Co to jest ALT

Co to jest ALT

Co to jest atrybut ALT

Atrybut ALT (ang. Attribute ALT) jest atrybutem HTML służącym do opisu obrazu wykorzystywanego w stronie internetowej. Atrybut ALT wyświetla się w przypadku, gdy obraz nie może być wyświetlony lub jest niedostępny. Tekst opisu używany jest również do ułatwienia dostępu dla osób niewidomych lub mających trudności w odczytywaniu obrazów.

Atrybut ALT a roboty indeksujące

Roboty indeksujące wykorzystują atrybut ALT do identyfikacji obrazów i lepszego zrozumienia zawartości strony. Dodanie odpowiednich tagów alt do obrazów znacznie zwiększa pozycję witryny w wynikach wyszukiwania.

Jak dodać atrybut alt do obrazka

Aby dodać atrybut ALT do obrazu, należy dodać go do kodu HTML, który jest używany do umieszczenia obrazu na stronie.

Na przykład:

<img src=”obraz.jpg” alt=”obraz z piękną plażą” />

Co robi atrybut alt przy obrazku

Atrybut ALT służy do opisu obrazu, który jest dołączony do strony internetowej. Tekst opisu używany jest w przypadku, gdy obraz jest niedostępny lub nie może być wyświetlony. Atrybut ALT jest często stosowany w celu ułatwienia dostępu dla osób niewidomych lub mających trudności w odczytywaniu obrazów. Dodatkowo, roboty indeksujące wykorzystują atrybut ALT do identyfikacji obrazów i lepszego zrozumienia zawartości strony.