Co to jest IP (Internet Protocol)

Co to jest IP (Internet Protocol)

IP (Internet Protocol) – protokół sieciowy, który pozwala na przesyłanie danych między komputerami w Internecie. IP jest podstawowym protokołem sieciowym, który pozwala na komunikację między urządzeniami w sieci.