Co to jest DHCP

Co to jest DHCP

Usługa DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) jest sieciową usługą, która automatycznie przydziela adresy IP komputerom i urządzeniom podłączonym do sieci. DHCP pozwala administratorom sieci na zarządzanie adresami IP w sposób centralny, co pozwala na uniknięcie konfliktów adresów IP i ułatwia konfigurację sieci.

Działanie DHCP polega na przydzielaniu dynamicznych adresów IP klientom, którzy żądają ich przez sieć. DHCP-serwer przechowuje pulę dostępnych adresów IP, z których przydziela adresy klientom. DHCP-klient wysyła żądanie adresu IP do serwera DHCP i serwer przydziela mu adres z puli dostępnych adresów. DHCP-klient otrzymuje również informacje takie jak adres serwera DNS i adres bramy domyślnej.

Usługa DHCP jest bardzo przydatna w dużych sieciach, gdzie ręczne przydzielanie adresów IP byłoby trudne i czasochłonne. Serwer DHCP pozwala na automatyczne przydzielanie adresów IP, co ułatwia zarządzanie siecią. Serwer DHCP może być zainstalowany na dowolnym komputerze w sieci, który spełnia wymagania systemowe i jest skonfigurowany jako serwer DHCP.