Co to jest Compiler

Co to jest Compiler

Compiler – program, który konwertuje kod źródłowy napisany w jednym języku programowania do kodu maszynowego, który jest zrozumiały dla komputera. Compiler jest niezbędny, aby kod źródłowy był wykonywalny na komputerze.