Microsoft Stream

Microsoft Stream to platforma do przechowywania, udostępniania i przesyłania wideo w organizacji. Jest to usługa działająca w chmurze, która umożliwia łatwe udostępnianie materiałów wideo w obrębie organizacji. Microsoft Stream oferuje szereg funkcji, które umożliwiają łatwe zarządzanie wideo i dostęp do nich.

Niektóre z najważniejszych funkcji Microsoft Stream to:

  1. Przechowywanie wideo – Microsoft Stream pozwala na przechowywanie wideo w chmurze, co ułatwia dostęp do nich i umożliwia łatwe udostępnianie między użytkownikami.
  2. Zarządzanie wideo – Microsoft Stream umożliwia zarządzanie wideo, w tym tworzenie kanałów wideo, przypisywanie tagów i określanie uprawnień dostępu.
  3. Transkrypcja wideo – Microsoft Stream oferuje funkcję automatycznej transkrypcji wideo, która umożliwia łatwe wyszukiwanie treści i znalezienie konkretnych informacji w materiale wideo.
  4. Integracja z innymi narzędziami – Microsoft Stream integruje się z innymi narzędziami firmy, takimi jak Microsoft Teams i SharePoint, co ułatwia udostępnianie wideo w ramach organizacji.
  5. Ochrona prywatności – Microsoft Stream umożliwia kontrolowanie prywatności wideo, w tym określanie, kto ma dostęp do materiałów wideo i kto może je wyświetlać.

Microsoft Stream to narzędzie idealne dla organizacji, które często korzystają z wideo, na przykład do szkoleń, prezentacji, relacji z wydarzeń i innych celów biznesowych. Dzięki Microsoft Stream, wideo są łatwo dostępne i udostępniane między użytkownikami, a także są bezpiecznie przechowywane w chmurze.