Co to jest Digital Signature

Co to jest Digital Signature

Digital Signature – elektroniczny podpis, który pozwala na potwierdzenie autentyczności i integralności dokumentu cyfrowego. Digital Signature jest ważnym elementem bezpieczeństwa w przesyłaniu dokumentów przez internet.