Co to jest Event-driven Microservices

Co to jest Event-driven Microservices

Event-driven Microservices – Mikroserwisy oparte na zdarzeniach to architektura, w której poszczególne mikroserwisy są odpowiedzialne za obsługę określonych zdarzeń. Są one niezależne od siebie i pracują równolegle, co pozwala na elastyczność i skalowalność aplikacji. Jest to popularna architektura w przypadku rozproszonych systemów, takich jak aplikacje chmurowe.