Co to jest Event-driven architecture

Co to jest Event-driven architecture

Event-driven architecture – Architektura oparta na zdarzeniach to styl projektowania aplikacji, w którym aplikacja reaguje na różne zdarzenia, takie jak np. naciśnięcie przycisku, przesłanie danych przez sieć czy też zmiana stanu aplikacji. W tej architekturze, aplikacja składa się z wielu niezależnych komponentów, które są ze sobą połączone przez system zdarzeń.