Co to jest Data governance

Co to jest Data governance

Data governance – proces zarządzania danymi, który polega na utrzymaniu jakości, integralności i bezpieczeństwa danych w organizacji. Data governance zapewnia, że dane są zgodne z politykami i regulacjami dotyczącymi ochrony danych oraz, że są one dostępne, użyteczne i dokładne.