Co to jest Event-driven programming

Co to jest Event-driven programming

Event-driven programming – programowanie oparte na zdarzeniach to styl programowania, w którym program reaguje na określone zdarzenia, takie jak wejście użytkownika, zmiana danych czy też zakończenie procesów. Programowanie oparte na zdarzeniach jest często stosowane w aplikacjach sieciowych, gdzie liczba zdarzeń jest bardzo duża.