Co to jest Data Modeling

Co to jest Data Modeling

Data Modeling – proces tworzenia modelu danych, który polega na reprezentowaniu danych w postaci diagramów lub schematów. Data modeling pozwala na lepsze zrozumienie danych i ich relacji, co ułatwia projektowanie baz danych.