punktu widzenia ekonomicznego), przyjęcie przez zespół narzuconych reguł. Jedną z kluczowych zasad jest częste tworzenie działającego oprogramowanie, które klient może przetestować.

Kompleksowa obsługa IT – Sprawdź korzyści dla Twojej firmy

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji z naszym specjalistą

Chcesz z nami porozmawiać? Zadzwoń do nas!

+48 608 611 892

Agile i Scrum – czym się różnią?

Scrum nie jest tym samym co Agile, choć obie nazwy są często używane zamiennie.

Agile to swoista filozofia, jak budować oprogramowanie. Scrum to konkretne zasady działania w codziennej pracy zespołu IT.

Na czym polega proces Scrum?

Scrum to inaczej mówiąc projekt – zbiór zadań, które zespół IT ma do wykonania w określonym czasie (zazwyczaj do 4 tygodni).

Scrum polega na stopniowym doskonaleniu projektu z uwzględnieniem informacji zwrotnej od klienta.

Podstawowym elementem Scrum jest sprint (iteracja) – czas, w którym zespół deweloperów tworzy zaplanowane wcześniej funkcje produktu. Po każdym sprincie powinna powstać nowa, działająca wersja produktu.

Z jakich etapów składa się sprint w metodyce Scrum?

Sprint w metodyce Scrum składa się z powtarzalnych etapów:

plan ⇒projekt  ⇒tworzenie  ⇒testowanie  ⇒wdrożenie  ⇒plan….

Dla powodzenia projektów IT realizowanych metodą Agile najważniejsza jest sprawna praca zespołu deweloperów. Choć samodzielnie decydują, jak zrealizować poszczególne iteracje, to opierają się na cyklach złożonych z etapów:

 • planowania,
 • projektowania,
 • programowania,
 • testowania,
 • wdrożenia systemu,
 • informacji zwrotnej do klienta.

Kompleksowa obsługa informatyczna firm

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji z naszym specjalistą

Chcesz z nami porozmawiać? Zadzwoń do nas!

+48 608 611 892

Cykle są powtarzane – jeżeli potrzebne jest uwzględnienie wskazówek/zmienionych wymagań odbiorcy – do momentu zakończenia realizacji projektu (wykonanie wszystkich funkcji) lub wyczerpania czasu/budżetu przeznaczonego na wykonanie zlecenia.

Kim jest Scrum Master?

To odpowiednik tradycyjnego kierownika projektu. Scrum Master organizuje spotkania zespołu, sprawdza czy metodyka jest właściwie stosowana, zapewnia zasoby niezbędne do realizacji projektu oraz pomaga usunąć ewentualne przeszkody.

W metodyce Scrum występuje również dwie inne role: właściciel produktu oraz zespół deweloperów.

Właściciel produktu – klient lub jego przedstawiciel – przekazuje jakie funkcje powinny znaleźć się w produkcie. Zespół deweloperów tworzą natomiast programiści o różnych specjalizacjach.

Jakie są podstawowe różnice między Scrum i Kanban?

Mówiąc najprościej: Scrum składa się z poszczególnych iteracji (sprintów trwających przez określony czas), a w Kanban kluczowy jest przepływ zadań na różnych etapach tworzenia produktu.

Kiedy Waterfall, a kiedy Agile

Metoda Waterfall (kaskadowa) jest przydatna podczas realizacji dużych i skomplikowanych projektów IT. Sprawdzi się jeżeli wiesz dokładnie jak ma wyglądać finalny produkt, a zmiana zakresu przedsięwzięcia nie będzie potrzebna.

Metody zwinne są właściwe w projektach IT nastawionych na szybkie efekty. To dobre rozwiązanie dla małych zespołów świetnych programistów, które nie mają problemów z komunikacją (wewnętrzną i z odbiorcą) i nie muszą tworzyć obszernej dokumentacji projektu.

To również podejście, które sprawdzi się w projektowaniu i tworzeniu nowych rozwiązań, na które jest mało czasu, a interakcja z klientem jest kluczowa.

Metody Agile dopuszcza modyfikacje i wprowadzenia zmian. To ważne jeżeli chcesz uwzględnić nowe rozwiązania/funkcje, które pojawiają się na rynku.

Zwiększ zysk firmy optymalizując koszty!

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji z naszym specjalistą

Chcesz z nami porozmawiać? Zadzwoń do nas!

+48 608 611 892

Dlaczego warto pracować w Agile przy tworzeniu projektów IT?

Jesteś właścicielem lub menedżerem firmy i potrzebujesz rozwiązania IT. Jak skorzystasz na współpracy z informatykami, którzy korzystają z metodologii Agile? Spójrz na korzyści:

 • możliwie szybko dostaniesz wartościowy, działający produkt, który możesz zastosować w przedsiębiorstwie lub wprowadzić na rynek,
 • firma IT uwzględni Twoje wskazówki, żeby końcowa wersja produktu odpowiadała zapotrzebowaniu,
 • będziesz współpracował z doświadczonymi informatykami, bo z takich składają się zespoły IT pracujące nad projektami zgodnie z metodologią Agile,
 • nie stracisz czasu (i szans biznesowych) oczekując miesiącami na finalną wersję zamówionego produktu – elastyczność Agile sprawia, że szybko dostaniesz Minimum Viable Product, a zespół w ciągu dalszych prac uwzględni informację zwrotną (np. reakcje pierwszych użytkowników rozwiązania),
 • masz na bieżąco możliwość komunikowania się z zespołem IT i przekazywania swoich uwag,
 • to dobre rozwiązanie jeżeli chcesz na bieżąco przekazywać deweloperom jakie są Twoje potrzeby,
 • zwiększasz szanse na sukces końcowego produktu – m.in. łatwiej na wczesnym etapie zidentyfikować błędy lub zneutralizować potencjalne zagrożenia.

Kompleksowa obsługa IT – Sprawdź korzyści dla Twojej firmy

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji z naszym specjalistą

Chcesz z nami porozmawiać? Zadzwoń do nas!

+48 608 611 892

Jakie są zalety stosowania metodologii Agile?

Do najważniejszych zalet metodyk opartych na Agile należy szybkość, elastyczność i komunikacja.

Załóżmy, że potrzebujesz aplikacji. Zamawiasz ją w firmie IT, która stosuje w programowaniu metody zwinne.

Po rozpoczęciu projektu dostaniesz szybko działającą wersję, którą będziesz mógł udostępnić swoim klientom.

Niemal natychmiast otrzymasz też informację zwrotną. Dane, co działa, a które funkcjonalności trzeba poprawić, przekażesz zespołowi IT. Deweloperzy są gotowi na uwzględnienie zmian, które wynikają z nowych wymagań końcowych odbiorców aplikacji czy też zmian technologicznych.

Dla Ciebie jako klienta wielką zaletą będzie otrzymanie działającego produktu po każdym sprincie zespołu IT. Kolejne wersje dostarczą kolejnej wartości – zgodnie z Twoimi oczekiwaniami.

Napisz teraz i poznaj szczegóły naszych usług informatycznych!

Skontaktuj się z naszym specjalistą lub zadzwoń +48 608 611 892

Dokładnie opisz swój problem. Im więcej szczegółów podasz, tym lepiej będziemy w stanie Ci pomóc!
Czytaj więcej

Administratorem danych osobowych jest Creative Comp Sp.zo.o z siedzibą w Warszawie, ul. Nowogrodzka 50/515, 00-695 Warszawa, który informuje, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Creative Comp Sp.zo.o. w celu:

 1. odpowiedzi na zadane pytanie, podjęcia działań w celu realizacji umowy,
 2. przekazywania informacji o produktach i usługach oferowanych przez Creative Comp Sp.zo.o związanych z zadanym pytaniem,
 3. działania związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą, dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzenia działalności oraz do wypełniania prawnie usprawiedliwionych celów Administratora, w tym sprzedaży i marketingu bezpośredniego.

Przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do przetwarzanych danych osobowych i ich poprawiania, usunięcia a także prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i wniesienia sprzeciwu na warunkach określonych prawem oraz wycofania udzielonej zgody w każdym momencie, przy czym cofnięcie uprzednio wyrażonej zgody nie wpłynie na legalność przetwarzania przed jej wycofaniem, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania.