Czym się różni LDAP od AD?

Czym się różni LDAP od AD?

LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) i AD (Active Directory) są oba protokołami służącymi do zarządzania i przeglądania katalogów w sieciach komputerowych.

Główną różnicą między LDAP a AD jest to, że LDAP jest ogólnym protokołem, który może być używany przez różne systemy operacyjne i aplikacje, natomiast AD jest rozwiązaniem specjalnie przeznaczonym dla systemów Windows i jest integralną częścią tego systemu operacyjnego.

LDAP jest prostszy w implementacji i posiada mniejsze możliwości w porównaniu do AD, jednak jest często stosowany w mniejszych sieciach lub jako rozwiązanie dla systemów operacyjnych innych niż Windows. AD natomiast jest bardziej rozbudowanym rozwiązaniem, oferującym zaawansowane funkcje zarządzania użytkownikami, komputerami, usługami sieciowymi i bezpieczeństwem.

Ogólnie rzecz biorąc, LDAP jest bardziej uniwersalnym protokołem, natomiast AD jest rozwiązaniem specjalnie przeznaczonym dla systemów Windows i jest bardziej rozbudowanym.