Co to jest DDoS (Distributed Denial of Service)

Co to jest DDoS (Distributed Denial of Service)

DDoS (Distributed Denial of Service) – atak polegający na zablokowaniu dostępu do serwisu lub usługi poprzez zalewanie go dużą liczbą nieświadomych żądań z wielu różnych komputerów. Celem DDoS jest przeciążenie serwera i uniemożliwienie użytkownikom dostępu do usługi.