Co to jest Backup

Co to jest Backup

Backup – proces tworzenia kopii zapasowych danych, które mogą być później przywrócone w przypadku utraty lub uszkodzenia oryginałów. Backupy mogą być tworzone na różnych nośnikach, takich jak dyski twarde, płyty CD/DVD, taśmy magnetyczne lub w chmurze. Celem tworzenia kopii zapasowych jest ochrona danych przed utratą spowodowaną awarią sprzętu, oprogramowania lub innymi czynnikami zewnętrznymi.

Kompleksowa obsługa informatyczna firm

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji z naszym specjalistą

Chcesz z nami porozmawiać? Zadzwoń do nas!

+48 608 611 892

Rodzaje backup-ów

 • Backup to Tape – proces tworzenia kopii zapasowych na taśmach magnetycznych
 • Backup to Cloud – proces tworzenia kopii zapasowych na zewnętrznych serwerach w chmurze
 • Backup Verification – proces sprawdzania poprawności i integralności kopii zapasowej
 • Backup Encryption – proces szyfrowania danych podczas tworzenia kopii zapasowej w celu ochrony przed nieautoryzowanym dostępem
 • Backup Compression – proces kompresowania danych podczas tworzenia kopii zapasowej w celu zmniejszenia rozmiaru pliku
 • Backup Incremental – proces tworzenia kopii zapasowych tylko zmienionych lub nowych plików
 • Backup Differential – proces tworzenia kopii zapasowej zmian od ostatniej pełnej kopii zapasowej
 • Backup Replication – proces tworzenia kopii zapasowych danych na różnych serwerach lub lokalizacjach, celem zwiększenia niezawodności i dostępności danych
 • Backup Rotation – proces planowania i zarządzania różnymi kopiami zapasowymi w celu utrzymania różnych wersji danych w różnych okresach czasowych
 • Backup Disaster Recovery – proces przywracania danych z kopii zapasowej po awarii systemu lub katastrofie naturalnej Backup Virtualization – proces tworzenia kopii zapasowych danych wirtualizowanych maszyn
 • Backup Object Storage – proces tworzenia kopii zapasowych danych przechowywanych w chmurze obiektowej
 • Backup Archiving – proces przenoszenia danych z kopii zapasowej do archiwum dla celów prawnych lub historycznych
 • Backup Multi-Platform – proces tworzenia kopii zapasowych danych na różnych platformach sprzętowych lub systemowych
 • Backup and Recovery Plan – plan tworzenia, przetwarzania i przywracania kopii zapasowych danych, aby zapewnić ciągłość działania i ochronę danych
 • Backup and Recovery Testing – proces testowania skuteczności i niezawodności planu tworzenia i przywracania kopii zapasowych danych
 • Backup and Recovery Automation – proces automatyzacji procesów tworzenia, przetwarzania i przywracania kopii zapasowych danych, aby zwiększyć efektywność i redukować ryzyko ludzkiego błędu
 • Backup and Recovery as a Service (BRaaS) – model usługowy, w którym dostawca zewnętrzny zapewnia klientowi rozwiązania do tworzenia, przetwarzania i przywracania kopii zapasowych danych
 • Backup and Recovery in Cloud – proces tworzenia, przetwarzania i przywracania kopii zapasowych danych na zewnętrznych serwerach w chmurze
 • Backup and Recovery for Virtual Machines – proces tworzenia, przetwarzania i przywracania kopii zapasowych dla maszyn
 • Backup and Recovery for Databases – proces tworzenia, przetwarzania i przywracania kopii zapasowych dla baz danych
 • Backup and Recovery for Applications – proces tworzenia, przetwarzania i przywracania kopii zapasowych dla aplikacji
 • Backup and Recovery for Cloud Applications – proces tworzenia, przetwarzania i przywracania kopii zapasowych dla aplikacji pracujących w chmurze
 • Backup and Recovery for Mobile Devices – proces tworzenia, przetwarzania i przywracania kopii zapasowych dla urządzeń mobilnych
 • Backup and Recovery for Internet of Things (IoT) – proces tworzenia, przetwarzania i przywracania kopii zapasowych dla urządzeń IoT
 • Backup and Recovery for Big Data – proces tworzenia, przetwarzania i przywracania kopii zapasowych dla dużych zbiorów danych
 • Backup and Recovery for Edge Computing – proces tworzenia, przetwarzania i przywracania kopii zapasowych dla obliczeń na krawędzi
 • Backup and Recovery for Cloud Native Applications – proces tworzenia, przetwarzania i przywracania kopii zapasowych dla aplikacji natywnych w chmurze
 • Backup and Recovery for Containers – proces tworzenia, przetwarzania i przywracania kopii zapasowych dla kontenerów
 • Backup and Recovery for Serverless Applications – proces tworzenia, przetwarzania i przywracania kopii zapasowych dla aplikacji bezserwerowych
 • Backup and Recovery for Kubernetes – proces tworzenia, przetwarzania i przywracania kopii zapasowych dla rozwiązań zarządzających kontenerami opartych na Kubernetes
 • Backup and Recovery for AI/ML Workloads – proces tworzenia, przetwarzania i przywracania kopii zapasowych dla obciążeń sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego
 • Backup and Recovery for Blockchain – proces tworzenia, przetwarzania i przywracania kopii zapasowych dla sieci blockchain
 • Backup and Recovery for Hyperconverged Infrastructure – proces tworzenia, przetwarzania i przywracania kopii zapasowych dla infrastruktury hyperkonwergentnej
 • Backup and Recovery for Cloud-Based Disaster Recovery – proces tworzenia, przetwarzania i przywracania kopii zapasowych dla rozwiązań opartych na chmurze do odzyskiwania po awarii
 • Backup and Recovery for Multi-cloud environments – proces tworzenia, przetwarzania i przywracania kopii zapasowych dla środowisk wielochmurowych
 • Backup and Recovery for Hybrid Cloud – proces tworzenia, przetwarzania i przywracania kopii zapasowych dla hybrydowej infrastruktury chmury
 • Backup and Recovery for Multi-Platforms – proces tworzenia, przetwarzania i przywracania kopii zapasowych dla różnych platform, takich jak Windows, Linux, MacOS itp
 • Backup and Recovery for Multi-Locations – proces tworzenia, przetwarzania i przywracania kopii zapasowych dla danych z różnych lokalizacji, takich jak różne filie firmy lub różne chmury
 • Backup and Recovery for Multi-Tenancy – proces tworzenia, przetwarzania i przywracania kopii zapasowych dla różnych najemców w ramach jednej infrastruktury lub usługi
 • Backup and Recovery for Multi-Cloud Backup and Recovery – proces tworzenia, przetwarzania i przywracania kopii zapasowych dla różnych usług chmurowych, takich jak AWS, Azure, Google Cloud itp
 • Backup and Recovery for Multi-Level Security – proces tworzenia, przetwarzania i przywracania kopii zapasowych z wykorzystaniem różnych poziomów zabezpieczeń, takich jak szyfrowanie, uwierzytelnianie, autoryzacja itp
 • Backup and Recovery for Multi-Platform Backup and Recovery – proces tworzenia, przetwarzania i przywracania kopii zapasowych dla różnych platform, takich jak serwery, aplikacje, bazy danych itp
 • Backup and Recovery for Multi-Version Backup and Recovery – proces tworzenia, przetwarzania i przywracania kopii zapasowych dla różnych wersji danych, tak aby móc przywrócić dane do poprzedniej wersji w razie potrzeby
 • Backup and Recovery for Multi-Device Backup and Recovery – proces tworzenia, przetwarzania i przywracania kopii zapasowych dla różnych typów urządzeń, takich jak laptopy, smartfony, tablety itp
 • Backup and Recovery for Multi-Protocol Backup and Recovery – proces tworzenia, przetwarzania i przywracania kopii zapasowych dla różnych protokołów, takich jak FTP, SFTP, HTTP itp
 • Backup and Recovery for Multi-Language Backup and Recovery – proces tworzenia, przetwarzania i przywracania kopii zapasowych dla różnych języków, tak aby móc obsługiwać dane w różnych językach
 • Backup and Recovery for Multi-Tier Backup and Recovery – proces tworzenia, przetwarzania i przywracania kopii zapasowych dla różnych poziomów hierarchii danych, takich jak poziomy archiwizacji, replikacji itp
 • Backup and Recovery for Multi-object storage – proces tworzenia, przetwarzania i przywracania kopii zapasowych dla różnych rodzajów magazynów obiektów, takich jak S3, Azure Blob Storage, Google Cloud Storage
 • Backup and Recovery for Multi-Cloud Backup and Archiving – proces tworzenia, przetwarzania i przywracania kopii zapasowych oraz archiwizacji danych w różnych usługach chmurowych
 • Backup and Recovery for Multi-Platform Backup and Archiving – proces tworzenia, przetwarzania i przywracania kopii zapasowych oraz archiwizacji danych na różnych platformach, np Windows, Linux, MacOS
 • Backup and Recovery for Multi-Tenant Backup and Archiving – proces tworzenia, przetwarzania i przywracania kopii zapasowych oraz archiwizacji danych dla różnych najemców w ramach jednej infrastruktury lub usługi
 • Backup and Recovery for Multi-User Backup and Archiving – proces tworzenia, przetwarzania i przywracania kopii zapasowych oraz archiwizacji danych dla różnych użytkowników, uwzględniający różne poziomy uprawnień dostępu do danych
 • Backup and Recovery for Multi-Application Backup and Archiving – proces tworzenia, przetwarzania i przywracania kopii zapasowych oraz archiwizacji danych dla różnych aplikacji, uwzględniający różne potrzeby dotyczące odtwarzania danych
 • Backup and Recovery for Multi-Disaster Backup and Archiving – proces tworzenia, przetwarzania i przywracania kopii zapasowych oraz archiwizacji danych w przypadku różnych rodzajów katastrof, takich jak awarie systemów, pożary, powodzie itp
 • Backup and Recovery for Multi-Level Encryption – proces tworzenia, przetwarzania i przywracania kopii zapasowych z wykorzystaniem różnych poziomów szyfrowania danych, zarówno na poziomie plików, jak i na poziomie dysków lub kontenerów
 • Backup and Recovery for Multi-Platform Encryption – proces tworzenia, przetwarzania i przywracania kopii zapasowych z wykorzystaniem różnych metod szyfrowania danych, dostosowanych do różnych platform, takich jak Windows, Linux, MacOS
 • Backup and Recovery for Multi-Location Backup and Archiving – proces tworzenia, przetwarzania i przywracania kopii zapasowych oraz archiwizacji danych na różnych lokalizacjach geograficznych, w celu zapewnienia odporności na awarie i katastrofy lokalne
 • Backup and Recovery for Multi-Platform Disaster Recovery – proces tworzenia, przetwarzania i przywracania kopii zapasowych oraz archiwizacji danych w celu odtwarzania systemów po awarii lub katastrofie, na różnych platformach, takich jak Windows, Linux, MacOS
 • Backup and Recovery for Multi-Geo Backup and Archiving – proces tworzenia, przetwarzania i przywracania kopii zapasowych oraz archiwizacji danych w różnych strefach geograficznych, w celu zapewnienia odporności na awarie i katastrofy regionalne
 • Backup and Recovery for Multi-Cloud Backup and Archiving – proces tworzenia, przetwarzania i przywracania kopii zapasowych oraz archiwizacji danych w różnych usługach chmurowych, w celu zwiększenia niezawodności i dostępności danych
 • Backup and Recovery for Multi-Platform Backup and Archiving- proces tworzenia, przetwarzania i przywracania kopii zapasowych oraz archiwizacji danych na różnych platformach, takich jak Windows, Linux, MacOS, w celu zwiększenia elastyczności i dostosowywania do różnych potrzeb systemowych
 • Backup and Recovery for Multi-Tier Backup and Archiving – proces tworzenia, przetwarzania i przywracania kopii zapasowych oraz archiwizacji danych w różnych poziomach hierarchii magazynowania, takich jak dyski twarde, pamięci masowej, chmura, w celu zwiększenia skalowalności i wydajności
 • Backup and Recovery for Multi-Device Backup and Archiving – proces tworzenia, przetwarzania i przywracania kopii zapasowych oraz archiwizacji danych na różnych urządzeniach, takich jak komputery, laptopy, smartfony, w celu zwiększenia mobilności i dostępności danych
 • Backup and Recovery for Multi-Network Backup and Archiving – proces tworzenia, przetwarzania i przywracania kopii zapasowych oraz archiwizacji danych w różnych sieciach, takich jak LAN, WAN, VPN, w celu zwiększenia bezpieczeństwai dostępności danych
 • Backup and Recovery for Multi-User Backup and Archiving – proces tworzenia, przetwarzania i przywracania kopii zapasowych oraz archiwizacji danych dla różnych użytkowników, z różnymi uprawnieniami i poziomami dostępu, w celu zwiększenia bezpieczeństwa i kontroli dostępu do danych
 • Backup and Recovery for Multi-Application Backup and Archiving – proces tworzenia, przetwarzania i przywracania kopii zapasowych oraz archiwizacji danych dla różnych aplikacji, takich jak bazy danych, serwery plików, aplikacje mobilne, w celu zwiększenia niezawodności i dostępności danych
 • Backup and Recovery for Multi-Service Backup and Archiving – proces tworzenia, przetwarzania i przywracania kopii zapasowych oraz archiwizacji danych dla różnych usług, takich jak hosting, kolokacja, chmura, w celu zwiększenia elastyczności i skalowalności usług
 • Backup and Recovery for Multi-Protocol Backup and Archiving – proces tworzenia, przetwarzania i przywracania kopii zapasowych oraz archiwizacji danych za pomocą różnych protokołów, takich jak FTP, HTTP, SSH, w celu zwiększenia bezpieczeństwa i dostępności danych
 • Backup and Recovery for Multi-Encryption Backup and Archiving – proces tworzenia, przetwarzania i przywracania kopii zapasowych oraz archiwizacji danych za pomocą różnych metod szyfrowania, takich jak AES, RSA, w celu zwiększenia bezpieczeństwa danych
 • Backup and Recovery for Multi-Compression Backup and Archiving – proces tworzenia, przetwarzania i przywracania kopii zapasowych oraz archiwizacji danych za pomocą różnych metod kompresji, takich jak GZIP, ZIP, w celu zwiększenia wydajności i efektywności przetwarzania danych
 • Backup and Recovery for Multi-Verification Backup and Archiving – proces tworzenia, przetwarzania i przywracania kopii zapasowych oraz archiwizacji danych za pomoc

Napisz teraz i poznaj szczegóły naszych usług informatycznych!

Skontaktuj się z naszym specjalistą lub zadzwoń +48 608 611 892

Dokładnie opisz swój problem. Im więcej szczegółów podasz, tym lepiej będziemy w stanie Ci pomóc!
Czytaj więcej

Administratorem danych osobowych jest Creative Comp Sp.zo.o z siedzibą w Warszawie, ul. Nowogrodzka 50/515, 00-695 Warszawa, który informuje, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Creative Comp Sp.zo.o. w celu:

 1. odpowiedzi na zadane pytanie, podjęcia działań w celu realizacji umowy,
 2. przekazywania informacji o produktach i usługach oferowanych przez Creative Comp Sp.zo.o związanych z zadanym pytaniem,
 3. działania związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą, dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzenia działalności oraz do wypełniania prawnie usprawiedliwionych celów Administratora, w tym sprzedaży i marketingu bezpośredniego.

Przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do przetwarzanych danych osobowych i ich poprawiania, usunięcia a także prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i wniesienia sprzeciwu na warunkach określonych prawem oraz wycofania udzielonej zgody w każdym momencie, przy czym cofnięcie uprzednio wyrażonej zgody nie wpłynie na legalność przetwarzania przed jej wycofaniem, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania.