Co to jest Data Quality

Co to jest Data Quality

Data Quality – jakość danych, która odnosi się do dokładności, kompletności, aktualności i poprawności danych. Data Quality jest ważnym elementem zarządzania danymi, ponieważ zapewnia, że dane są wiarygodne i użyteczne dla biznesu.