Co to jest Enterprise architecture

Co to jest Enterprise architecture

Enterprise architecture – Architektura przedsiębiorstwa to sposób, w jaki organizacja zarządza swoimi zasobami, procesami i technologiami, aby osiągnąć swoje cele biznesowe. Architektura przedsiębiorstwa obejmuje zarówno aspekty techniczne, jak i biznesowe, i pozwala na lepsze zrozumienie i zarządzanie skomplikowanymi systemami w organizacji.