Co to jest DDL (Data Definition Language)

Co to jest DDL (Data Definition Language)

DDL (Data Definition Language) – język definicji danych, który służy do tworzenia, modyfikowania i usuwania obiektów bazy danych, takich jak tabele, widoki, indeksy i procedury składowane.