Co to jest DML (Data Manipulation Language)

Co to jest DML (Data Manipulation Language)

DML (Data Manipulation Language) – język manipulacji danymi, który pozwala na wykonywanie operacji na danych w bazie danych, takich jak wstawianie, aktualizowanie i usuwanie rekordów.