Co to jest Apache Tomcat

Co to jest Apache Tomcat

Apache Tomcat to serwer aplikacji Java, który jest implementacją specyfikacji serwera aplikacji Java Servlet oraz JavaServer Pages (JSP). Pozwala on na uruchamianie aplikacji napisanych w języku Java na serwerze WWW. Tomcat jest projektem open-source, którego rozwój i utrzymanie jest koordynowane przez Apache Software Foundation.