Sieci informatyczne LAN i WAN – podstawowy podział

Sieci komputerowe można podzielić na dwa rodzaje – LAN i WAN. Różnią się one od siebie rodzajem zasięgu. Lokalna sieć LAN to podstawa skomunikowania przedsiębiorstwa. Swoim obszarem obejmuje budynek lub kompleks budynków. Sieć lokalna może być realizowana za pomocą przewodów typu skrętka o najnowszych kategoriach, a także za pomocą okablowania światłowodowego. LAN to najmniej rozległa sieć komputerowa, w której jedną z najczęściej używanych technologii jest Ethernet. Sieci WAN są sieciami z o wiele większym zasięgiem od sieci LAN. Tworzą się one z sieci MAN i łączą ze sobą kilka set, a nawet tysięcy sieci lokalnych, co oznacza, że sieci te wykraczają poza jedno miasto, czy też kompleks miejski. Najbardziej znanym przykładem sieci WAN jest Internet. Podstawową różnicą pomiędzy siecią WAN a LAN jest nie tylko rodzaj zasięgu, ale również komunikacja pomiędzy komputerami. W sieciach LAN jest ona możliwa dzięki karcie sieciowej, tak samo jak w sieciach WAN, jednak tutaj połączenie jest możliwe także poprzez łącza telekomunikacyjne, takie jak kable lub transmisja radiowa oraz satelitarna.

Przewiń do góry