Czym jest infrastruktura informatyczna

Czym jest infrastruktura informatyczna?

Współcześnie prawie wszystkie firmy korzystają z szeroko pojętych usług IT. Nie wszyscy jednak zdają sobie sprawę z tego, jak istotne jest poprawne zarządzanie infrastrukturą – zarówno informatyczną, jak i sieciową. Co wybrać – infrastrukturę tradycyjną czy chmurową? Dowiedz się, jak ważne dla Twojej firmy jest poprawne zarządzanie infrastrukturą.

Kompleksowa obsługa IT – Sprawdź korzyści dla Twojej firmy

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji z naszym specjalistą

Chcesz z nami porozmawiać? Zadzwoń do nas!

+48 608 611 892

Co to znaczy infrastruktura?

Aby przejść do infrastruktury informatycznej, należy najpierw wyjaśnić czym jest sama infrastruktura. Zgodnie z założeniami, w jej skład wchodzą podstawowe systemy, usługi i urządzenia, które służą między innymi przedsiębiorstwom, organizacjom rządowym i miastom, tak aby te mogły poprawnie funkcjonować.

Czym jest infrastruktura informatyczna?

W dzisiejszych czasach funkcjonowanie większości firm jest ściśle uzależnione od procesów IT. Przedsiębiorcy coraz częściej zauważają, jak istotna jest infrastruktura informatyczna. Definicja mówi, że jest to zestaw elementów, dzięki którym firmowe usługi i środowiska IT mogą sprawnie funkcjonować, a także możliwe jest zarządzanie nimi. Jeżeli infrastruktura informatyczna Twojej firmy będzie odpowiednio zaopiekowana, bezpieczna i bezawaryjna, pozwoli Ci to osiągać Twoje cele biznesowe oraz zwiększy efektywność i produktywność działań, dzięki czemu zyskasz przewagę nad swoją konkurencją. Tylko odpowiednio wdrożona i zarządzana infrastruktura IT uchroni przedsiębiorstwo między innymi przed utratą łączności i naruszeniami bezpieczeństwa, które mogą zagrozić ciągłości funkcjonowania Twoje firmy.

Zwiększ zysk firmy optymalizując koszty!

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji z naszym specjalistą

Chcesz z nami porozmawiać? Zadzwoń do nas!

+48 608 611 892

Na infrastrukturę informatyczną składają się odrębne elementy, które można podzielić na dwie kategorie – sprzęt i oprogramowanie. Jeżeli, któryś z tych elementów ulegnie awarii, cała infrastruktura będzie funkcjonować nieprawidłowo. Do sprzętowej kategorii komponentów zalicza się między innymi komputery osobiste, routery, centra przetwarzania danych i serwery. Natomiast, w programowych komponentach można wyróżnić CRM (system zarządzania relacjami z klientami), ERP (system planowania zasobów przedsiębiorstwa), CMS (system zarządzania treścią), czy też systemy operacyjne.

Zarządzanie infrastrukturą informatyczną – korzyści

Odpowiednia infrastruktura informatyczna zapewnia wiele korzyści, które realnie przekładają się na rentowność przedsiębiorstwa:

  • zwiększona wydajność pracowników – odpowiednio uporządkowane środowisko IT sprawia, że pracownicy mogą bez zakłóceń wykonywać swoje obowiązki,
  • szybsze przygotowywanie i wdrażanie rozwiązań – ciągła kontrola i szybka reakcja na ewentualne nieprawidłowości pozwalają kompleksowo wdrażać rozwiązania i monitorować ich działanie,
  • dane zbierane na bieżąco – dzięki systematycznemu zbieraniu danych w czasie rzeczywistym możliwe jest niezwłoczne podejmowanie decyzji,
  • zachowanie ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa – chroni firmę przed ewentualnymi stratami materialnymi i przede wszystkim dostarcza klientom pozytywne doświadczenia podczas korzystania z witryn WWW i aplikacji.

Kompleksowa obsługa informatyczna firm

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji z naszym specjalistą

Chcesz z nami porozmawiać? Zadzwoń do nas!

+48 608 611 892

Czym jest infrastruktura sieciowa?

Mówiąc o infrastrukturze informatycznej należy również wspomnieć o infrastrukturze sieciowej, która jest połączeniem sprzętów i oprogramowań składających się na sieć informatyczną danej firmy. W związku z tym do infrastruktury sieciowej zalicza się okablowanie, odbiorniki końcowe (na przykład komputery, telefony) i switche (przełączniki sieciowe). Dlaczego tak istotne jest prawidłowe zarządzanie infrastrukturą sieciową? Administratorzy tej infrastruktury kontrolują wykonywanie procesów, a także zadań, które są ściśle powiązane z działalnością firmy. Ponadto monitorują sieć pod kątem jakichkolwiek luk lub awarii, tak aby możliwie jak najszybciej na nie reagować. W przypadku infrastruktury sieciowej niezwykle istotna jest infrastruktura samego budynku. To od niej zależy, jak i gdzie rozmieszczone zostanie okablowanie sieciowe, sprzęty i serwery. Szczególnie w dużych przedsiębiorstwach, niezwykle istotne jest, aby zarządzanie zarówno infrastrukturą sieciową, jak i informatyczną, było kompleksowe. Jest to gwarantem ciągłości funkcjonowania Twojej firmy.

Infrastruktura informatyczna – rodzaje

Zgodnie z ogólnie przyjętym podziałem, wyróżnia się dwa podstawowe rodzaje infrastruktury IT – tradycyjną i chmurową:

  • infrastruktura tradycyjna – zwykle montowana jest w siedzibie przedsiębiorstwa (tylko na jej potrzeby), ponieważ wiąże się z wysokimi kosztami utrzymania – miejsce do jej przechowywania, energia elektryczna itp. W jej skład wchodzą tradycyjne komponenty, na przykład serwery, komputery, osobiste i centra przetwarzania danych,
  • infrastruktura chmurowa – podstawową różnicą między nią a infrastrukturą tradycyjną jest konieczność dostępu do Internetu. W infrastrukturze chmurowej połączenie użytkowników końcowych z infrastrukturą odbywa się za pomocą Internetu oraz mechanizmu wirtualizacji. Kiedy połączenie zostało nawiązane, użytkownicy mogą korzystać z rezerw obliczeniowych bez konieczności instalowania ich w konkretnej lokalizacji. Infrastruktura chmurowa daje użytkownikom dostęp do zasobów niezależne od lokalizacji, w jakiej się aktualnie znajdują, pod warunkiem, że mają oni dostęp do Internetu.

Napisz teraz i poznaj szczegóły naszych usług informatycznych!

Skontaktuj się z naszym specjalistą lub zadzwoń +48 608 611 892

Dokładnie opisz swój problem. Im więcej szczegółów podasz, tym lepiej będziemy w stanie Ci pomóc!
Czytaj więcej

Administratorem danych osobowych jest Creative Comp Sp.zo.o z siedzibą w Warszawie, ul. Nowogrodzka 50/515, 00-695 Warszawa, który informuje, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Creative Comp Sp.zo.o. w celu:

  1. odpowiedzi na zadane pytanie, podjęcia działań w celu realizacji umowy,
  2. przekazywania informacji o produktach i usługach oferowanych przez Creative Comp Sp.zo.o związanych z zadanym pytaniem,
  3. działania związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą, dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzenia działalności oraz do wypełniania prawnie usprawiedliwionych celów Administratora, w tym sprzedaży i marketingu bezpośredniego.

Przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do przetwarzanych danych osobowych i ich poprawiania, usunięcia a także prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i wniesienia sprzeciwu na warunkach określonych prawem oraz wycofania udzielonej zgody w każdym momencie, przy czym cofnięcie uprzednio wyrażonej zgody nie wpłynie na legalność przetwarzania przed jej wycofaniem, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania.