Co to jest Cyfrowa równość

Co to jest Cyfrowa równość

Cyfrowa równość – Jest to pojęcie odnoszące się do zapewnienia równego dostępu do i korzystania z technologii cyfrowych dla wszystkich ludzi, bez względu na ich pochodzenie, wiek, płeć, status społeczny itp. Celem jest zapewnienie równych szans rozwoju i edukacji dla wszystkich.