Co to jest Cyfrowa niezależność

Co to jest Cyfrowa niezależność

Cyfrowa niezależność – Jest to pojęcie odnoszące się do zdolności do korzystania z różnych technologii cyfrowych, takich jak internet, komputery, urządzenia mobilne, itp. w celu zaspokojenia różnych potrzeb, takich jak praca, nauka, rozrywka, komunikacja itp.