Co to jest Fault management

Co to jest Fault management

Fault management – Zarządzanie awariami to proces polegający na identyfikowaniu, diagnozowaniu i rozwiązywaniu problemów związanych z działaniem systemów IT. Celem zarządzania awariami jest minimalizowanie czasu przestoju i utrzymanie ciągłości działania systemów.