Co to jest Clustering

Co to jest Clustering

Clustering – metoda organizowania danych w grupy (klastery) na podstawie podobieństwa między nimi. Clustering jest często wykorzystywany w analizie danych, np. do segmentacji rynku czy wykrywania anomalii w danych.