Co to jest Content Delivery Network (CDN)

Co to jest Content Delivery Network (CDN)

Content Delivery Network (CDN) – sieć serwerów rozmieszczonych w różnych lokalizacjach, które udostępniają treści (np. filmy, zdjęcia, pliki audio) użytkownikom znajdującym się w pobliżu. CDN pozwala na skrócenie czasu ładowania treści i zwiększenie ich dostępności, ponieważ użytkownicy otrzymują je od serwera znajdującego się blisko nich.