Skróty klawiszowe dla Windows - skróty ułatwiające pracę

Skróty klawiszowe dla Windows – skróty ułatwiające pracę

Jak błyskawicznie utworzyć nowy folder na pulpicie, zaznaczyć wszystkie pliki w katalogu, zablokować komputer, przenieść kursor na początek akapitu lub przełączać się między wszystkimi otwartymi aplikacjami? Użyj do tego – i wielu, wielu innych czynności – skrótów klawiaturowych w systemie Windows oraz w Chrome i Firefox.

Większość z nas z pewnością używa przynajmniej jednego lub dwóch skrótów klawiszowych dla systemu operacyjnego Windows. Prawdopodobnie najpopularniejszy (nie tylko wśród studentów) jest Ctrl + C oraz Ctrl + V. Jednak skrótów jest o wiele więcej, a ich stosowanie znakomicie usprawni Twoją pracę na komputerze.

Kompleksowa obsługa informatyczna firm

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji z naszym specjalistą

Chcesz z nami porozmawiać? Zadzwoń do nas!

+48 608 611 892

Skróty klawiszowe Windows 10 – zaznacz wszystko i pozostałe

Czym są skróty klawiaturowe? To kombinacja klawiszy, która pozwoli Ci na szybkie wykonanie czynności i zastępuje pracę myszy. Zebraliśmy najciekawsze i najbardziej przydatne skróty, które możesz wykorzystać w codziennym korzystaniu z komputera i internetu.

Podstawowe skróty klawiszowe

 • Ctrl + A – zaznaczenie wszystkich elementów w katalogu/całą treść dokumentu,
 • Ctrl + X – wycięcie zaznaczonego elementu lub części treści,
 • Ctrl + C – kopiowanie zaznaczonego elementu (np. fragmentu treści),
 • Ctrl + N – otwieranie nowego okna Eksploratora plików,
 • Ctrl + V – wklejenie skopiowanego lub wyciętego elementu,
 • Ctrl + Z – cofnięcie akcji,
 • Ctrl + Y – ponowienie akcji,
 • Ctrl + strzałka – przesuwanie kursora w określonym kierunku,
 • Ctrl + strzałka + Shift – zaznaczanie tekstu między jedną a drugą pozycją kursora,
 • Alt + Tab – przełączanie się między otwartymi aplikacjami,
 • Alt + F4 – zamykanie aplikacji lub aktywnego okna,
 • F2 – zmiana nazwy zaznaczonego pliku,
 • F3 – wyszukiwanie pliku/folderu w eksploratorze plików,
 • F5 – odświeżenie aktywnego okna w przeglądarce,
 • F6 – przechodzenie między elementami w oknie lub na pulpicie,
 • Ctrl + Alt + Delete – otwieranie okna administracyjnego systemu (umożliwia m.in. wyłączenie komputera, ponowne jego uruchomienie lub otwarcie menedżera zadań),
 • Shift + Del – usunięcie zaznaczonego pliku na stałe (bez kosza),
 • Ctrl + Shift + Esc – otwieranie Menedżera zadań,
 • Ctrl + Shift + N – tworzenie nowego folderu,
 • Esc – wstrzymywanie lub anulowanie operacji.

Zwiększ zysk firmy optymalizując koszty!

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji z naszym specjalistą

Chcesz z nami porozmawiać? Zadzwoń do nas!

+48 608 611 892

Skróty klawiszowe z użyciem logo Windows

 • klawisz Windows – otwieranie menu Start,
 • Windows + A – otwieranie centrum akcji z szybkimi ustawieniami,
 • Windows + I – wejście do Ustawień systemowych,
 • Windows + L – zablokowanie komputera i przejście do ekranu logowania,
 • Windows + D – wyświetlanie i ukrywanie pulpitu,
 • Windows + E – otwieranie Eksploratora plików
 • Windows + G – otwieranie paska gry,
 • Windows + P – wybór trybu wyświetlania prezentacji,
 • Windows + S – wyszukiwarka systemu,
 • Windows + U – otwieranie Centrum ułatwień dostępu,
 • Windows + V – historia Schowka.
 • Windows + + – otwarcie lupy, która umożliwia przybliżenie lub oddalenie,
 • Windows + Alt + D – otwieranie paska „Data/godzina”,
 • Windows + (.) – otwarcie panelu z emotkami,

Skróty klawiaturowe do pracy z ekranem

 • Alt + Tab – podgląd i wybór otwartych okien,
 • Windows + Shift + S – zrobienie zrzutu części ekranu,
 • Windows + PrintScreen – pełny zrzut ekranu zapisywany automatycznie w Obrazy/Zrzuty ekranu
 • Windows  + (,) przecinek – chwilowy podgląd pulpitu,
 • Windows + Home – minimalizowanie otwartych okien poza aktywnym,
 • Windows + strzałka – przeniesienie otwartego okna na wybraną część ekranu,
 • Windows + Tab – otwarcie widoku zadań uruchomionych na komputerze (także z przeszłości)
 • Windows + Ctrl + D – dodatnie kolejnego pulpitu (wirtualnego), zamykany skrótem Windows + Ctrl + F4.

Nowe skróty klawiszowe w Windows 11

Oto najciekawsze skróty na klawiaturę, które pojawiły się w najnowszej odsłonie systemu operacyjnego Windows:

 • Windows + W – wyświetlanie Widżetów,
 • Windows + A – otwieranie Szybkich Ustawień z np. łącznością WiFi, głośnością czy też jasnością ekranu,
 • Windows + N – otwieranie zintegrowanego Centrum Powiadomień i Kalendarza,
 • Windows C – przeglądanie listy kontaktów z zintegrowanej z systemem aplikacji Microsoft Teams.
 • Windows + Z – otwieranie aplikację Snap Layouts, która pozwala umieszczać daną aplikację w jednej z dostępnych części ekranu.

Kompleksowa obsługa IT – Sprawdź korzyści dla Twojej firmy

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji z naszym specjalistą

Chcesz z nami porozmawiać? Zadzwoń do nas!

+48 608 611 892

W Windows 11 możesz samodzielnie stworzyć skrót klawiszowy. W tym celu kliknij prawym przyciskiem myszy na dowolną aplikację i wybierz Właściwości. W polu Klawisz skrótu wprowadź skróty – musi być dostępny.

Skróty klawiszowe w Chrome i Firefoxie

W codziennym korzystaniu z internetu przydadzą się poniższe skróty klawiszowe:

 • Alt + F4 – zamknięcie bieżącego okna
 • Pg Up – przewinięcie strony o ekran w górę,
 • Pg Dn – przewinięcie strony o ekran w dół,
 • Home – przejście na początek strony,
 • End – przejście na koniec strony,
 • Ctrl + F – wyszukiwanie tekstu na stronie,
 • Ctrl + H – otwieranie historię przeglądania stron,
 • Ctrl + J – otwieranie historii pobranych plików,
 • Ctrl + L – przejście do paska adresu,
 • Ctrl + T – otwarcie nowej karty,
 • Ctrl + W – zamknięcie aktywnej karty,
 • Ctrl + Pg Dn – przejście do kolejnej karty,
 • Ctrl + Pg Up – przejście do poprzedniej karty,
 • Ctrl + Shift+T – otwarcie ostatnio zamkniętej karty,
 • Ctrl + Tab – przejście do następnej karty,
 • Ctrl + 0 – przywracanie standardowego rozmiaru strony.

Skróty klawiszowe Windows 10 – jak włączyć i wyłączyć klawisze trwałe

Klawisze trwałe są przydatne jeżeli nie lubisz wprowadzać skrótów naciskając jednocześnie na kilka klawiszy. Po włączeniu tej funkcji możesz naciskać klawisze jeden po drugim.

Jak aktywować funkcję klawiszy trwałych?

Wystarczy 5 razy nacisnąć klawisz Shift. Zobaczysz na ekranie komunikat “Czy chcesz włączyć funkcję Klawisze trwałe?”.

Po uruchomieniu funkcji będziesz mógł korzystać z klawiszy Shift, Ctrl, Alt lub Windows przez ich pojedyncze naciskanie.

Klawisze trwałe wyłączysz wciskając 5 razy Shift i wybierz w wyświetlonym oknie opcję “Wyłącz ten skrót klawiaturowy w ustawieniach klawiatury w Ustawieniach dostępu”.

W Ustawieniach musisz znaleźć sekcję “Użyj funkcji Klawisze trwałe” i odznacz opcję  „Zezwalaj na uruchamianie funkcji Klawisze trwałe za pomocą klawisza skrótu”.

Kompleksowa obsługa IT – Sprawdź korzyści dla Twojej firmy

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji z naszym specjalistą

Chcesz z nami porozmawiać? Zadzwoń do nas!

+48 608 611 892

Skróty klawiszowe – pytania i odpowiedzi (Q&A)

Co to jest Ctrl F?

Ctrl F służy do wyszukiwania w eksploratorze plików

Do czego służy Ctrl C?

Ctrl C służy do kopiowania zaznaczonego wcześniej tekstu.

Co robi Alt F4?

Skrót klawiszowy Alt F4 powoduje zamknięcie aktywnego elementu lub zakończenie pracy z aktywną aplikacją.

Co robi Ctrl T?

Ctrl T służy do otwierania nowej karty w przeglądarce.

Co to znaczy Ctrl Alt Del?

Ctrl Alt Del (Delete) pozwala w Windows 10 na szybkie wyłączenie komputera lub jego uśpienie/ponowne uruchomienie, przejście do menedżera zadań, wylogowania, zablokowania, przełączenia zadań.

Co oznacza Ctrl G?

Ctrl G to skrót klawiaturowy pozwalający na grupowanie obiektów w aplikacji Paint 3D.

Co to za skrót Ctrl D?

Skrót Ctrl D pozwala usunąć zaznaczony element (przenieść go do kosza).

Co robi Win D?

Skrót Win D pokazuje/ukrywa pulpit.

Do czego służy Ctrl I?

Ctrl i służy w edytorach tekstu do przeformatowania tekstu na kursywę.

Co robi Ctrl Shift Win B?

Ctrl Shift Win B służy do wznawiania pracy komputera z czarnego/pustego ekranu.

Co robi Windows M

Windows M minimalizuje wszystkie okna.

Jaki jest skrót wklej?

Skrót klawiszowy służący do wklejenia danego obiektu (np. tekstu) to Ctrl V.

Jak szybko przełączać okna?

Do szybkiego przełączania okien służy skrót Alt Tab.

Jak szybko zjechać na dół strony?

Do szybkiego zjechania na dół strony służy skrót klawiszowy Ctrl End.

Jak zaznaczyć wszystko?

Skrót zaznacz wszystko to Ctrl A.

Jak odznaczyć wszystko?

W celu odznaczenia wszystkiego należy kliknąć w dowolne miejsce na zaznaczonym obszarze.

Co oznacza skrót Ctrl Home?

Skrót Ctrl Home pozwala na przejście na górę strony.

Co to znaczy Ctrl Shift T?

Ctrl Shift T oznacza skrót klawiszowy do przywracania ostatnio zamkniętej karty przeglądarki.

Skrót do drukowania – jaki jest?

Skrót klawiszowy do drukowania to Ctrl P (wyświetla okno z opcjami wydruku dokumentu).

Co znaczy Shift Alt Print Screen

Skrót Shift Alt Print Screen służy do włączenia dużego kontrastu, która zwiększa czytelność obrazu.

Zmiana liter na klawiaturze – jak zrobić?

Przywrócenie pierwotnego układy klawiatury możliwe jest po użyciu skrótu Ctrl Shift. Służy m.in. do zamiany Z na Y.

Kompleksowa obsługa IT – Sprawdź korzyści dla Twojej firmy

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji z naszym specjalistą

Chcesz z nami porozmawiać? Zadzwoń do nas!

+48 608 611 892

Napisz teraz i poznaj szczegóły naszych usług informatycznych!

Skontaktuj się z naszym specjalistą lub zadzwoń +48 608 611 892

Dokładnie opisz swój problem. Im więcej szczegółów podasz, tym lepiej będziemy w stanie Ci pomóc!
Czytaj więcej

Administratorem danych osobowych jest Creative Comp Sp.zo.o z siedzibą w Warszawie, ul. Nowogrodzka 50/515, 00-695 Warszawa, który informuje, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Creative Comp Sp.zo.o. w celu:

 1. odpowiedzi na zadane pytanie, podjęcia działań w celu realizacji umowy,
 2. przekazywania informacji o produktach i usługach oferowanych przez Creative Comp Sp.zo.o związanych z zadanym pytaniem,
 3. działania związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą, dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzenia działalności oraz do wypełniania prawnie usprawiedliwionych celów Administratora, w tym sprzedaży i marketingu bezpośredniego.

Przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do przetwarzanych danych osobowych i ich poprawiania, usunięcia a także prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i wniesienia sprzeciwu na warunkach określonych prawem oraz wycofania udzielonej zgody w każdym momencie, przy czym cofnięcie uprzednio wyrażonej zgody nie wpłynie na legalność przetwarzania przed jej wycofaniem, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania.