Jak podpisać dokument PDF profilem zaufanym?

Jak podpisać dokument PDF profilem zaufanym

PDF to powszechnie stosowany, uniwersalny format zapisywania plików tekstowych, graficznych, wideo i audio. Jego niezaprzeczalną zaletą jest spójny standard wyświetlania na wszystkich urządzeniach – nic więc dziwnego, że plik ten jest najczęściej stosowanym formatem nie tylko w przypadku wymiany prywatnych czy firmowych dokumentów, ale także urzędowych pism. Wraz z rozwojem e-administracji, i związanego z nią profilu zaufanego, plik PDF stał się niezbędny, a jego podpisywanie przez Internet banalnie łatwe.W dobie powszechnej cyfryzacji coraz więcej Polaków przekonuje się do załatwiania spraw urzędowych i biznesowych za pośrednictwem Internetu. Rozwój e-administracji gwałtownie przyspieszyła także epidemia SARS-CoV-2, w trakcie której większość życia społecznego przeniosła się do sieci. Dziś załatwianie spraw urzędowych przez Internet jest standardem – wystarczy posiadać profil zaufany, którym możemy podpisać złożony do urzędu dokument. Większość osób korzystających z tego rodzaju formy komunikacji z administracją publiczną, docenia jej wygodną formę oraz możliwość składania dokumentacji o każdej porze dnia i nocy. Kluczem do stosowania tej formy załatwiania spraw urzędowych jest jednak posiadanie profilu zaufanego.

Czym jest profil zaufany?

Profil zaufany jest bezpłatnym narzędziem, które służy do komunikacji online np. z organami administracji publicznej – potwierdzania swojej tożsamości oraz podpisywania elektronicznie dokumentów. Każdy profil zaufany jest ważny przez 3 lata, z możliwością przedłużenia o kolejne 3 po upływie daty jego ważności. Kto może posiadać profil zaufany? Każdy, kto dysponuje pełną lub ograniczoną zdolnością do czynności prawnych oraz nadanym numerem PESEL. Profil zaufany pełni więc funkcję swego rodzaju dokumentu tożsamości przeznaczonego do załatwiania spraw urzędowych online. Przypisane do niego informacje, prócz imienia i nazwiska, to także PESEL oraz data urodzenia, dzięki czemu każdy profil zaufany jest unikalny i przypisany tylko dla jednego obywatela. 

Jak podpisać PDF profilem zaufanym - profil zaufany logowanie
Jak podpisać PDF profilem zaufanym – profil zaufany logowanie

Profil zaufany – logowanie

Jedną z podstawowych funkcji profilu zaufanego jest uwierzytelnianie naszej tożsamości w kontakcie z organami administracji publicznej. Chcąc tego dokonać musisz tylko podać nazwę użytkownika oraz hasło, a później zautoryzować je kodem SMS. Wówczas możesz korzystać ze wszystkich dostępnych w e-urzędzie opcji – np. składać wnioski lub wysyłać do urzędu pisma. Aby zostały one przyjęte przez stosowny organ muszą jednak zostać opatrzone podpisem.

Jak podpisać dokument w PDF profilem zaufanym?

W ramach e-administracji dostępnych jest kilka opcji podpisywania elektronicznych dokumentów – jedną z najpopularniejszych jest składanie podpisu profilem zaufanym. W przypadku podpisywania dokumentu PDF proces odbywa się podpisem, który dedykowany jest dla tego formatu pliku. Poniżej prezentujemy instrukcję krok po kroku prezentującą jak złożyć podpis elektroniczny na dokumencie PDF?

Jak podpisać dokument profilem zaufanym – PDF

  • zacznij od przygotowania pliku PDF, który chcesz podpisać – dokument musi być zawarty w jednym pliku, a jego waga nie może przekraczać 10 MB,
  • wybierz opcję “Podpisz dokument PDF”, następnie dodaj go z dysku swojego komputera wybierając “Wybierz dokument z dysku”,
  • kiedy dokument zostanie poprawnie załączony wybierz pole “Podpisz”, a po przejściu do strony profilu zaufanego zaloguj się danymi do logowania lub przez konto internetowe w swoim banku,
  • po poprawnym zalogowaniu wybierz pole “Podpisz profilem zaufanym”,
  • na tym etapie wskaż miejsce, w którym na załączonym pliku PDF zostanie odwzorowany Twój podpis w formie graficznego stempla, a system wygeneruje plik na nowo – już opatrzony podpisem.

Wiesz wobec tego jak podpisać profilem zaufanym dokument w PDF – pamiętaj jednak, by po zakończeniu tego procesu pobrać podpisany dokument w formacie PDF na swój dysk i wysłać do odpowiedniego podmiotu. Tym sposobem nie tylko załatwisz ważne sprawy urzędowe online, ale także zachowasz istotne dla Ciebie dokumenty w formie elektronicznej i zyskasz dostęp do nich w każdej chwili wgląd.

Podpisanie dokumentu PDF profilem zaufanym przez kilka osób – jak to zrobić?

Zastanawiasz się, jak podpisać dokument PDF profilem zaufanym przez kilka osób? To bardzo proste – podpisany przez Ciebie i pobrany na dysk sieciowy plik PDF możesz przesłać do kolejnej osoby mailem – ona postępując według powyższej instrukcji powinna podpisać ten sam plik. Tym sposobem na jednym dokumencie widnieć będą podpisy większej liczby osób, co znacznie uprości i przyspieszy proces załatwiania interesujących je spraw.Przewiń do góry